cDNA Microarray Analysis of Differential Gene Expression in Gastric Cancer Cells Sensitive and Resistant to 5-Fluorouracil and Cisplatin
Myung-Ju Ahn, Young-Do Yoo, Ki-Hwan Lee, Joon-Ik Ahn, Dong-Hyun Yu, Hye-Sook Lee, Ho-Suck Oh, Jung-Hye Choi, Yong-Sung Lee
Cancer Res Treat. 2005;37(1):54-62.   Published online 2005 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2005.37.1.54
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular classification and prediction in gastric cancer
Xiandong Lin, Yongzhong Zhao, Won-min Song, Bin Zhang
Computational and Structural Biotechnology Journal.2015; 13: 448.     CrossRef
Identification of Differentially-expressed Genes in Intestinal Gastric Cancer by Microarray Analysis
Shizhu Zang, Ruifang Guo, Rui Xing, Liang Zhang, Wenmei Li, Min Zhao, Jingyuan Fang, Fulian Hu, Bin Kang, Yonghong Ren, Yonglong Zhuang, Siqi Liu, Rong Wang, Xianghong Li, Yingyan Yu, Jing Cheng, Youyong Lu
Genomics, Proteomics & Bioinformatics.2014; 12(6): 276.     CrossRef
Protein disulfide isomerase in redox cell signaling and homeostasis
Francisco R.M. Laurindo, Luciana A. Pescatore, Denise de Castro Fernandes
Free Radical Biology and Medicine.2012; 52(9): 1954.     CrossRef