Activation of Tyrosine Metabolism in CD13+ Cancer Stem Cells Drives Relapse in Hepatocellular Carcinoma
Li Sun, Lin Zhang, Jun Chen, Chaoqun Li, Hongqin Sun, Jiangrong Wang, Hong Xiao
Cancer Res Treat. 2020;52(2):604-621.   Published online 2019 Dec 27     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.444
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Integrating single-cell and bulk RNA sequencing reveals CK19 + cancer stem cells and their specific SPP1 + tumor-associated macrophage niche in HBV-related hepatocellular carcinoma
Cheng-Lei Yang, Rui Song, Jun-Wen Hu, Jun-Tao Huang, Nan-Nan Li, Hang-Hang Ni, Yuan-Kuan Li, Jie Zhang, Zhan Lu, Min Zhou, Jun-Duo Wang, Min-Jun Li, Guo-Hua Zhan, Tao Peng, Hong-Ping Yu, Lu-Nan Qi, Qiu-Yan Wang, Bang-De Xiang
Hepatology International.2024; 18(1): 73.     CrossRef
Changes in the composition of the fecal metabolome and gut microbiota contribute to intervertebral disk degeneration in a rabbit model
Shuai Cheng, Jian Yu, Meiling Cui, Hongmin Su, Yang Cao
Journal of Orthopaedic Surgery and Research.2024;[Epub]     CrossRef
The role of liver cancer stem cells in hepatocellular carcinoma metastasis
Qinghui Niu, Susu Ye, Liu Zhao, Yanzhi Qian, Fengchao Liu
Cancer Biology & Therapy.2024;[Epub]     CrossRef
Potential targets and therapeutics for cancer stem cell-based therapy against drug resistance in hepatocellular carcinoma
Hongxing Zhao, Yuhang Ling, Jie He, Jinling Dong, Qinliang Mo, Yao Wang, Ying Zhang, Hongbin Yu, Chengwu Tang
Drug Resistance Updates.2024; 74: 101084.     CrossRef
TRIM21-mediated ubiquitylation of TAT suppresses liver metastasis in gallbladder cancer
Ziyou Wu, Jian Zhang, Ziyao Jia, Ziyi Yang, Shilei Liu, Huakai Wang, Cheng Zhao, Jingwei Zhao, Qiuyi Tang, Yichen Xiong, Yue Yang, Yu Zhang, Zhe Zhou, Juanqing Yue, Fan Xiao, Quan Sun, Albie Gong, Wenyan Yao, Huaifeng Li, Xiaoling Song, Yuanyuan Ye, Yidi
Cancer Letters.2024; 592: 216923.     CrossRef
Portal vein tumor thrombosis in hepatocellular carcinoma: molecular mechanism and therapy
Xing-Hao Zhou, Jing-Ru Li, Tang-Hui Zheng, Hong Chen, Chen Cai, Sheng-Long Ye, Bo Gao, Tong-Chun Xue
Clinical & Experimental Metastasis.2023; 40(1): 5.     CrossRef
Evaluation and Application of Drug Resistance by Biomarkers in the Clinical Treatment of Liver Cancer
Po-Shuan Huang, Ling-Yu Wang, Yi-Wen Wang, Ming-Ming Tsai, Tzu-Kang Lin, Chia-Jung Liao, Chau-Ting Yeh, Kwang-Huei Lin
Cells.2023; 12(6): 869.     CrossRef
Cancer stem cells: advances in the glucose, lipid and amino acid metabolism
Weina Kong, Yunge Gao, Shuhua Zhao, Hong Yang
Molecular and Cellular Biochemistry.2023;[Epub]     CrossRef
Validating Cell Surface Proteases as Drug Targets for Cancer Therapy: What Do We Know, and Where Do We Go?
