PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2019.145202052110-23Cathepsin C Interacts with TNF-α/p38 MAPK Signaling Pathway to Promote Proliferation and Metastasis in Hepatocellular CarcinomaGuo-Pei Zhang, Xiao Yue, Shao-Qiang Lihttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2019-145.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2019.145, http://e-crt.org/upload/pdf/crt-2019-145.pdf
10.21203/rs.3.rs-69940/v12020STOML2 Interacts with PHB through Activating MAPK Signaling Pathway to Promote Colorectal Cancer Proliferation.Wenhui Ma, Yuehong Chen, Wenyi Li, Zhuoluo Xu, Zhigang Wei, Tingyu Mou, Zhaokun Wu, Mingzhen Cheng, Yini Zou, Yu Zhu, Weijie Zhou, Yan Genghttps://www.researchsquare.com/article/rs-69940/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-69940/v1.html
10.21203/rs.3.rs-139596/v22021Loss of PR55α promotes proliferation and metastasis by activating MAPK/AKT signaling in hepatocellular carcinomaZhao JiangSheng, Chen GuoFeng, Li JingQi, Liu ShiQi, Jin Quan, Zhang ZhengWei, Qi FUZhen, Zhang JianHuai, Xu JianBohttps://www.researchsquare.com/article/rs-139596/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-139596/v2.html
10.21203/rs.3.rs-139596/v12021Loss of PR55α promotes proliferation and metastasis by activating MAPK/AKT signaling in hepatocellular carcinomaZhao JiangSheng, Chen GuoFeng, Li JingQi, Liu ShiQi, Jin Quan, Zhang ZhengWei, Qi FUZhen, Zhang JianHuai, Xu JianBohttps://www.researchsquare.com/article/rs-139596/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-139596/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1908819/v12022Resistin promotes nasopharyngeal carcinoma metastasis through TLR4-mediated activation of p38 MAPK/NF-κB signaling pathwayZongmeng Zhang, Jinlin Du, Qihua Xu, Yuyu Li, Sujin Zhou, Zhenggang Zhao, Yunping Mu, Allan Zijian Zhao, Sumei Cao, Fanghong Lihttps://www.researchsquare.com/article/rs-1908819/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1908819/v1.html
Molecular Carcinogenesis10.1002/mc.225632016563972-984S100A6 promotes cell proliferation in human nasopharyngeal carcinoma via the p38/MAPK signaling pathwayAnchuan Li, Dingbo Shi, Benhua Xu, Jingshu Wang, Yan-Lai Tang, WeiWei Xiao, Guanzhu Shen, Wuguo Deng, Chong Zhaohttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fmc.22563, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fmc.22563, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mc.22563
Biomolecules10.3390/biom91005592019910559Koumine Promotes ROS Production to Suppress Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation Via NF-κB and ERK/p38 MAPK Signaling Yuan, Liang, Yi, Chen, Li, Wu, Sunhttps://www.mdpi.com/2218-273X/9/10/559/pdf
Cell Death Discovery10.1038/s41420-021-00497-x202171mascRNA and its parent lncRNA MALAT1 promote proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma cells by activating ERK/MAPK signaling pathwayShu-Juan Xie, Li-Ting Diao, Nan Cai, Li-Ting Zhang, Sha Xiang, Chang-Chang Jia, Dong-Bo Qiu, Chang Liu, Yu-Jia Sun, Hang Lei, Ya-Rui Hou, Shuang Tao, Yan-Xia Hu, Zhen-Dong Xiao, Qi Zhanghttps://www.nature.com/articles/s41420-021-00497-x.pdf, https://www.nature.com/articles/s41420-021-00497-x, https://www.nature.com/articles/s41420-021-00497-x.pdf
Frontiers in Oncology10.3389/fonc.2022.762180202212Asporin Interacts With HER2 to Promote Thyroid Cancer Metastasis via the MAPK/EMT Signaling PathwayShaohua Zhan, Tianxiao Wang, Jingying Li, Hanyang Zhu, Wei Ge, Jinming Lihttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2022.762180/full
10.21203/rs.3.rs-69940/v22021STOML2 interacts with PHB through Activating MAPK Signaling Pathway to Promote Colorectal Cancer ProliferationWenhui Ma, Yuehong Chen, Wenjun Xiong, Wenyi Li, Zhuoluo Xu, Ying Wang, Zhigang Wei, Tingyu Mou, Zhaokun Wu, Mingzhen Chen, Yini Zou, Yu Zhu, Weijie Zhou, Feng Liu, Yan Genghttps://www.researchsquare.com/article/rs-69940/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-69940/v2.html