PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2017.35920185041084-1095Proposal of a Pretreatment Nomogram for Predicting Local Recurrence after Intensity-Modulated Radiation Therapy in T4 Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Review of 415 Chinese PatientsLu-Lu Zhang, Yi-Yang Li, Jiang Hu, Guan-Qun Zhou, Lei Chen, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Zhen-Yu Qi, Ying Sunhttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2017-359.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2017.359, http://www.e-crt.org/upload/pdf/crt-2017-359.pdf
10.21203/rs.3.rs-711107/v12021A Novel Dosimetric Metrics-Based Risk Model to Predict Local Recurrence in Nasopharyngeal Carcinoma Patients Treated With Intensity-Modulated Radiation TherapyWenjun M.D., Jinlan He, Zijian Liu, Maolang Tian, Jiangping Yang, Jiaqi Han, Jianghong Xiaohttps://www.researchsquare.com/article/rs-711107/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-711107/v1.html
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2012.07.12842012843S484Intensity Modulated Radiation Therapy for T4 Nasopharyngeal Carcinoma: Treatment Outcomes, Patterns of Recurrence, and Feasibility of Salvage Treatment for Locoregional RecurrenceJ. Chen, S. Kuo, C. Tsai, J. Cheng, C. Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301612022286?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301612022286?httpAccept=text/plain
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2013.11.0702014882483Intensity Modulated Radiation Therapy for T4 Nasopharyngeal Carcinoma: Treatment Outcomes, Patterns of Recurrence, and Feasibility of Salvage Treatment for Locoregional RecurrenceY. Huang, J. Chen, S. Kuo, Y. Chen, C. Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301613033737?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301613033737?httpAccept=text/plain
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2014.05.15952014901S522Effectiveness and Toxicities of Intensity Modulated Radiation Therapy for Patients With T4 Nasopharyngeal CarcinomaH. Ying, F. Konghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301614022469?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301614022469?httpAccept=text/plain
International Journal of Radiation OncologyBiologyPhysics10.1016/s0360-3016(04)01406-3200460S317-S317Improved local control with intensity modulated radiation therapy in patients with nasopharyngeal carcinomaZ CHONGhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301604014063?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301604014063?httpAccept=text/plain
Radiation Oncology10.1186/s13014-021-01911-52021161A novel dosimetric metrics-based risk model to predict local recurrence in nasopharyngeal carcinoma patients treated with intensity-modulated radiation therapyWenjun Liao, Jinlan He, Zijian Liu, Maolang Tian, Jiangping Yang, Jiaqi Han, Jianghong Xiaohttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13014-021-01911-5.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s13014-021-01911-5/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13014-021-01911-5.pdf
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2004.07.1292004601S317Improved local control with intensity modulated radiation therapy in patients with nasopharyngeal carcinomaZ. Chonghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301604014063?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301604014063?httpAccept=text/plain
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2017.06.15272017992E386The Clinical Characteristics of Secondary Primary Tumors in Patients With Nasopharyngeal Carcinoma after Intensity-Modulated Radiation Therapy: A Retrospective AnalysisW. Zhao, X. Zhu, L. Lihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301617325816?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301617325816?httpAccept=text/plain
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics10.1016/j.ijrobp.2018.07.88220181023e273Patterns of Local or Regional Recurrence after Intensity Modulated Radiation Therapy for Nasopharyngeal CarcinomaM. Kang, Y. Lu, B. Yu, X. Liao, M. Xu, P. Zhou, Z. Yang, Y. Bin, R. Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301618323368?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0360301618323368?httpAccept=text/plain