PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2021.3992022543917-925Outcomes of Anti-CD19 CAR-T Treatment of Pediatric B-ALL with Bone Marrow and Extramedullary RelapseXinyu Wan, Xiaomin Yang, Fan Yang, Tianyi Wang, Lixia Ding, Lili Song, Yan Miao, Xiang Wang, Yani Ma, Chengjuan Luo, Jingyan Tang, Longjun Gu, Jing Chen, Yanjing Tang, Jun Lu, Benshang Lihttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2021-399.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2021.399, http://e-crt.org/upload/pdf/crt-2021-399.pdf
Current Problems in Cancer10.1016/j.currproblcancer.2018.04.0062019433222-227Extramedullary relapse and discordant CD19 expression between bone marrow and extramedullary sites in relapsed acute lymphoblastic leukemia after blinatumomab treatmentChristos Demosthenous, Chrysavgi Lalayanni, Michalis Iskas, Vassiliki Douka, Nikoleta Pastelli, Achilles Anagnostopouloshttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0147027218300850?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0147027218300850?httpAccept=text/plain
Bone Marrow Transplantation10.1038/sj.bmt.17010861998213319-321Isolated extramedullary relapse in knee joint after allogeneic bone marrow transplantation for Ph ALLS Ueda, H Kanamori, S Sasaki, E Yamazaki, T Tamura, M Matsuzaki, S Motomura, H Mohri, T Okubohttps://www.nature.com/articles/1701086.pdf, https://www.nature.com/articles/1701086, https://www.nature.com/articles/1701086.pdf
Bone Marrow Transplantation10.1038/sj.bmt.170265920002691011-1015Extramedullary relapse after allogeneic bone marrow transplantation for haematological malignancyG Chong, G Byrnes, J Szer, A Grigghttps://www.nature.com/articles/1702659, https://www.nature.com/articles/1702659.pdf, https://www.nature.com/articles/1702659.pdf
Bone Marrow Transplantation10.1038/sj.bmt.17014281998228829-830Use of donor lymphocytes in extramedullary relapse of childhood acute lymphoblastic leukaemia following bone marrow transplantationSE Lawson, PJ Darbyshirehttps://www.nature.com/articles/1701428.pdf, https://www.nature.com/articles/1701428, https://www.nature.com/articles/1701428.pdf
Bone Marrow Transplantation10.1038/sj.bmt.1702025199924101137-1140Isolated extramedullary relapse of acute lymphoblastic leukaemia after allogeneic bone marrow transplantationWY Au, AKW Lie, R Liang, YL Kwonghttps://www.nature.com/articles/1702025.pdf, https://www.nature.com/articles/1702025, https://www.nature.com/articles/1702025.pdf
Bone Marrow Transplantation10.1038/sj.bmt.1701294199822199-102Isolated extramedullary relapse after allogeneic bone marrow transplantation for chronic myeloid leukemiaWY Au, ACL Chan, AKW Lie, JCC So, R Liang, YL Kwonghttps://www.nature.com/articles/1701294.pdf, https://www.nature.com/articles/1701294, https://www.nature.com/articles/1701294.pdf
Bone Marrow Transplantation10.1038/sj.bmt.17020922000251115-117Late and localized extramedullary relapse of a light chain kappa myeloma after syngeneic bone marrow transplantationF Trullemans, R Schots, G Storme, B Van Camphttps://www.nature.com/articles/1702092, https://www.nature.com/articles/1702092.pdf, https://www.nature.com/articles/1702092.pdf
Bone Marrow Transplantation10.1038/bmt.2012.2562013487994-995Azacitidine in the treatment of extramedullary relapse of AML after allogeneic hematopoietic cell transplantationA Antar, Z K Otrock, M Kharfan-Dabaja, Z Salem, S Aractingi, M Mohty, A Bazarbachihttps://www.nature.com/articles/bmt2012256.pdf, https://www.nature.com/articles/bmt2012256, https://www.nature.com/articles/bmt2012256.pdf
Bone Marrow Transplantation10.1038/s41409-020-01140-620205651056-1064Donor-derived anti-CD19 CAR T cells compared with donor lymphocyte infusion for recurrent B-ALL after allogeneic hematopoietic stem cell transplantationJingsheng Hua, Jian Zhang, Xinyou zhang, Xiaoxia Wu, Lili Zhou, Xiebing Bao, Yue Han, Miao Miao, Caixia Li, Chengcheng Fu, Suning Chen, Xiaowen Tang, Depei Wu, Huiying Qiuhttp://www.nature.com/articles/s41409-020-01140-6.pdf, http://www.nature.com/articles/s41409-020-01140-6, http://www.nature.com/articles/s41409-020-01140-6.pdf