Associations of Serum Lipid Level with Gastric Cancer Risk, Pathology, and Prognosis
Gyu Young Pih, Eun Jeong Gong, Ji Young Choi, Min-Ju Kim, Ji Yong Ahn, Jaewon Choe, Suh Eun Bae, Hye-Sook Chang, Hee Kyong Na, Jeong Hoon Lee, Kee Wook Jung, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung
Cancer Res Treat. 2021;53(2):445-456.   Published online 2020 Nov 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.599
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Causal relationships between coffee intake, apolipoprotein B and gastric, colorectal, and esophageal cancers: univariable and multivariable Mendelian randomization
Xingwu Liu, Han Yu, Guanyu Yan, Boyang Xu, Mingjun Sun, Mingliang Feng
European Journal of Nutrition.2024; 63(2): 469.     CrossRef
Development of a gastric cancer risk calculator for questionnaire-based surveillance of Iranian dyspeptic patients
Kimiya Gohari, Samaneh Saberi, Maryam Esmaieli, Mohammad Tashakoripour, Mahmoud Eshagh Hosseini, Azin Nahvijou, Mohammad Ali Mohagheghi, Anoshirvan Kazemnejad, Marjan Mohammadi
BMC Gastroenterology.2024;[Epub]     CrossRef
Lipid droplets provide metabolic flexibility for cancer progression
Rémi Safi, Pablo Menéndez, Albert Pol
FEBS Letters.2024;[Epub]     CrossRef
Factors associated with gastric and duodenal neuroendocrine tumors: A multicenter case-control study
Kwangwoo Nam, Su Youn Nam, Jun Chul Park, Young Sin Cho, Hyuk Soon Choi, Kyoungwon Jung, Seon-Young Park, Joon Hyun Cho, Hyonho Chun
Digestive and Liver Disease.2024;[Epub]     CrossRef
Lipid profile as a novel prognostic predictor for patients with acute myeloid leukemia
Shenrui Bai, Huizhong Wang, Ruonan Shao, Bibo Fu, Shujing Lu, Jingzi Wang, Yue Lu, Hua Wang
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Association of plasma lipid metabolism profiles with overall survival for patients with gastric cancer undergoing gastrectomy based on 1H-NMR spectroscopy
Yaopeng Qiu, Zhou Xu, Qingfeng Xie, Renyi Zhang, Luyao Wang, Liying Zhao, Hao Liu
Nutrition & Metabolism.2023;[Epub]     CrossRef
Associations of novel serum lipid index with epithelial ovarian cancer chemoresistance and prognosis
Yuan Li, Chunliang Shang, Huamao Liang, Kun Zhang, Yu Wu, Hongyan Guo
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Preoperative serum low-density lipoprotein cholesterol is an independent prognostic factor in patients with renal cell carcinoma after nephrectomy
Fan Cui, Huiyu Zhou, Dingyang Lv, Jie Wen, Qian Gong, Yi Rong, Yinbo Kang, Mohan Jia, Weibing Shuang
Lipids in Health and Disease.2023;[Epub]     CrossRef
The association between serum lipid profile and the prostate cancer risk and aggressiveness
Jungyo Suh, Teak Jun Shin, Dalsan You, In Gab Jeong, Jun Hyuk Hong, Choung-Soo Kim, Hanjong Ahn
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Dyslipidemia in diffuse large B-cell lymphoma based on the genetic subtypes: a single-center study of 259 Chinese patients
Yi Xu, Huafei Shen, Yuanfei Shi, Yanchun Zhao, Xiaolong Zhen, Jianai Sun, Xueying Li, De Zhou, Chunmei Yang, Jinhan Wang, Xianbo Huang, Juying Wei, Jian Huang, Haitao Meng, Wenjuan Yu, Hongyan Tong, Jie Jin, Wanzhuo Xie
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Association of triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratio with severe complications of COVID-19
Yoonkyung Chang, Jimin Jeon, Tae-Jin Song, Jinkwon Kim
Heliyon.2023; 9(6): e17428.     CrossRef
Association between blood lipid levels and risk of gastric cancer: A systematic review and meta-analysis
Shicong Xu, Ying Fan, Yuyue Tan, Ling Zhang, Xianrong Li, Ozra Tabatabaei-Malazy
PLOS ONE.2023; 18(7): e0288111.     CrossRef
