Systemic Inflammatory Biomarkers, Especially Fibrinogen to Albumin Ratio, Predict Prognosis in Patients with Pancreatic Cancer
Lin Fang, Fei-Hu Yan, Chao Liu, Jing Chen, Dan Wang, Chun-Hui Zhang, Chang-Jie Lou, Jie Lian, Yang Yao, Bo-Jun Wang, Rui-Yang Li, Shu-Ling Han, Yi-Bing Bai, Jia-Ni Yang, Zhi-Wei Li, Yan-Qiao Zhang
Cancer Res Treat. 2021;53(1):131-139.   Published online 2020 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.330
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognostic value of preoperative white blood cell to hemoglobin ratio and fibrinogen to albumin ratio in patients with colorectal cancer
Kang Li, Jing Yan, Haifeng Zhang, Chunlei Lu, Weijia Wang, Mingxiao Guo, Xiaoming Zhang, Zhaoyong Zhang
Medicine.2024; 103(3): e37031.     CrossRef
Prognostic value of the fibrinogen-to-albumin ratio (FAR) in patients with chronic heart failure across the different ejection fraction spectrum
Sirui Yang, Jiangyuan Pi, Wenfang Ma, Wenyi Gu, Hongxing Zhang, Anyu Xu, Yanqing Liu, Tao Shi, Fazhi Yang, Lixing Chen
Libyan Journal of Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR), Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio (NLR), Monocyte-to-Lymphocyte Ratio (MLR), and Eosinophil-to-Lymphocyte Ratio (ELR) as Biomarkers in Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (AECOPD)
Qian-Qian Liao, Yan-Ju Mo, Ke-Wei Zhu, Feng Gao, Bin Huang, Peng Chen, Feng-Tian Jing, Xuan Jiang, Hong-Zhen Xu, Yan-Feng Tang, Li-Wei Chu, Hai-Ling Huang, Wen-Li Wang, Fang-Ning Wei, Dan-Dan Huang, Bin-Jing Zhao, Jia Chen, Hao Zhang
International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.2024; Volume 19: 501.     CrossRef
Derivation and validation of a preoperative prognostic model for resectable pancreatic ductal adenocarcinoma
Shuai Xu, Xiu-Ping Zhang, Guo-Dong Zhao, Wen-Bo Zou, Zhi-Ming Zhao, Qu Liu, Ming-Gen Hu, Rong Liu
Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International.2023; 22(2): 160.     CrossRef
Association between fibrinogen-to-albumin ratio and hemorrhagic transformation after intravenous thrombolysis in ischemic stroke patients
Miaomiao Yang, Lisha Tang, Shijia Bing, Xiangqi Tang
Neurological Sciences.2023; 44(4): 1281.     CrossRef
Predictive impact of fibrinogen-to-albumin ratio (FAR) for left ventricular dysfunction in acute coronary syndrome: a cross-sectional study
Xuan Wang, Yi Hu, Hao Luan, Chaodi Luo, Kamila·Kamili, Tingting Zheng, Gang Tian
European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
Fibrinogen-to-albumin ratio percentage: An independent predictor of disease severity and prognosis in anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis
Juan Du, Yingzhe Shao, Yajun Song, Kaixin Wang, Xuan Yang, Yanfei Li, Yaobing Yao, Zhe Gong, Yanjie Jia
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnostic value of combining preoperative inflammatory markers ratios with CA199 for patients with early-stage pancreatic cancer
Yuanlong Gu, Qianjin Hua, Zhipeng Li, Xingli Zhang, Changjie Lou, Yangfen Zhang, Wei Wang, Peiyuan Cai, Juan Zhao
BMC Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Systemic immune-inflammation index predicts prognosis and responsiveness to immunotherapy in cancer patients: a systematic review and meta‑analysis
Junyan Kou, Jing Huang, Jun Li, Zhen Wu, Liwei Ni
Clinical and Experimental Medicine.2023; 23(7): 3895.     CrossRef
Prognostic analysis of the plasma fibrinogen combined with neutrophil‐to‐lymphocyte ratio in patients with non–small cell lung cancer after radical resection
Gao‐Xiang Wang, Zhi‐Ning Huang, Ying‐Quan Ye, Shan‐Ming Tao, Mei‐Qing Xu, Mei Zhang, Ming‐Ran Xie
Thoracic Cancer.2023; 14(15): 1383.     CrossRef
Clinical features of patients with MOG-IgG associated disorders and analysis of the relationship between fibrinogen-to-albumin ratio and the severity at disease onset
Yue Li, Sai Wang, Panpan Liu, Jinxiu Ma, Xinjing Liu, Jing Yuan
Frontiers in Neurology.2023;[Epub]     CrossRef
Low albumin‐to‐fibrinogen ratio predicts adverse clinical outcomes after primary total joint arthroplasty: A retrospective observational investigation
Jingjing Shang, Shijie Jiang, Jinhong Gong, Gongyin Zhao, Dan Su, Liangliang Wang
International Wound Journal.2023; 20(9): 3690.     CrossRef
The modified lymphocyte C-reactive protein score is a promising indicator for predicting 3-year mortality in elderly patients with intertrochanteric fractures
Zile He, Chuangxin Zhang, Mingzi Ran, Xin Deng, Zilin Wang, Yanhong Liu, Hao Li, Jingsheng Lou, Weidong Mi, Jiangbei Cao
BMC Geriatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Preoperative Systemic Immune-Inflammation Index is a Potential Biomarker in Adult Patients with High-Grade Gliomas Undergoing Radical Resection
Yu-Ting Jiang, Tian-Cheng Wang, Wei Zhang
Journal of Inflammation Research.2023; Volume 16: 3479.     CrossRef
