Associations of Serum Lipid Level with Gastric Cancer Risk, Pathology, and Prognosis
Gyu Young Pih, Eun Jeong Gong, Ji Young Choi, Min-Ju Kim, Ji Yong Ahn, Jaewon Choe, Suh Eun Bae, Hye-Sook Chang, Hee Kyong Na, Jeong Hoon Lee, Kee Wook Jung, Do Hoon Kim, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung
Cancer Res Treat. 2021;53(2):445-456.   Published online 2020 Nov 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.599
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lipid profile as a novel prognostic predictor for patients with acute myeloid leukemia
Shenrui Bai, Huizhong Wang, Ruonan Shao, Bibo Fu, Shujing Lu, Jingzi Wang, Yue Lu, Hua Wang
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Risk Factors to Predict Ocular Metastasis in Older Adult Patients With Gastric Cancer:LDL, ApoA1, and CA724
Wen-Qing Shi, Shi-Nan Wu, Tie Sun, Hui-Ye Shu, Qi-Chen Yang, Qiu-Yu Li, Ting Su, Yi-Cong Pan, Rong-Bin Liang, Yi Shao
Technology in Cancer Research & Treatment.2022; 21: 153303382110658.     CrossRef
Involvement of LDL and ox-LDL in Cancer Development and Its Therapeutical Potential
Chang-Feng Deng, Neng Zhu, Tan-Jun Zhao, Hong-Fang Li, Jia Gu, Duan-Fang Liao, Li Qin
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Ox-LDL-mediated ILF3 overexpression in gastric cancer progression by activating the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway
Danping Sun, Mingxiang Zhang, Meng Wei, Zhaoyang Wang, Wen Qiao, Peng Liu, Xin Zhong, Yize Liang, Yuanyuan Chen, Yadi Huang, Wenbin Yu
Aging.2022; 14(9): 3887.     CrossRef
Postoperative high-density lipoprotein cholesterol level: an independent prognostic factor for gastric cancer
Chenxi Li, Yan Fu, Qiuwen Li, Xuhui Yang, Wenying Wang, Xin Jin, Lihua Bian, Hui Zhao, Donghui Li, Jie Gao, Nan Du, Liang Peng
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Preoperative Serum Triglyceride to High-Density Lipoprotein Cholesterol Ratio Can Predict Prognosis in Non-Small Cell Lung Cancer: A Multicenter Retrospective Cohort Study
Junhong Li, Cong Ma, Xuhui Yuan, Xiaoyan Wang, Na Li, Ronghui Yu, Hui Liao
Current Oncology.2022; 29(9): 6125.     CrossRef
Significance of Decreased Serum High-density Lipoprotein Cholesterol Levels in Patients with Gastric Cancer
Tae Ho Kim
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2022; 22(3): 175.     CrossRef
Clinical Value on Combined Detection of Serum CA724, DKK1, and TK1 in Diagnosis of Gastric Cancer
Yu Wang, Dongqing Cui, Di Li, Dan Li, Honglei Wang, Yu Wu, Alamgeer Yuchi
Journal of Oncology.2022; 2022: 1.     CrossRef
Adverse effects of low serum lipoprotein cholesterol on the immune microenvironment in gastric cancer: a case‚Äícontrol study
Yi Zou, Xiaoyan Yu, Chenqi Zhou, Chunpeng Zhu, Ying Yuan
Lipids in Health and Disease.2022;[Epub]     CrossRef
Influence of cholesterol on cancer progression and therapy
Shyamananda Singh Mayengbam, Abhijeet Singh, Ajay D. Pillai, Manoj Kumar Bhat
Translational Oncology.2021; 14(6): 101043.     CrossRef
Predictive value of a reduction in the level of high-density lipoprotein-cholesterol in patients with non-small-cell lung cancer undergoing radical resection and adjuvant chemotherapy: a retrospective observational study
Fan Luo, Kang-mei Zeng, Jia-xin Cao, Ting Zhou, Su-xia Lin, Wen-juan Ma, Yun-peng Yang, Zhong-han Zhang, Fei-teng Lu, Yan Huang, Hong-yun Zhao, Li Zhang
Lipids in Health and Disease.2021;[Epub]     CrossRef