Prognostic Value of TP53 Mutation for Transcatheter Arterial Chemoembolization Failure/Refractoriness in HBV-Related Advanced Hepatocellular Carcinoma
Miao Xue, Yanqin Wu, Wenzhe Fan, Jian Guo, Jialiang Wei, Hongyu Wang, Jizhou Tan, Yu Wang, Wang Yao, Yue Zhao, Jiaping Li
Cancer Res Treat. 2020;52(3):925-937.   Published online 2020 Mar 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.533
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development and Validation of a Predictive Model for Early Refractoriness of Transarterial Chemoembolization in Patients With Hepatocellular Carcinoma
Tian-Cheng Wang, Tian-Zhi An, Jun-Xiang Li, Zi-Shu Zhang, Yu-Dong Xiao
Frontiers in Molecular Biosciences.2021;[Epub]     CrossRef
Recent Updates of Transarterial Chemoembolilzation in Hepatocellular Carcinoma
Young Chang, Soung Won Jeong, Jae Young Jang, Yong Jae Kim
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(21): 8165.     CrossRef