Recent research progress on the correlation between metabolic syndrome and Helicobacter pylori infection
Qinli Xie, Yangjun He, Danni Zhou, Yi Jiang, Ying Deng, Ruoqing Li
PeerJ.2023; 11: e15755.     CrossRef
Increased age, bilirubin, international normalized ratio, and creatinine score to triglyceride ratio are associated with alcohol-associated primary liver carcinoma: a single-centered retrospective study
Xiaoqing Jia, Rong Li, Xiaoting Zhang, Tao Zhou, Dalong Sun, Na Yang, Zheng Luo
Lipids in Health and Disease.2023;[Epub]     CrossRef
The Impact of Modern Dietary Practices on Cancer Risk and Progression: A Systematic Review
Stephanie Nagy, Stephanie N Petrosky, Michelle Demory Beckler, Marc M Kesselman
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Risk of gastric cancer in relation with serum cholesterol profiles: A nationwide population-based cohort study
Mi Jin Oh, Kyungdo Han, Bongseong Kim, Joo Hyun Lim, Bokyung Kim, Sang Gyun Kim, Soo-Jeong Cho
Medicine.2023; 102(48): e36260.     CrossRef
Risk Factors to Predict Ocular Metastasis in Older Adult Patients With Gastric Cancer:LDL, ApoA1, and CA724
Wen-Qing Shi, Shi-Nan Wu, Tie Sun, Hui-Ye Shu, Qi-Chen Yang, Qiu-Yu Li, Ting Su, Yi-Cong Pan, Rong-Bin Liang, Yi Shao
Technology in Cancer Research & Treatment.2022; 21: 153303382110658.     CrossRef
Involvement of LDL and ox-LDL in Cancer Development and Its Therapeutical Potential
Chang-Feng Deng, Neng Zhu, Tan-Jun Zhao, Hong-Fang Li, Jia Gu, Duan-Fang Liao, Li Qin
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Ox-LDL-mediated ILF3 overexpression in gastric cancer progression by activating the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway
Danping Sun, Mingxiang Zhang, Meng Wei, Zhaoyang Wang, Wen Qiao, Peng Liu, Xin Zhong, Yize Liang, Yuanyuan Chen, Yadi Huang, Wenbin Yu
Aging.2022; 14(9): 3887.     CrossRef
Postoperative high-density lipoprotein cholesterol level: an independent prognostic factor for gastric cancer
Chenxi Li, Yan Fu, Qiuwen Li, Xuhui Yang, Wenying Wang, Xin Jin, Lihua Bian, Hui Zhao, Donghui Li, Jie Gao, Nan Du, Liang Peng
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Preoperative Serum Triglyceride to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio Can Predict Prognosis in Non-Small Cell Lung Cancer: A Multicenter Retrospective Cohort Study
Junhong Li, Cong Ma, Xuhui Yuan, Xiaoyan Wang, Na Li, Ronghui Yu, Hui Liao
Current Oncology.2022; 29(9): 6125.     CrossRef
Significance of Decreased Serum High-density Lipoprotein Cholesterol Levels in Patients with Gastric Cancer
Tae Ho Kim
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2022; 22(3): 175.     CrossRef
Clinical Value on Combined Detection of Serum CA724, DKK1, and TK1 in Diagnosis of Gastric Cancer
Yu Wang, Dongqing Cui, Di Li, Dan Li, Honglei Wang, Yu Wu, Alamgeer Yuchi
Journal of Oncology.2022; 2022: 1.     CrossRef
Adverse effects of low serum lipoprotein cholesterol on the immune microenvironment in gastric cancer: a case‒control study
Yi Zou, Xiaoyan Yu, Chenqi Zhou, Chunpeng Zhu, Ying Yuan
Lipids in Health and Disease.2022;[Epub]     CrossRef
Influence of cholesterol on cancer progression and therapy
Shyamananda Singh Mayengbam, Abhijeet Singh, Ajay D. Pillai, Manoj Kumar Bhat
Translational Oncology.2021; 14(6): 101043.     CrossRef
Predictive value of a reduction in the level of high-density lipoprotein-cholesterol in patients with non-small-cell lung cancer undergoing radical resection and adjuvant chemotherapy: a retrospective observational study
Fan Luo, Kang-mei Zeng, Jia-xin Cao, Ting Zhou, Su-xia Lin, Wen-juan Ma, Yun-peng Yang, Zhong-han Zhang, Fei-teng Lu, Yan Huang, Hong-yun Zhao, Li Zhang
Lipids in Health and Disease.2021;[Epub]     CrossRef