Long-term Results of Proximal and Total Gastrectomy for Adenocarcinoma of the Upper Third of the Stomach
Chang Hak Yoo, Byung Ho Sohn, Won Kon Han, Won Kil Pae
Cancer Res Treat. 2004;36(1):50-55.   Published online 2004 Feb 29     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2004.36.1.50
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Multicenter prospective trial of total gastrectomy versus proximal gastrectomy for upper third cT1 gastric cancer
Makoto Yamasaki, S. Takiguchi, T. Omori, M. Hirao, H. Imamura, K. Fujitani, S. Tamura, Y. Akamaru, K. Kishi, J. Fujita, T. Hirao, K. Demura, J. Matsuyama, A. Takeno, C. Ebisui, K. Takachi, O. Takayama, H. Fukunaga, K. Okada, S. Adachi, S. Fukuda, N. Matsu
Gastric Cancer.2021; 24(2): 535.     CrossRef
Current status of laparoscopic proximal gastrectomy in proximal gastric cancer: Technical details and oncologic outcomes
Ke-kang Sun, Yong-you Wu
Asian Journal of Surgery.2021; 44(1): 54.     CrossRef
Laparoscopic Proximal Gastrectomy Versus Laparoscopic Total Gastrectomy for Proximal Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta−Analysis
Peirong Tian, Yang Liu, Shibo Bian, Mengyi Li, Meng Zhang, Jia Liu, Lan Jin, Peng Zhang, Zhongtao Zhang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Predictive Role of Endoscopic Surveillance after Total Gastrectomy with R0 Resection for Gastric Cancer
Jung Su Lee, Jeong Hoon Lee, Jinyoung Kim, Hee Kyong Na, Ji Yong Ahn, Kee Wook Jung, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung
Journal of Korean Medical Science.2021;[Epub]     CrossRef
Quality of Life After Curative Resection for Gastric Cancer: Survey Metrics and Implications of Surgical Technique
Yinin Hu, Victor M. Zaydfudim
Journal of Surgical Research.2020; 251: 168.     CrossRef
Validation of a novel reconstruction method of laparoscopic gastrectomy for proximal early gastric cancer: a systematic review and meta-analysis
Yixin Xu, Jie Gao, Yibo Wang, Yulin Tan, Cheng Xi, Nianyuan Ye, Dapeng Wu, Xuezhong Xu
World Journal of Surgical Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Treatment Selection and Survival Outcomes in Locally Advanced Proximal Gastric Cancer: A National Cancer Data Base Analysis
Song Tang, Fangfang Liu, Yumin Li, Lulu Zhao, Xiang Wang, Sajid A. Khan, Yingtai Chen, Yawei Zhang
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Clinical Outcome of Novel Reconstruction of Double Shouldering Technique after Proximal Gastrectomy
Min Chul Kim, Amir Ben Yehuda, Young-Woo Kim, Hong Man Yoon, Harbi Khalayleh, Won Ho Han, Hirokazu Noshiro
The Journal of Minimally Invasive Surgery.2020; 23(4): 191.     CrossRef
A feasibility study of laparoscopic total gastrectomy for clinical stage I gastric cancer: a prospective multi-center phase II clinical trial, KLASS 03
Woo Jin Hyung, Han-Kwang Yang, Sang-Uk Han, Young-Jun Lee, Joong-Min Park, Jin Jo Kim, Oh Kyung Kwon, Seong Ho Kong, Hyoung-Il Kim, Hyuk-Joon Lee, Wook Kim, Seung Wan Ryu, Sung-Ho Jin, Sung Jin Oh, Keun Won Ryu, Min-Chan Kim, Hye-Seong Ahn, Young Kyu Park
Gastric Cancer.2019; 22(1): 214.     CrossRef
Functional evaluations comparing the double-tract method and the jejunal interposition method following laparoscopic proximal gastrectomy for gastric cancer: an investigation including laparoscopic total gastrectomy
