PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(18)31265-420181546S-270Sa1184 - The Effect of Estradiol on the Azoxymethane/Dextra Sulfate Sodium-Treated Mice Model of Colorectal Cancer: Implication for Sex Difference in Colorectal Cancer DevelopmentNayoung Kim, Hee Jin Son, Sun Min Lee, Ji Hyun Park, Ryoung Hee Nam, Dong Ho Leehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508518312654?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508518312654?httpAccept=text/plain
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2018.0602019512632-648Effect of Estradiol in an Azoxymethane/Dextran Sulfate Sodium-Treated Mouse Model of Colorectal Cancer: Implication for Sex Difference in Colorectal Cancer DevelopmentHee Jin Son, Sung Hwa Sohn, Nayoung Kim, Ha-Na Lee, Sun Min Lee, Ryoung Hee Nam, Ji Hyun Park, Chin-Hee Song, Eun Shin, Hee Young Na, Joo Sung Kim, Dong Ho Lee, Young-Joon Surhhttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2018-060.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2018.060, http://www.e-crt.org/upload/pdf/crt-2018-060.pdf
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(19)39688-x20191566S-1091Tu1701 – Effects of 17β-Estradiol on Colorectal Cancer Development by an Azoxymethane/Dextran Sulfate Sodium Treatment in Ovariectomized MiceChin-Hee Song, Nayoung Kim, Dong Ho Leehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S001650851939688X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S001650851939688X?httpAccept=text/plain
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(20)32593-220201586S-767Mo1045 EFFECTS OF 17β-ESTRADIOL ON COLORECTAL CANCER DEVELOPMENT BY AN AZOXYMETHANE/DEXTRAN SULFATE SODIUM TREATMENT IN NRF2 KNOCKOUT MICEChin-Hee Song, Nayoung Kim, Ryoung Hee Nam, Dong Ho Leehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508520325932?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508520325932?httpAccept=text/plain
BMC Cancer10.1186/1471-2407-7-84200771Global gene expression analysis of the mouse colonic mucosa treated with azoxymethane and dextran sodium sulfateRikako Suzuki, Shingo Miyamoto, Yumiko Yasui, Shigeyuki Sugie, Takuji Tanakahttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/1471-2407-7-84.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/1471-2407-7-84/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/1471-2407-7-84, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/1471-2407-7-84.pdf
Biochemical Pharmacology10.1016/j.bcp.2019.04.0112019164139-151Effects of 17β-estradiol on colorectal cancer development after azoxymethane/dextran sulfate sodium treatment of ovariectomized miceChin-Hee Song, Nayoung Kim, Sun Min Lee, Ryoung Hee Nam, Soo In Choi, So Ra Kang, Eun Shin, Dong Ho Lee, Ha-Na Lee, Young-Joon Surhhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0006295219301467?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0006295219301467?httpAccept=text/plain
Biochemical Pharmacology10.1016/j.bcp.2020.114279202018211427917β-Estradiol strongly inhibits azoxymethane/dextran sulfate sodium-induced colorectal cancer development in Nrf2 knockout male miceChin-Hee Song, Nayoung Kim, Ryoung Hee Nam, Soo In Choi, Joo Hee Son, Jeong Eun Yu, Eun Shin, Ha-Na Lee, Do-Hee Kim, Young-Joon Surhhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0006295220305153?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0006295220305153?httpAccept=text/plain
Scientific Reports10.1038/s41598-017-00076-0201771Erratum: Genomic variants in mouse model induced by azoxymethane and dextran sodium sulfate improperly mimic human colorectal cancerQingfei Pan, Xiaomin Lou, Ju Zhang, Yinghui Zhu, Fuqiang Li, Qiang Shan, Xianwei Chen, Yingying Xie, Siyuan Su, Hanfu Wei, Liang Lin, Lin Wu, Siqi Liuhttp://www.nature.com/articles/s41598-017-00076-0, http://www.nature.com/articles/s41598-017-00076-0.pdf, http://www.nature.com/articles/s41598-017-00076-0.pdf
Frontiers in Oncology10.3389/fonc.2020.562189202010Inhibitory Effect of a Microecological Preparation on Azoxymethane/Dextran Sodium Sulfate-Induced Inflammatory Colorectal Cancer in MiceWeinan Yu, Jie Zhang, Zhewen Chen, Shuai Wang, Chuanxian Ruan, Wenli Zhou, Mingyong Miao, Hanping Shihttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fonc.2020.562189/full
Scientific Reports10.1038/s41598-017-00057-3201771Genomic variants in mouse model induced by azoxymethane and dextran sodium sulfate improperly mimic human colorectal cancerQingfei Pan, Xiaomin Lou, Ju Zhang, Yinghui Zhu, Fuqiang Li, Qiang Shan, Xianwei Chen, Yingying Xie, Siyuan Su, Hanfu Wei, Liang Lin, Lin Wu, Siqi Liuhttp://www.nature.com/articles/s41598-017-00057-3, http://www.nature.com/articles/s41598-017-00057-3.pdf, http://www.nature.com/articles/s41598-017-00057-3.pdf