Prognostic Stratification of Patients with Burkitt Lymphoma Using Serum β2-microglobulin Levels
Hyung-Don Kim, Hyungwoo Cho, Shin Kim, Kyoungmin Lee, Eun Hee Kang, Jung Sun Park, Chan-Sik Park, Jooryung Huh, Jin Sook Ryu, Sang-Wook Lee, Dok-Hyun Yoon, Seok Jin Kim, Young Hyeh Ko, Won Seog Kim, Cheolwon Suh
Cancer Res Treat. 2021;53(3):847-856.   Published online 2020 Dec 17     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1060
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The clinical significance and prognostic value of serum beta-2 microglobulin in adult lymphoma-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis: a multicenter analysis of 326 patients
Ze Jin, Yi Miao, Jie Zhang, Jing Zhang, Chunling Wang, Xuzhang Lu, Yuqing Miao, Miao Sun, Yunping Zhang, Yun Zhuang, Haiwen Ni, Jingyan Xu, Wanchuan Zhuang, Min Zhao, Jianfeng Zhu, Min Xu, Guoqiang Lin, Haiying Hua, Xiaoyan Xie, Maozhong Xu, Tao Jia, Liji
Annals of Hematology.2024;[Epub]     CrossRef
Prognostic Value of 18F-FDG PET/CT Radiomics in Extranodal Nasal-Type NK/T Cell Lymphoma
Yu Luo, Zhun Huang, Zihan Gao, Bingbing Wang, Yanwei Zhang, Yan Bai, Qingxia Wu, Meiyun Wang
Korean Journal of Radiology.2024; 25(2): 189.     CrossRef
A novel inflammation-related prognostic model for predicting the overall survival of primary central nervous system lymphoma: A real-world data analysis
Zhentian Wu, Chenyi Wang, Yao Lyu, Zheshen Lin, Ming Lu, Shixiong Wang, Bingxuan Wang, Na Yang, Yeye Li, Jianhong Wang, Xiaohui Duan, Na Zhang, Jing Gao, Yuan Zhang, Miaowang Hao, Zhe Wang, Guangxun Gao, Rong Liang
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Beta2-microglobulin is a valuable marker and identifies a poor-prognosis subgroup among intermediate-risk patients with diffuse large B cell lymphoma
Ning-Chun Chen, Hung Chang, Hsiao-Wen Kao, Che-Wei Ou, Ming-Chung Kuo, Po-Nan Wang, Tung-Liang Lin, Jin-Hou Wu, Yu-Shin Hung, Yi-Jiun Su, Yuen-Chin Ong, Hsuan-Jen Shih
Clinical and Experimental Medicine.2023; 23(7): 3759.     CrossRef
Tuberculosis combined with Burkitt lymphoma in a kidney transplant recipient: A case report and literature review
Jian-Nan Hu, Mu-Qing Yu, Li-Juan Hua, Chen Bao, Qian Liu, Chao Liu, Zi-Ling Li, Xi Wang, Shu-Yun Xu
Medicine.2023; 102(18): e33671.     CrossRef
Elevated serum beta-2 microglobulin level predicts short-term poor prognosis of patients with de novo acute omicron variant COVID-19 infection
Shengping Gong, Ruishuang Ma, Ting Zhu, Xiaoqin Ge, Rongrong Xie, Qingsong Tao, Cong Shi
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
An Externally Validated Nomogram for Predicting the Overall Survival of Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma Based on Clinical Characteristics and Systemic Inflammatory Markers
Yajiao Liu, Li Sheng, Haiying Hua, Jingfen Zhou, Ying Zhao, Bei Wang
Technology in Cancer Research & Treatment.2023;[Epub]     CrossRef
Prognostic significance of serum β2-microglobulin levels in patients with peripheral T-cell lymphoma not otherwise specified
Hyung-Don Kim, Hyungwoo Cho, Byeong Seok Sohn, Chan-Sik Park, Jooryung Huh, Jin Sook Ryu, Sang-Wook Lee, Sang Eun Yoon, Seok Jin Kim, Young Hyeh Ko, Won Seog Kim, Cheolwon Suh
Leukemia & Lymphoma.2022; 63(1): 124.     CrossRef