Prognostic Impact of Polymorphisms in the CASPASE Genes on Survival of Patients with Colorectal Cancer
Jun Young Choi, Jong Gwang Kim, You Jin Lee, Yee Soo Chae, Sang Kyun Sohn, Joon Ho Moon, Byung Woog Kang, Min Kyu Jung, Seong Woo Jeon, Jun Seok Park, Gyu Seog Choi
Cancer Res Treat. 2012;44(1):32-36.   Published online 2012 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2012.44.1.32
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Construction and Characterization of a Synergistic lncRNA–miRNA Network Reveals a Crucial and Prognostic Role of lncRNAs in Colon Cancer
Bin Zhao, Xiusheng Qu, Xin Lv, Qingdong Wang, Deqiang Bian, Fan Yang, Xingwang Zhao, Zhiwu Ji, Jian Ni, Yan Fu, Guorong Xin, Haitao Yu
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
CASP8 (rs3834129) and CASP3 (rs4647601) polymorphisms in oropharynx cancer risk, tumor cell differentiation, and prognosis in a cohort of the Brazilian population
Gabriela Arielo Tortorelli, Caroline Torricelli, Juliana Carron, Ericka Francislaine Dias Costa, Leisa Lopes-Aguiar, Bruna Fernandes Carvalho, José Augusto Rinck-Junior, Fernanda Viviane Mariano, Albina Messias Almeida Milani Altemani, Carmen Silvia Passo
Molecular Biology Reports.2019; 46(6): 6557.     CrossRef
Screening for implicated genes in colorectal cancer using whole‑genome gene expression profiling
Long‑Ci Sun, Hai‑Xin Qian
Molecular Medicine Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Apoptosis-inducing and antiproliferative effect by inhibition of miR-182-5p through the regulation of CASP9 expression in human breast cancer
M Sharifi, A Moridnia
Cancer Gene Therapy.2017; 24(2): 75.     CrossRef
Inducing cell proliferative prevention in human acute promyelocytic leukemia by miR-182 inhibition through modulation of CASP9 expression
Mahdi Fasihi-Ramandi, Abbas Moridnia, Ali Najafi, Mohammadreza Sharifi
Biomedicine & Pharmacotherapy.2017; 89: 1152.     CrossRef
Genetic variants in cell death pathway genes and HBV-related hepatocellular carcinoma among a Chinese Han population
Fei Liu, Fuqiang Li, Limei Luo, Hanteng Yang, Yonggang Wei, Wentao Wang, Lvnan Yan, Tianfu Wen, Jiayin Yang, Bo Li
Apoptosis.2017; 22(8): 1035.     CrossRef
Associations of genetic variation in CASP3 gene with noise-induced hearing loss in a Chinese population: a case–control study
Yinyin Wu, Juntao Ni, Mingjian Qi, Chengjian Cao, Yuxian Shao, Liangwen Xu, Haiyan Ma, Lei Yang
Environmental Health.2017;[Epub]     CrossRef
CASP8-652 6N insertion/deletion polymorphism and overall cancer risk: evidence from 49 studies
Jiarong Cai, Qingjian Ye, Suling Luo, Ze Zhuang, Kui He, Zhen-Jian Zhuo, Xiaochun Wan, Juan Cheng
Oncotarget.2017; 8(34): 56780.     CrossRef
Association between main Caspase Gene Polymorphisms and the Susceptibility and Prognosis of Colorectal Cancer
Zhiwei Wu, Ye Li, Shuying Li, Lin Zhu, Guangxiao Li, Zhifu Yu, Xiaojuan Zhao, Jie Ge, Binbin Cui, Xinshu Dong, Suli Tian, Fulan Hu, Yashuang Zhao
Medical Oncology.2013;[Epub]     CrossRef