Comparison of the Distribution Pattern of 21-Gene Recurrence Score between Mucinous Breast Cancer and Infiltrating Ductal Carcinoma in Chinese Population: A Retrospective Single-Center Study
Jiayi Wu, Shuning Ding, Lin Lin, Xiaochun Fei, Caijin Lin, Lisa Andriani, Chihwan Goh, Jiahui Huang, Jin Hong, Weiqi Gao, Siji Zhu, Hui Wang, Ou Huang, Xiaosong Chen, Jianrong He, Yafen Li, Kunwei Shen, Weiguo Chen, Li Zhu
Cancer Res Treat. 2020;52(3):671-679.   Published online 2020 Jan 28     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.387
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Concordance of the 21-gene assay between core needle biopsy and resection specimens in early breast cancer patients
Peng Qi, Yu Yang, Qian-ming Bai, Tian Xue, Min Ren, Qian-lan Yao, Wen-tao Yang, Xiao-yan Zhou
Breast Cancer Research and Treatment.2021; 186(2): 327.     CrossRef