Outcomes in Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Results from Two Prospective Korean Cohorts
Jun Ho Yi, Seong Hyun Jeong, Seok Jin Kim, Dok Hyun Yoon, Hye Jin Kang, Youngil Koh, Jin Seok Kim, Won-Sik Lee, Deok-Hwan Yang, Young Rok Do, Min Kyoung Kim, Kwai Han Yoo, Yoon Seok Choi, Whan Jung Yun, Yong Park, Jae-Cheol Jo, Hyeon-Seok Eom, Jae-Yong Kwak, Ho-Jin Shin, Byeong Bae Park, Seong Yoon Yi, Ji-Hyun Kwon, Sung Yong Oh, Hyo Jung Kim, Byeong Seok Sohn, Jong Ho Won, Dae-Sik Hong, Ho-Sup Lee, Gyeong-Won Lee, Cheolwon Suh, Won Seog Kim
Cancer Res Treat. 2023;55(1):325-333.   Published online 2022 Apr 22     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.008
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sphingosine 1-phosphate receptor, a new therapeutic direction in different diseases
Hongyu Chen, Junmin Wang, Caiyun Zhang, Peilun Ding, Shuxia Tian, Junming Chen, Guang Ji, Tao Wu
Biomedicine & Pharmacotherapy.2022; 153: 113341.     CrossRef