Trastuzumab Combined with Irinotecan in Patients with HER2-Positive Metastatic Colorectal Cancer: A Phase II Single-Arm Study and Exploratory Biomarker Analysis
Ting Xu, Xicheng Wang, Ying Xin, Zhenghang Wang, Jifang Gong, Xiaotian Zhang, Yanyan Li, Congcong Ji, Yu Sun, Feilong Zhao, Depei Huang, Yuezong Bai, Jian Li, Lin Shen
Cancer Res Treat. 2023;55(2):626-635.   Published online 2022 Dec 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1058
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Current Targeted Therapy for Metastatic Colorectal Cancer
Tomokazu Ohishi, Mika K. Kaneko, Yukihiro Yoshida, Atsuo Takashima, Yukinari Kato, Manabu Kawada
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(2): 1702.     CrossRef
Immune Checkpoint Inhibitor-Based Combination Therapy for Colorectal Cancer: An Overview
Jingjing Li, Xuanfu Xu
International Journal of General Medicine.2023; Volume 16: 1527.     CrossRef