Eiji Nomura, Hajime Kayano, Sang-Woong Lee, Masaru Kawai, Takashi Machida, Soichiro Yamamoto, Kazuhito Nabeshima, Kenji Nakamura, Masaya Mukai, Kazuhisa Uchiyama
Surgery Today.2019; 49(1): 38.     CrossRef
Korean Practice Guideline for Gastric Cancer 2018: an Evidence-based, Multi-disciplinary Approach
Journal of Gastric Cancer.2019; 19(1): 1.     CrossRef
Precision surgical approach with lymph-node dissection in early gastric cancer
Shinichi Kinami, Naohiko Nakamura, Yasuto Tomita, Takashi Miyata, Hideto Fujita, Nobuhiko Ueda, Takeo Kosaka
World Journal of Gastroenterology.2019; 25(14): 1640.     CrossRef
A meta-analysis of comparison of proximal gastrectomy with double-tract reconstruction and total gastrectomy for proximal early gastric cancer
Shengnan Li, Lihu Gu, Zefeng Shen, Danyi Mao, Parikshit A. Khadaroo, Hui Su
BMC Surgery.2019;[Epub]     CrossRef
Proximal gastrectomy versus total gastrectomy for adenocarcinoma of the esophagogastric junction: a meta-analysis
Yi-chuan Chen, Li Lu, Kai-hu Fan, Dao-han Wang, Wei-hua Fu
Journal of Comparative Effectiveness Research.2019; 8(10): 753.     CrossRef
Proximal Gastrectomy versus Total Gastrectomy for Siewert Type II Adenocarcinoma of the Esophagogastric Junction: A Comprehensive Analysis of Data from the SEER Registry
Kaixuan Zhu, Yingying Xu, Jiaxin Fu, Farah Abdidahir Mohamud, Zongkui Duan, Siyuan Tan, Zekun Zhao, Ping Chen, Liang Zong
Disease Markers.2019; 2019: 1.     CrossRef
Short-term outcomes and nutritional status after laparoscopic subtotal gastrectomy with a very small remnant stomach for cStage I proximal gastric carcinoma
Haruna Furukawa, Yukinori Kurokawa, Shuji Takiguchi, Koji Tanaka, Yasuhiro Miyazaki, Tomoki Makino, Tsuyoshi Takahashi, Makoto Yamasaki, Kiyokazu Nakajima, Masaki Mori, Yuichiro Doki
Gastric Cancer.2018; 21(3): 500.     CrossRef
Total vs proximal gastrectomy for adenocarcinoma of the upper third of the stomach: a propensity-score-matched analysis of a multicenter western experience (On behalf of the Italian Research Group for Gastric Cancer–GIRCG)
Fausto Rosa, Giuseppe Quero, Claudio Fiorillo, Massimiliano Bissolati, Chiara Cipollari, Stefano Rausei, Damiano Chiari, Laura Ruspi, Giovanni de Manzoni, Guido Costamagna, Giovanni Battista Doglietto, Sergio Alfieri
Gastric Cancer.2018; 21(5): 845.     CrossRef
Reconstruction methods after radical proximal gastrectomy
Shiqi Wang, Shang Lin, Hu Wang, Jianjun Yang, Pengfei Yu, Qingchuan Zhao, Mengbin Li
Medicine.2018; 97(11): e0121.     CrossRef
Laparoscopic proximal gastrectomy for gastric neoplasms
Moshim Kukar, Emmanuel Gabriel, Kfir Ben-David, Steven N. Hochwald
Journal of Surgical Oncology.2018; 118(1): 95.     CrossRef
Comparison of laparoscopic proximal gastrectomy with double-tract reconstruction and laparoscopic total gastrectomy in terms of nutritional status or quality of life in early gastric cancer patients
Ji Yeon Park, Ki Bum Park, Oh Kyoung Kwon, Wansik Yu
European Journal of Surgical Oncology.2018; 44(12): 1963.     CrossRef
Outcomes of laparoscopic proximal gastrectomy with jejunal interposition for proximal early gastric cancer
Viet Trung Lam, Vo Vinh Loc Nguyen
