CXCL-13 Regulates Resistance to 5-Fluorouracil in Colorectal Cancer
Guolin Zhang, Xin Luo, Wei Zhang, Engeng Chen, Jianbin Xu, Fei Wang, Gaoyang Cao, Zhenyu Ju, Dongai Jin, Xuefeng Huang, Wei Zhou, Zhangfa Song
Cancer Res Treat. 2020;52(2):622-633.   Published online 2019 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.593
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of a tissue resident memory CD8 T cell-related risk score signature for colorectal cancer, the association with TME landscapes and therapeutic responses
Jiazheng Li, Chao Yang, Yongbin Zheng
Frontiers in Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
Prognostic Significance of the CXCLs and Its Impact on the Immune Microenvironment in Ovarian Cancer
Cairu Gu, Xifeng Xiong, Wei Liu, Elisa Belluzzi
Disease Markers.2023; 2023: 1.     CrossRef
TIMP-2 as a predictive biomarker in 5-Fu-resistant colorectal cancer
Yaoqing Li, Chuchu Xu, Renjun Zhu, Liyijing Shen, Gengyuan Hu, Kelong Tao, Feng Tao, Zengxin Lu, Guolin Zhang
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(10): 7235.     CrossRef
Computational drug repositioning for the identification of new agents to sensitize drug-resistant breast tumors across treatments and receptor subtypes
Katharine Yu, Amrita Basu, Christina Yau, Denise M. Wolf, Hani Goodarzi, Sourav Bandyopadhyay, James E. Korkola, Gillian L. Hirst, Smita Asare, Angela DeMichele, Nola Hylton, Douglas Yee, Laura Esserman, Laura van ‘t Veer, Marina Sirota
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Host Transcriptional Regulatory Genes and Microbiome Networks Crosstalk through Immune Receptors Establishing Normal and Tumor Multiomics Metafirm of the Oral-Gut-Lung Axis
Beatriz Andrea Otálora-Otálora, Juan Javier López-Rivera, Claudia Aristizábal-Guzmán, Mario Arturo Isaza-Ruget, Carlos Arturo Álvarez-Moreno
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(23): 16638.     CrossRef
Expansion of CD4+ cytotoxic T lymphocytes with specific gene expression patterns may contribute to suppression of tumor immunity in oral squamous cell carcinoma: single-cell analysis and in vitro experiments
Hu Chen, Junsei Sameshima, Shiho Yokomizo, Tomoki Sueyoshi, Haruki Nagano, Yuka Miyahara, Taiki Sakamoto, Shinsuke Fujii, Tamotsu Kiyoshima, Thomas Guy, Seiji Nakamura, Masafumi Moriyama, Naoki Kaneko, Shintaro Kawano
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Identification of Key Gene Targets for Sensitizing Colorectal Cancer to Chemoradiation: an Integrative Network Analysis on Multiple Transcriptomics Data
Hamed Manoochehri, Akram Jalali, Hamid Tanzadehpanah, Amir Taherkhani, Massoud Saidijam
Journal of Gastrointestinal Cancer.2022; 53(3): 649.     CrossRef
Exosomes-mediated tumor treatment: One body plays multiple roles
Na Xu, Ranran Guo, Xiaotong Yang, Ning Li, Jia Yu, Peng Zhang
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences.2022; 17(3): 385.     CrossRef
Potential Role of CXCL13/CXCR5 Signaling in Immune Checkpoint Inhibitor Treatment in Cancer
Ching-Hung Hsieh, Cheng-Zhe Jian, Liang-In Lin, Guan-Sian Low, Ping-Yun Ou, Chiun Hsu, Da-Liang Ou
Cancers.2022; 14(2): 294.     CrossRef
Comprehensive analysis of the expression and significance of CXCLs in human diffuse large B-cell lymphoma
Xiaonan Zhou, Shizhu Guo, Yonghong Shi
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Kaempferol Can Reverse the 5-Fu Resistance of Colorectal Cancer Cells by Inhibiting PKM2-Mediated Glycolysis
