PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2018.50320195141313-1323The Prognostic Value of Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio before Radical Radiotherapy in Patients with Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Score Matching AnalysisJae Sik Kim, Bhumsuk Keam, Dae Seog Heo, Doo Hee Han, Chae-Seo Rhee, Ji-hoon Kim, Kyeong Cheon Jung, Hong-Gyun Wuhttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2018-503.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2018.503, http://e-crt.org/upload/pdf/crt-2018-503.pdf
Radiotherapy and Oncology10.1016/s0167-8140(19)31569-52019133S637EP-1149 Albumin-to-alkaline phosphatase ratio in nasopharyngeal cancer: a propensity score matching analysisJ.S. Kim, B. Keam, D.S. Heo, D.H. Han, C. Rhee, J. Kim, K.C. Jung, H. Wuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167814019315695?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167814019315695?httpAccept=text/plain
Chemotherapy10.1159/00051305820211-7Prognostic Value of the Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio before Chemoradiotherapy in Patients with Nonmetastatic Nasopharyngeal CarcinomaLiping Yang, Jing Gao, Yan Zhou, Zhenchao Tao, Jian He, Jing Yang, Ru Wang, Yangyang Zhang, Yifan Huang, Lingran Zhou, Bin Sunhttps://www.karger.com/Article/Pdf/513058, https://www.karger.com/Article/Pdf/513058
International Journal of Surgery10.1016/j.ijsu.2019.08.006201969152Albumin-to-alkaline phosphatase ratio as a novel prognostic indicator for patients undergoing minimally invasive lung cancer surgery: Propensity score matching analysis using a prospective databaseMazuin Abu-Talib, Leo R. Brownhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1743919119301979?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1743919119301979?httpAccept=text/plain
International Journal of Surgery10.1016/j.ijsu.2020.08.02320208251-53A commentary on “albumin-to-alkaline phosphatase ratio as a novel prognostic indicator for patients undergoing minimally invasive lung cancer surgery: Propensity score matching analysis using a prospective database” (International Journal of Surgery 2019; 59: 32–42)Wenying Xu, Yanwen Wang, Yan Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1743919120306269?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1743919120306269?httpAccept=text/plain
OncoTargets and Therapy10.2147/ott.s2642172020Volume 138287-8297

Validation of the Prognostic Value of Preoperative Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Patients with Surgically Treated Non-Metastatic Renal Cell Carcinoma

Xu Hu, Zhi-Qiang Yang, Wei-Chao Dou, Yan-Xiang Shao, Yao-Hui Wang, Thongher Lia, Xiang Lihttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=60798, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=60798
10.21203/rs.2.24244/v12020Albumin-to-alkaline phosphatase ratio serves as a prognostic indicator in unresectable pancreatic ductal adenocarcinoma: a propensity score matching analysisKe Zhang, Shu Dong, Yan-Hua Jing, Hui-Feng Gao, Lian-Yu Chen, Yong-Qiang Hua, Hao Chen, Zhen Chenhttps://www.researchsquare.com/article/rs-14803/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-14803/v1.html
BMC Cancer10.1186/s12885-020-07023-92020201Albumin-to-alkaline phosphatase ratio serves as a prognostic indicator in unresectable pancreatic ductal adenocarcinoma: a propensity score matching analysisKe Zhang, Shu Dong, Yan-Hua Jing, Hui-Feng Gao, Lian-Yu Chen, Yong-Qiang Hua, Hao Chen, Zhen Chenhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-020-07023-9.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12885-020-07023-9/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-020-07023-9.pdf
10.21203/rs.3.rs-20224/v12020Albumin-to-alkaline phosphatase ratio serves as a prognostic indicator in unresectable pancreatic ductal adenocarcinoma: a propensity score matching analysisKe Zhang, Shu Dong, Yan Hua Jing, Hui Feng Gao, Lian Yu Chen, Yong Qiang Hua, Hao Chen, Zhen Chenhttps://www.researchsquare.com/article/rs-20224/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-20224/v1.html
OncoTargets and Therapy10.2147/ott.s1651332018Volume 114857-4868Prognostic value of nutritional markers in nasopharyngeal carcinoma patients receiving intensity-modulated radiotherapy: a propensity score matching studyRonald Wihal Oei, Lulu Ye, Juan Huang, Fangfang Kong, Tingting Xu, Chunying Shen, Xiaoshen Wang, Xiayun He, Lin Kong, Chao-Su Hu, Hong-Mei Yinghttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=43669, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=43669