A Multi-Center, Phase II Clinical Trial of Padexol™ (Paclitaxel) and Cisplatin for Patients Suffering with Advanced Gastric Cancer
Min Kyoung Kim, Kyung Hee Lee, Myung Soo Hyun, Young Rok Do, Hong Suk Song, Won Sik Lee, Keon Uk Park, Jin Ho Baek, Jong Gwang Kim
Cancer Res Treat. 2005;37(6):349-353.   Published online 2005 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2005.37.6.349
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of the Weekly Administration of Liposome–Paclitaxel Combined with S-1 on Advanced Gastric Cancer
Lei Chen, Qiang Chen, Zhixiang Zhuang, Yusong Zhang, Jialong Tao, Liqin Shen, Xudong Shen, Zhigang Chen, Ji Wang, Minggao Zhu, Hui Wang
Japanese Journal of Clinical Oncology.2014; 44(3): 208.     CrossRef
Multicenter phase II trial of S-1, paclitaxel and cisplatin triplet combination chemotherapy in patients with advanced gastric cancer
Jin Young Kim, Young Rok Do, Keon Uk Park, Jong Gwang Kim, Yee Soo Chae, Min Kyoung Kim, Kyung Hee Lee, Hun Mo Ryoo, Sung Hwa Bae, Jin Ho Baek, Hong Suk Song
Cancer Chemotherapy and Pharmacology.2011; 67(3): 527.     CrossRef
Multicenter phase II study of weekly paclitaxel plus S-1 combination chemotherapy in patients with advanced gastric cancer
Yuji Ueda, Hisakazu Yamagishi, Daisuke Ichikawa, Kazuma Okamoto, Eigo Otsuji, Jun Morii, Kinya Koizumi, Naoki Kakihara, Masataka Shimotsuma, Tetsuro Yamashita, Fumihiro Taniguchi, Hideki Aragane, Hiroshi Nishi, Yoshiki Itokawa, Satoshi Morita, Junichi Sak
Gastric Cancer.2010; 13(3): 149.     CrossRef
TP53 codon 72 polymorphism associated with prognosis in patients with advanced gastric cancer treated with paclitaxel and cisplatin
Jong Gwang Kim, Sang Kyun Sohn, Yee Soo Chae, Hong Suk Song, Ki-Young Kwon, Young Rok Do, Min Kyoung Kim, Kyung Hee Lee, Myung Soo Hyun, Won Sik Lee, Chang-Hak Sohn, Joo Seop Jung, Gab Chul Kim, Ho Young Chung, Wansik Yu
Cancer Chemotherapy and Pharmacology.2009; 64(2): 355.     CrossRef
Multi-center Phase II Trial of Weekly Paclitaxel Plus Cisplatin Combination Chemotherapy in Patients with Advanced Gastric and Gastro-esophageal Cancer
Q. Sun, C. Liu, H. Zhong, B. Zhong, H. Xu, W. Shen, D. Wang
Japanese Journal of Clinical Oncology.2009; 39(4): 237.     CrossRef
A Phase II Study of Paclitaxel and Cisplatin as Salvage Therapy for Patients with Advanced or Metastatic Gastric Cancer
Bong-Gun Seo, Sung Yong Oh, Dong Mee Lee, Hyun Seung Yoo, Suee Lee, Seong-Geun Kim, Sung-Hyun Kim, Hyuk-Chan Kwon, Hyo-Jin Kim
Cancer Research and Treatment.2007; 39(1): 6.     CrossRef
Multicenter phase II study of weekly paclitaxel plus cisplatin combination chemotherapy in patients with advanced gastric cancer
Jong Gwang Kim, Sang Kyun Sohn, Hong Suk Song, Ki-Young Kwon, Young Rok Do, Kyung Hee Lee, Myung Soo Hyun, Hun Mo Ryoo, Sung Hwa Bae, Keon Uk Park, Jin Ho Baek, Won Sik Lee, Joo Seop Chung, Goon Jae Cho, Chang-Hak Sohn, Jung Soon Jang, Ho Young Chung, Wan
Cancer Chemotherapy and Pharmacology.2007; 60(6): 863.     CrossRef
The Efficacy and Safety of Padexol® (Paclitaxel) and Cisplatin for Treating Advanced Non-small Cell Lung Cancer
Hoon-Kyo Kim, Jun Suk Kim, Hun Mo Ryoo, Dong Gun Shin, Byoung Young Shim, Kyong Hwa Park, Sung Hwa Bae, Chi Hong Kim
Cancer Research and Treatment.2006; 38(2): 66.     CrossRef