Comparison of the Distribution Pattern of 21-Gene Recurrence Score between Mucinous Breast Cancer and Infiltrating Ductal Carcinoma in Chinese Population: A Retrospective Single-Center Study
Jiayi Wu, Shuning Ding, Lin Lin, Xiaochun Fei, Caijin Lin, Lisa Andriani, Chihwan Goh, Jiahui Huang, Jin Hong, Weiqi Gao, Siji Zhu, Hui Wang, Ou Huang, Xiaosong Chen, Jianrong He, Yafen Li, Kunwei Shen, Weiguo Chen, Li Zhu
Cancer Res Treat. 2020;52(3):671-679.   Published online 2020 Jan 28     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.387
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Distribution, Chemotherapy Use, and Outcome of the 21-Gene Recurrence Score Between Chinese and White breast Cancer in the United States
Guan-Qiao Li, Jia Yao, Ping Zhou, Dan-Xia Chen, Chen-Lu Lian, Shi-Ping Yang, Cai-Hong Huang, San-Gang Wu
Clinical Breast Cancer.2022; 22(3): 279.     CrossRef
Association of tumor immune microenvironment profiling and 21-gene recurrence assay in early breast cancer patients
Yiwei Tong, Jiahui Huang, Weili Ren, Jing Yu, Xu Zhang, Zheng Wang, Jin Hong, Weiqi Gao, Jiayi Wu, Min Ji, Kunwei Shen, Xiaosong Chen
European Journal of Medical Research.2022;[Epub]     CrossRef
Concordance of the 21-gene assay between core needle biopsy and resection specimens in early breast cancer patients
Peng Qi, Yu Yang, Qian-ming Bai, Tian Xue, Min Ren, Qian-lan Yao, Wen-tao Yang, Xiao-yan Zhou
Breast Cancer Research and Treatment.2021; 186(2): 327.     CrossRef
Oncotype DX 21‑gene test has a low recurrence score in both pure and mixed mucinous breast carcinoma
Rui Chen, Yun Wang, Taolang Li, Junyuan Lv, Guoli Feng, Na Tan, Jinjing Wang, Xiaoming Cheng
Oncology Letters.2021;[Epub]     CrossRef