Occludin Expression in Brain Tumors and its Relevance to Peritumoral Edema and Survival
Min-Woo Park, Choong-Hyun Kim, Jin-Hwan Cheong, Koang-Hum Bak, Jae-Min Kim, Suck-Jun Oh
Cancer Res Treat. 2006;38(3):139-143.   Published online 2006 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2006.38.3.139
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lipid-Based Nanocarriers for Neurological Disorders: A Review of the State-of-the-Art and Therapeutic Success to Date
Bwalya Angel Witika, Madan Sai Poka, Patrick Hulisani Demana, Scott Kaba Matafwali, Siyabonga Melamane, Sandile Maswazi Malungelo Khamanga, Pedzisai Anotida Makoni
Pharmaceutics.2022; 14(4): 836.     CrossRef
Blood-Brain Barrier Alterations and Edema Formation in Different Brain Mass Lesions
Peter Solar, Michal Hendrych, Martin Barak, Hana Valekova, Marketa Hermanova, Radim Jancalek
Frontiers in Cellular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Evaluation of AQP4/TRPV4 Channel Co-expression, Microvessel Density, and its Association with Peritumoral Brain Edema in Intracranial Meningiomas
Konstantinos Faropoulos, Afroditi Polia, Chrisi Tsakona, Eleanna Pitaraki, Athanasia Moutafidi, George Gatzounis, Martha Assimakopoulou
Journal of Molecular Neuroscience.2021; 71(9): 1786.     CrossRef
Peripheral Blood Occludin Level as a Biomarker for Perioperative Cerebral Edema in Patients with Brain Tumors
Shuhai Shi, Jingli Cheng, Chunyang Zhang, Tao Liang, Yunxin Zhang, Yongxing Sun, Ying Zhao, Weili Li, Baoguo Wang
Disease Markers.2020; 2020: 1.     CrossRef
Intracerebral GM-CSF contributes to transendothelial monocyte migration in APP/PS1 Alzheimer’s disease mice
De S Shang, Yi M Yang, Hu Zhang, Li Tian, Jiu S Jiang, Yan B Dong, Ke Zhang, Bo Li, Wei D Zhao, Wen G Fang, Yu H Chen
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.2016; 36(11): 1978.     CrossRef
Abnormal expression of an ADAR2 alternative splicing variant in gliomas downregulates adenosine-to-inosine RNA editing
Jun Wei, Zhaohui Li, Chao Du, Bin Qi, Xingli Zhao, Liping Wang, Lirong Bi, Guan Wang, Xuan Zhang, Xiaoyun Su, Yuzhuo Pan, Yu Tian
Acta Neurochirurgica.2014; 156(6): 1135.     CrossRef
Evaluation of mast cells and hypoxia inducible factor-1 expression in meningiomas of various grades in correlation with peritumoral brain edema
Joanna Reszec, Adam Hermanowicz, Robert Rutkowski, Piotr Bernaczyk, Zenon Mariak, Lech Chyczewski
Journal of Neuro-Oncology.2013; 115(1): 119.     CrossRef
Involvement of PI3K and ROCK signaling pathways in migration of bone marrow-derived mesenchymal stem cells through human brain microvascular endothelial cell monolayers
Mei-Na Lin, De-Shu Shang, Wei Sun, Bo Li, Xin Xu, Wen-Gang Fang, Wei-Dong Zhao, Liu Cao, Yu-Hua Chen
Brain Research.2013; 1513: 1.     CrossRef