Comparison of the effectiveness of chemotherapy combined with immunotherapy and chemotherapy alone in advanced biliary tract cancer and construction of the nomogram for survival prediction based on the inflammatory index and controlling nutritional status
Zhengfeng Zhang, Dazhen Wang, Jianji Zhang, Yuli Ruan, Lu Zhao, Liu Yang, Ze Liu, Lei Yang, Changjie Lou
Cancer Immunology, Immunotherapy.2023; 72(11): 3635.     CrossRef
The predictive value of the preoperative albumin‐to‐fibrinogen ratio for postoperative hospital length of stay in liver cancer patients
Fang Li, Yuetong Ren, Jiacheng Fan, Jin Zhou
Cancer Medicine.2023; 12(20): 20321.     CrossRef
Inflammatory Markers Showed Significant Incremental Value for Predicting Post-Hepatectomy Liver Failure in Hepatocellular Carcinoma Patients
Xiao Wang, Wenjun Wang, Xixiang Lin, Xu Chen, Mingxiang Zhu, Hongli Xu, Kunlun He
Life.2023; 13(10): 1990.     CrossRef
FAR in systemic lupus erythematosus: a potential biomarker of disease activity and lupus nephritis
Jili Xu, Hongmei Zhang, Nan Che, Hengjin Wang
Clinical and Experimental Medicine.2023; 23(8): 4779.     CrossRef
Development and validation of a prognostic nomogram model incorporating routine laboratory biomarkers for preoperative patients with endometrial cancer
Rong Cong, Mingyang Li, Wan Xu, Xiaoxin Ma, Shuhe Wang
BMC Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnostic roles of neutrophil-to-lymphocyte ratio, monocyte-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, C-reactive protein, and cancer antigen 125 for ovarian cancer
Liuqing Ye, Guoming Zhou, Lingling Zhou, Dongguo Wang, Shunqiang Xiong, Chibo Liu, Guobing Zhang
Journal of International Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
ASO Author Reflections: Lymphocyte-to-monocyte ratio as prognostic biomarker in pancreatic ductal adenocarcinoma
Koji Kubota, Akira Shimizu, Yuji Soejima
Annals of Surgical Oncology.2022; 29(2): 1449.     CrossRef
Preoperative Peripheral Blood Lymphocyte-to-Monocyte Ratio Predicts Long-Term Outcome for Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Koji Kubota, Akira Shimizu, Tsuyoshi Notake, Hitoshi Masuo, Kiyotaka Hosoda, Koya Yasukawa, Hikaru Hayashi, Kentaro Umemura, Atsushi Kamachi, Takamune Goto, Hidenori Tomida, Shiori Yamazaki, Yuji Soejima
Annals of Surgical Oncology.2022; 29(2): 1437.     CrossRef
Management of Pancreatic Cancer and Its Microenvironment: Potential Impact of Nano-Targeting
Nardeen Perko, Shaker A. Mousa
Cancers.2022; 14(12): 2879.     CrossRef
A novel online calculator to predict early recurrence and long-term survival of patients with resectable pancreatic ductal adenocarcinoma after pancreaticoduodenectomy: A multicenter study
Xiu-Ping Zhang, Yuan-Xing Gao, Shuai Xu, Guo-Dong Zhao, Ming-Gen Hu, Xiang-Long Tan, Zhi-Ming Zhao, Rong Liu
International Journal of Surgery.2022; 106: 106891.     CrossRef
Predictive Value of Fibrinogen to Albumin Ratio for the Multivessel-Coronary Chronic Total Occlusion
婷 于
Advances in Clinical Medicine.2022; 12(09): 8311.     CrossRef
Preoperative peripheral blood inflammatory markers especially the fibrinogen-to-lymphocyte ratio and novel FLR-N score predict the prognosis of patients with early-stage resectable extrahepatic cholangiocarcinoma
Shijie Li, Xingli Zhang, Changjie Lou, Yuanlong Gu, Juan Zhao
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Fibrinogen-to-Albumin Ratio Predicts Postcontrast Acute Kidney Injury in Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome after Implantation of Drug-Eluting Stents
Yong Qiao, Mingkang Li, Linqing Li, Chengchun Tang, Vijaya Anand
Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System.2022; 2022: 1.     CrossRef
Identification of prognostic factors and nomogram model for patients with advanced lung cancer receiving immune checkpoint inhibitors
Xiuqiong Chen, Zhaona Li, Jing Zhou, Qianhui Wei, Xinyue Wang, Richeng Jiang
PeerJ.2022; 10: e14566.     CrossRef
Diagnostic and Prognostic Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Platelet/Lymphocyte Ratios on Acute Pancreatitis Patients
Hasan ERGENÇ, Zeynep ERTÜRK, Ahmet Tarık EMİNLER, Hakan CİNEMRE
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi.2022; 7(1): 80.     CrossRef
Prognostic value of albumin-fibrinogen ratio in subarachnoid hemorrhage patients
Xuyang Liu, Zhiyuan Yu, Dingke Wen, Lu Ma, Chao You
Medicine.2021; 100(17): e25764.     CrossRef
Prognostic Score System Using Preoperative Inflammatory, Nutritional and Tumor Markers to Predict Prognosis for Gastric Cancer: A Two-Center Cohort Study
Huayang Pang, Weihan Zhang, Xianwen Liang, Ziqi Zhang, Xiaolong Chen, Linyong Zhao, Kai Liu, Danil Galiullin, Kun Yang, Xinzu Chen, Jiankun Hu
Advances in Therapy.2021; 38(9): 4917.     CrossRef
Prognostic value of the preoperative fibrinogen-to-albumin ratio in pancreatic ductal adenocarcinoma patients undergoing R0 resection
Li-Peng Zhang, Hu Ren, Yong-Xing Du, Cheng-Feng Wang
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(46): 7382.     CrossRef