Emile Verhulst, Delphine Garnier, Ingrid De Meester, Brigitte Bauvois
Cancers.2022; 14(3): 624.     CrossRef
Cancer stem cell markers for liver cancer and pancreatic cancer
Pu Xia, Da-Hua Liu
Stem Cell Research.2022; 60: 102701.     CrossRef
Correlation between amino acid metabolism and self-renewal of cancer stem cells: Perspectives in cancer therapy
Qi Zhang, Wei Li
World Journal of Stem Cells.2022; 14(4): 267.     CrossRef
Proteomics study on the changes in amino acid metabolism during broccoli senescence induced by elevated O2 storage
Yuxiao Zhang, Ying Chen, Yanyin Guo, Yangli Ma, Mei Yang, Ruiqing Fu, Yupeng Sun
Food Research International.2022; 157: 111418.     CrossRef
Redox-Regulation in Cancer Stem Cells
Uwe Lendeckel, Carmen Wolke
Biomedicines.2022; 10(10): 2413.     CrossRef
Systematic molecular profiling of acute leukemia cancer stem cells allows identification of druggable targets
Adrian Salavaty, Sara Alaei Shehni, Mirana Ramialison, Peter D. Currie
Heliyon.2022; 8(10): e11093.     CrossRef
Cancer Stem Cells in Hepatocellular Carcinoma: Intrinsic and Extrinsic Molecular Mechanisms in Stemness Regulation
Xiaona Fang, Qian Yan, Shan Liu, Xin-Yuan Guan
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(20): 12327.     CrossRef
CD44v6+ Hepatocellular Carcinoma Cells Maintain Stemness Properties through Met/cJun/Nanog Signaling
Wei Chen, Ronghua Wang, Yuchong Zhao, Yawen Li, Xiju Wang, Wang Peng, Shuya Bai, Mengli Zheng, Man Liu, Bin Cheng, Gianpaolo Papaccio
Stem Cells International.2022; 2022: 1.     CrossRef
The long noncoding RNA TINCR promotes self-renewal of human liver cancer stem cells through autophagy activation
Jing Shi, Cao Guo, Yang Li, Junli Ma
Cell Death & Disease.2022;[Epub]     CrossRef
Application of Metabolic Reprogramming to Cancer Imaging and Diagnosis
Yi-Fang Yang, Chien-Hsiu Li, Huei-Yu Cai, Bo-Syuan Lin, Cheorl-Ho Kim, Yu-Chan Chang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(24): 15831.     CrossRef
Role of microRNA-regulated cancer stem cells in recurrent hepatocellular carcinoma
Lei Li, Chen Xun, Chun-Hong Yu
World Journal of Hepatology.2022; 14(12): 1985.     CrossRef
The underlying molecular mechanism and identification of transcription factor markers for laryngeal squamous cell carcinoma
Bin-Yu Mo, Guo-Sheng Li, Su-Ning Huang, Wei-Ying He, Li-Yuan Xie, Zhu-Xin Wei, Ya-Si Su, Yue Liang, Li Yang, Cheng Ye, Wen-Bin Dai, Lin Ruan
Bioengineered.2021; 12(1): 208.     CrossRef
The role of glycometabolic plasticity in cancer
Yuyang Peng, Hui Yang, Song Li
Pathology - Research and Practice.2021; 226: 153595.     CrossRef
Glucose and Amino Acid Metabolic Dependencies Linked to Stemness and Metastasis in Different Aggressive Cancer Types
Andrea Chisari, Irene Golán, Sabrina Campisano, Caroline Gélabert, Aristidis Moustakas, Patricia Sancho, Laia Caja
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Cancer Stem Cell Functions in Hepatocellular Carcinoma and Comprehensive Therapeutic Strategies
Yu-Chin Liu, Chau-Ting Yeh, Kwang-Huei Lin
Cells.2020; 9(6): 1331.     CrossRef
Uncovering the Mechanism of the Effects of Pien-Tze-Huang on Liver Cancer Using Network Pharmacology and Molecular Docking
Shanghui Liu, Run Wang, Yan Lou, Jia Liu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020; 2020: 1.     CrossRef
Stem cell quiescence and its clinical relevance
Meng Luo, Jin-Fan Li, Qi Yang, Kun Zhang, Zhan-Wei Wang, Shu Zheng, Jiao-Jiao Zhou
World Journal of Stem Cells.2020; 12(11): 1307.     CrossRef