Prognostic Value of TP53 Mutation for Transcatheter Arterial Chemoembolization Failure/Refractoriness in HBV-Related Advanced Hepatocellular Carcinoma
Miao Xue, Yanqin Wu, Wenzhe Fan, Jian Guo, Jialiang Wei, Hongyu Wang, Jizhou Tan, Yu Wang, Wang Yao, Yue Zhao, Jiaping Li
Cancer Res Treat. 2020;52(3):925-937.   Published online 2020 Mar 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.533
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of BRD7 by whole-exome sequencing as a predictor for intermediate-stage hepatocellular carcinoma in patients undergoing TACE
Kun Huang, Yanqin Wu, Wenzhe Fan, Yue Zhao, Miao Xue, Haikuan Liu, Yiyang Tang, Jiaping Li
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(13): 11247.     CrossRef
Prediction model of no-response before the first transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: TACF score
Jia-Wei Zhong, Dan-Dan Nie, Ji-Lan Huang, Rong-Guang Luo, Qing-He Cheng, Qiao-Ting Du, Gui-Hai Guo, Liang-Liang Bai, Xue-Yun Guo, Yan Chen, Si-Hai Chen
Discover Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Mechanisms of Pharmacoresistance in Hepatocellular Carcinoma: New Drugs but Old Problems
Jose J.G. Marin, Marta R. Romero, Elisa Herraez, Maitane Asensio, Sara Ortiz-Rivero, Anabel Sanchez-Martin, Luca Fabris, Oscar Briz
Seminars in Liver Disease.2022; 42(01): 087.     CrossRef
Non-Apoptotic Programmed Cell Death-Related Gene Signature Correlates With Stemness and Immune Status and Predicts the Responsiveness of Transarterial Chemoembolization in Hepatocellular Carcinoma
Guixiong Zhang, Wenzhe Fan, Hongyu Wang, Jie Wen, Jizhou Tan, Miao Xue, Jiaping Li
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Plasma arginase-1 as a predictive marker for early transarterial chemoembolization refractoriness in unresectable hepatocellular carcinoma
Wei-Li Xia, Shi-Jun Xu, Yuan Guo, Xiao-Hui Zhao, Hong-Tao Hu, Yan Zhao, Quan-Jun Yao, Lin Zheng, Dong-Yang Zhang, Chen-Yang Guo, Wei-Jun Fan, Hai-Liang Li
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Useful genes for predicting the efficacy of transarterial chemoembolization in hepatocellular carcinoma
Yuan Guo, Hongtao Hu, Shijun Xu, Weili Xia, Hailiang Li
Journal of Cancer Research and Therapeutics.2022; 18(7): 1860.     CrossRef
Development and Validation of a Predictive Model for Early Refractoriness of Transarterial Chemoembolization in Patients With Hepatocellular Carcinoma
Tian-Cheng Wang, Tian-Zhi An, Jun-Xiang Li, Zi-Shu Zhang, Yu-Dong Xiao
Frontiers in Molecular Biosciences.2021;[Epub]     CrossRef
Transcatheter arterial chemoembolization followed by surgical resection for hepatocellular carcinoma: a focus on its controversies and screening of patients most likely to benefit
Zhan-Qi Wei, Yue-Wei Zhang
Chinese Medical Journal.2021; 134(19): 2275.     CrossRef
Recent Updates of Transarterial Chemoembolilzation in Hepatocellular Carcinoma
Young Chang, Soung Won Jeong, Jae Young Jang, Yong Jae Kim
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(21): 8165.     CrossRef