Haili Wu, Jin’e Du, Chenglu Li, Hanqing Li, Huiqin Guo, Zhuoyu Li
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(7): 3544.     CrossRef
Chemokines and chemokine receptors in colorectal cancer; multifarious roles and clinical impact
Maria Braoudaki, Mohammed Saqif Ahmad, Denis Mustafov, Sara Seriah, Mohammad Naseem Siddiqui, Shoib Sarwar Siddiqui
Seminars in Cancer Biology.2022; 86: 436.     CrossRef
Bioinformatics Analysis of Prognostic Significance and Immune Characteristics of CXC Chemokine Family in Patients with Lung Adenocarcinoma
Dachen Bian, Yanhua Chen, Ahmed Faeq Hussein
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Chemokines in progression, chemoresistance, diagnosis, and prognosis of colorectal cancer
Qian Zou, Xue Lei, Aijing Xu, Ziqi Li, Qinglian He, Xiujuan Huang, Guangxian Xu, Faqing Tian, Yuanlin Ding, Wei Zhu
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
CXCL13-CXCR5 axis: Regulation in inflammatory diseases and cancer
Binhan Wang, Manni Wang, Danyi Ao, Xiawei Wei
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer.2022; 1877(5): 188799.     CrossRef
A novel oxidative stress- and ferroptosis-related gene prognostic signature for distinguishing cold and hot tumors in colorectal cancer
Xu Wang, Yuanmin Xu, Longfei Dai, Zhen Yu, Ming Wang, Shixin Chan, Rui Sun, Qijun Han, Jiajie Chen, Xiaomin Zuo, Zhenglin Wang, Xianyu Hu, Yang Yang, Hu Zhao, Kongwang Hu, Huabing Zhang, Wei Chen
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of necroptosis-related subtypes, development of a novel signature, and characterization of immune infiltration in colorectal cancer
Mengyu Sun, Xiaoyu Ji, Meng Xie, Xiaoping Chen, Bixiang Zhang, Xiangyuan Luo, Yangyang Feng, Danfei Liu, Yijun Wang, Yiwei Li, Bifeng Liu, Limin Xia, Wenjie Huang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Recent Updates on Mechanisms of Resistance to 5-Fluorouracil and Reversal Strategies in Colon Cancer Treatment
Shamin Azwar, Heng Fong Seow, Maha Abdullah, Mohd Faisal Jabar, Norhafizah Mohtarrudin
Biology.2021; 10(9): 854.     CrossRef
CXCL2-mediated ATR/CHK1 signaling pathway and platinum resistance in epithelial ovarian cancer
Sipei Nie, Yicong Wan, Hui Wang, Jinhui Liu, Jing Yang, Rui Sun, Huangyang Meng, Xiaolin Ma, Yi Jiang, Wenjun Cheng
Journal of Ovarian Research.2021;[Epub]     CrossRef
The CXCL Family Contributes to Immunosuppressive Microenvironment in Gliomas and Assists in Gliomas Chemotherapy
Zeyu Wang, Yuze Liu, Yuyao Mo, Hao Zhang, Ziyu Dai, Xun Zhang, Weijie Ye, Hui Cao, Zhixiong Liu, Quan Cheng
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Multifaceted roles of CCL20 (C-C motif chemokine ligand 20): mechanisms and communication networks in breast cancer progression
Louis Boafo Kwantwi, Shujing Wang, Youjing Sheng, Qiang Wu
Bioengineered.2021; 12(1): 6923.     CrossRef
CXCL13 in Cancer and Other Diseases: Biological Functions, Clinical Significance, and Therapeutic Opportunities
San-Hui Gao, Sheng-Zhi Liu, Gui-Zhen Wang, Guang-Biao Zhou
Life.2021; 11(12): 1282.     CrossRef
Therapeutic Influence on Important Targets Associated with Chronic Inflammation and Oxidative Stress in Cancer Treatment
Margarita Neganova, Junqi Liu, Yulia Aleksandrova, Sergey Klochkov, Ruitai Fan
Cancers.2021; 13(23): 6062.     CrossRef
Chemoresistance Mechanisms in Colon Cancer: Focus on Conventional Chemotherapy
Klara Mladenić , Mirela Sedić
Clinical Cancer Drugs.2021; 8(2): 67.     CrossRef