PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Cancer Research and Treatment10.4143/crt.2014.3212016481180-189The Prognostic Role of Mitotic Index in Hepatocellular Carcinoma Patients after Curative HepatectomySang Yun Ha, Misun Choi, Taebum Lee, Cheol-Keun Parkhttp://e-crt.org/upload/pdf/crt-2014-321.pdf, http://e-crt.org/journal/view.php?doi=10.4143/crt.2014.321, http://www.e-crt.org/upload/pdf/crt-2014-321.pdf
Journal of Hepatocellular Carcinoma10.2147/jhc.s2714982020Volume 7233-256

Prognostic Nomograms for Patients with Hepatocellular Carcinoma After Curative Hepatectomy, with a Focus on Recurrence Timing and Post-Recurrence Management

Wei Xu, Fei Liu, Xianbo Shen, Ruineng Lihttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=62957, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=62957
Cancer Management and Research10.2147/cmar.s2419592020Volume 121693-1712

Novel Prognostic Nomograms for Predicting Early and Late Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Curative Hepatectomy

Wei Xu, Ruineng Li, Fei Liuhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=56651, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=56651
Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International10.1016/s1499-3872(11)60125-2201211151-59Smad3 and its phosphoisoforms are prognostic predictors of hepatocellular carcinoma after curative hepatectomySeok-Hyung Kim, Soomin Ahn, Cheol-Keun Parkhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1499387211601252?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1499387211601252?httpAccept=text/plain
Frontiers in Oncology10.3389/fonc.2019.0081720199A Novel Index in Hepatocellular Carcinoma Patients After Curative Hepatectomy: Albumin to Gamma-Glutamyltransferase Ratio (AGR)Junyi Shen, Li Tang, Xiaoyun Zhang, Wei Peng, Tianfu Wen, Chuan Li, Jiayin Yang, Guanjian Liuhttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fonc.2019.00817/full
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(13)63884-620131445S-1044Tu1063 Sarcopenia Is Poor Prognostic Factor in Patients With Hepatocellular Carcinoma After HepatectomyKen Shirabe, Yoshihiko Maeharahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508513638846?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508513638846?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-28900/v22020Onodera’s prognostic nutritional index is a strong prognostic indicator for patients with hepatocellular carcinoma after initial hepatectomy, especially patients with preserved liver functionAkihiro Tanemura, Shugo Mizuno, Aoi Hayasaki, Kazuyuki Gyoten, Takehiro Fujii, Yusuke Iizawa, Hiroyuki Kato, Yasuhiro Murata, Naohisa Kuriyama, Masashi Kishiwada, Hiroyuki Sakurai, Shuji Isajihttps://www.researchsquare.com/article/rs-28900/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-28900/v2.html
10.21203/rs.3.rs-28900/v12020Onodera’s prognostic nutritional index is a strong prognostic indicator for patients with hepatocellular carcinoma after initial hepatectomy, especially patients with preserved liver functionAkihiro Tanemura, Shugo Mizuno, Aoi Hayasaki, Kazuyuki Gyoten, Takehiro Fujii, Yusuke Iizawa, Hiroyuki Kato, Yasuhiro Murata, Naohisa Kuriyama, Masashi Kishiwada, Hiroyuki Sakurai, Shuji Isajihttps://www.researchsquare.com/article/rs-28900/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-28900/v1.html
10.21203/rs.3.rs-28900/v32020Onodera’s prognostic nutritional index is a strong prognostic indicator for patients with hepatocellular carcinoma after initial hepatectomy, especially patients with preserved liver functionAkihiro Tanemura, Shugo Mizuno, Aoi Hayasaki, Kazuyuki Gyoten, Takehiro Fujii, Yusuke Iizawa, Hiroyuki Kato, Yasuhiro Murata, Naohisa Kuriyama, Masashi Kishiwada, Hiroyuki Sakurai, Shuji Isajihttps://www.researchsquare.com/article/rs-28900/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-28900/v3.html
Journal of Surgical Oncology10.1002/jso.2429720161142202-210Lymphocyte to monocyte ratio and prognostic nutritional index predict survival outcomes of hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma patients after curative hepatectomySi-Jia Wu, Yi-Xin Lin, Hui Ye, Fu-Yu Li, Xian-Ze Xiong, Nan-Sheng Chenghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fjso.24297, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jso.24297