Vietnam Journal of Endolaparoscopic Surgery.2018;[Epub]     CrossRef
Laparoscopic proximal gastrectomy for early gastric cancer
Yoshitake Ueda, Hidehumi Shiroshita, Tsuyoshi Etoh, Masafumi Inomata, Norio Shiraishi
Surgery Today.2017; 47(5): 538.     CrossRef
Linear-Stapled Side-to-Side Esophagojejunostomy with Hand-Sewn Closure of the Common Enterotomy After Prophylactic and Therapeutic Total Gastrectomy
Kevin K. Chang, Madhukar S. Patel, Sam S. Yoon
Journal of Gastrointestinal Surgery.2017; 21(4): 712.     CrossRef
Superiority of laparoscopic proximal gastrectomy with hand-sewn esophagogastrostomy over total gastrectomy in improving postoperative body weight loss and quality of life
Tatsuto Nishigori, Hiroshi Okabe, Shigeru Tsunoda, Hisashi Shinohara, Kazutaka Obama, Hisahiro Hosogi, Shigeo Hisamori, Kikuko Miyazaki, Takeo Nakayama, Yoshiharu Sakai
Surgical Endoscopy.2017; 31(9): 3664.     CrossRef
Laparoscopic proximal gastrectomy with oblique jejunogastrostomy
Kimitaka Tanaka, Yuma Ebihara, Yo Kurashima, Yoshitsugu Nakanishi, Toshimichi Asano, Takehiro Noji, Soichi Murakami, Toru Nakamura, Takahiro Tsuchikawa, Keisuke Okamura, Toshiaki Shichinohe, Satoshi Hirano
Langenbeck's Archives of Surgery.2017; 402(6): 995.     CrossRef
The Advances of Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Cancer
Yeon-Ju Huh, Joo-Ho Lee
Gastroenterology Research and Practice.2017; 2017: 1.     CrossRef
Laparoscopic Proximal Gastrectomy as a Surgical Treatment for Upper Third Early Gastric Cancer
Do Joong Park, Young Suk Park, Sang-Hoon Ahn, Hyung-Ho Kim
The Korean Journal of Gastroenterology.2017; 70(3): 134.     CrossRef
Clinical Outcomes of Recurrent Gastric Cancer Detected by Upper Endoscopy after Curative Total Gastrectomy
Hee Kyong Na, Ji Yong Ahn, Jeong Hoon Lee, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung, Jin-Ho Kim
Tumori Journal.2017; 103(2): 164.     CrossRef
Proximal gastrectomy versus total gastrectomy for proximal third gastric cancer: total gastrectomy is not always necessary
Pavan Sugoor, Sanket Shah, Rohit Dusane, Ashwin Desouza, Mahesh Goel, Shailesh V. Shrikhande
Langenbeck's Archives of Surgery.2016; 401(5): 687.     CrossRef
Double-Flap Technique as an Antireflux Procedure in Esophagogastrostomy after Proximal Gastrectomy
Shinji Kuroda, Masahiko Nishizaki, Satoru Kikuchi, Kazuhiro Noma, Shunsuke Tanabe, Shunsuke Kagawa, Yasuhiro Shirakawa, Toshiyoshi Fujiwara
Journal of the American College of Surgeons.2016; 223(2): e7.     CrossRef
Long-term quality-of-life comparison of total gastrectomy and proximal gastrectomy by Postgastrectomy Syndrome Assessment Scale (PGSAS-45): a nationwide multi-institutional study
Nobuhiro Takiguchi, Masazumi Takahashi, Masami Ikeda, Satoshi Inagawa, Shugo Ueda, Takayuki Nobuoka, Manabu Ota, Yoshiaki Iwasaki, Nobuyuki Uchida, Yasuhiro Kodera, Koji Nakada
Gastric Cancer.2015; 18(2): 407.     CrossRef
Proximal Gastrectomy for Gastric Cancer
Do Hyun Jung, Sang-Hoon Ahn, Do Joong Park, Hyung-Ho Kim
Journal of Gastric Cancer.2015; 15(2): 77.     CrossRef
Esophagogastrostomy Plus Gastrojejunostomy: A Novel Reconstruction Procedure after Curative Resection for Proximal Gastric Cancer
Shicai Chen, Jianchang Li, Haiying Liu, Jun Zeng, Guohua Yang, Jin Wang, Weiqun Lu, Nanrong Yu, Zhiliang Huang, Houwei Xu, Xiang Zeng
