A Case of Simultaneously Diagnosed Lung Adenocarcinoma and Endobronchial Inflammatory Myofibroblastic Tumor with Two Distinct Types of ALK Translocation
Shikang Zhao, Wei Liu, Shuo Li, Tao Shi, Qiusong Chen, Qi Li, Leina Sun, Dian Ren, Zuoqing Song, Chun Huang, Song Xu
Cancer Res Treat. 2021;53(2):601-606.   Published online 2020 Oct 21     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.952
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Novel treatment of endobronchial inflammatory myofibroblastic tumor in a child
Jessica Reyes‐Angel, Louis B. Rapkin, Jeffrey P. Simons, Hiren Muzumdar
Pediatric Pulmonology.2022; 57(1): 330.     CrossRef
Therapeutic Advances of Rare ALK Fusions in Non-Small Cell Lung Cancer
Yan Xiang, Shiyu Zhang, Xiaoxu Fang, Yingying Jiang, Tingwen Fang, Jinwen Liu, Kaihua Lu
Current Oncology.2022; 29(10): 7816.     CrossRef
Crizotinib in Sarcomatous Malignancies Harboring ALK Fusion With a Definitive Partner(s): Response and Efficacy
Jinchun Wu, Yongbin Hu, Omar Abdihamid, Gengwen Huang, Sheng Xiao, Bin Li
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef