Comparison between Craniospinal Irradiation and Limited-Field Radiation in Patients with Non-metastatic Bifocal Germinoma
Bo Li, Wenyi Lv, Chunde Li, Jiongxian Yang, Jiajia Chen, Jin Feng, Li Chen, Zhenyu Ma, Youqi Li, Jiayi Wang, Yanwei Liu, Yanong Li, Shuai Liu, Shiqi Luo, Xiaoguang Qiu
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1050-1058.   Published online 2020 Jul 9     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.437
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Retrospective investigation of hereditary syndromes in patients with medulloblastoma in a single institution
Ying Wang, Jingchuan Wu, Wei Li, Jiankang Li, Raynald Liu, Bao Yang, Chunde Li, Tao Jiang
Child's Nervous System.2020;[Epub]     CrossRef