Journal of Gastrointestinal Surgery.2014; 18(3): 497.     CrossRef
Laparoscopic double-tract proximal gastrectomy for proximal early gastric cancer
Sang-Hoon Ahn, Do Hyun Jung, Sang-Yong Son, Chang-Min Lee, Do Joong Park, Hyung-Ho Kim
Gastric Cancer.2014; 17(3): 562.     CrossRef
Quality of life in cancer survivors 5 years or more after total gastrectomy: A case-control study
Seung Soo Lee, Ho Young Chung, Oh Kyoung Kwon, Wansik Yu
International Journal of Surgery.2014; 12(7): 700.     CrossRef
Current status of function-preserving surgery for gastric cancer
Takuro Saito
World Journal of Gastroenterology.2014; 20(46): 17297.     CrossRef
Comparative study of clinical outcomes between laparoscopy-assisted proximal gastrectomy (LAPG) and laparoscopy-assisted total gastrectomy (LATG) for proximal gastric cancer
Sang-Hoon Ahn, Ju Hee Lee, Do Joong Park, Hyung-Ho Kim
Gastric Cancer.2013; 16(3): 282.     CrossRef
Laparoscopy-assisted proximal gastrectomy for early gastric cancer is an ugly duckling with unsolved concerns: oncological safety, late complications, and functional benefit
Sang-Hoon Ahn, Ju Hee Lee, Do Joong Park, Hyung-Ho Kim
Gastric Cancer.2013; 16(3): 448.     CrossRef
Laparoscopy-assisted resection of proximal gastric cancer: is less than all more or less complete, or is all more, nonetheless?
Roderich E. Schwarz, Changhua Zhang, John C. Mansour
Gastric Cancer.2013; 16(3): 277.     CrossRef
Long-term Outcome after Proximal Gastrectomy with Jejunal Interposition for Gastric Cancer Compared with Total Gastrectomy
Isao Nozaki, Shinji Hato, Takaya Kobatake, Koji Ohta, Yoshirou Kubo, Akira Kurita
World Journal of Surgery.2013; 37(3): 558.     CrossRef
Gastric Tube Reconstruction Reduces Postoperative Gastroesophageal Reflux in Adenocarcinoma of Esophagogastric Junction
Xiu-Feng Chen, Bo Zhang, Zhi-Xin Chen, Jian-Kun Hu, Bin Dai, Fang Wang, Hong-Xin Yang, Jia-Ping Chen
Digestive Diseases and Sciences.2012; 57(3): 738.     CrossRef
Left Thoracoabdominal Approach in Surgical Treatment of Adenocarcinoma of the Esophagogastric Junction in the Northern Henan Province of China
Baozhong Li, Qingqu Guo, Haijun Yang, Jianyun Guan, Zhiqiang Liu, Shoumiao Li, Guohua Liu, Linsheng Wei
Digestive Surgery.2011; 28(1): 2.     CrossRef
Analysis of esophageal reflux after proximal gastrectomy measured by wireless ambulatory 24-hr esophageal pH monitoring and TC-99m diisopropyliminodiacetic acid (DISIDA) scan
Jong Won Kim, Hongman Yoon, Seong-Ho Kong, Joo-Sung Kim, Jin Chul Paeng, Hyuk-Joon Lee, Kuhn Uk Lee, Han-Kwang Yang
Journal of Surgical Oncology.2010; 101(7): 626.     CrossRef
Effects of different operative procedures on the digestive and nutritional status of patients treated with a gastrectomy for gastric cancer
Han Liang, Xishan Hao
Chinese Journal of Clinical Oncology.2006; 3(3): 216.     CrossRef
Proximal Gastrectomy Reconstructed by Jejunal Pouch Interposition for Upper Third Gastric Cancer: Prospective Randomized Study
Chang Hak Yoo, Byung Ho Sohn, Won Kon Han, Won Kil Pae
World Journal of Surgery.2005; 29(12): 1592.     CrossRef
Issues in the Management of the Upper Third Gastric Cancer
Han-Kwang Yang
Cancer Research and Treatment.2004; 36(1): 4.     CrossRef