Characteristics, Prognostic Factors, and Survival of Patients with NK/T-Cell Lymphoma of Non-upper Aerodigestive Tract: A 17-Year Single-Center Experience
Ze-Long Liu, Xi-Wen Bi, Xue-Wen Zhang, De-Xin Lei, Pan-Pan Liu, Hang Yang, Yan Gao, Yuan-Xue Jiang, Wen-Qi Jiang, Yi Xia
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1557-1567.   Published online 2019 Apr 1     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.681
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Real‐World clinical features and survival outcomes associated with primary gastrointestinal natural killer/T‐cell lymphoma from 1999 to 2020
Yang Chunli, Jiang Ming, Ma Ziyan, Ji Jie, Lv Shuli, Huang Jie, Wu Yu, Xu Caigang, Zou Liqun
Cancer Medicine.2023; 12(3): 2614.     CrossRef
Diagnostic and prognostic value of pretreatment PET/CT in extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a retrospective multicenter study
Mingjie Yu, Zegeng Chen, Zhao Wang, Xiaojie Fang, Xi Li, Haimei Ye, Tongyu Lin, He Huang
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
A retrospective study on the clinicopathological and molecular features of 22 cases of natural killer/T-cell lymphoma in children and adolescents
Guan‑Nan Wang, Wu‑Gan Zhao, Xu-Dong Zhang, Xiang-Yu Jian, Chong-Li Zhang, Ming-Zhi Zhang, Wen‑Cai Li
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison analysis of first-line asparaginase- versus non-asparaginase-based regimens for early-stage extranodal NK/T-cell lymphoma
Fei Qi, Yan Xie, Dedao Wang, Yue Chai, Bo Chen, Yan Sun, Weiping Liu, Shunan Qi, Yuce Wei, Hui Fang, Dan Zhao, Lin Gui, Yong Yang, Xiaoli Feng, Ning Ding, Lan Mi, Shaokun Shu, Yexiong Li, Yuqin Song, Mei Dong, Jun Zhu
Annals of Hematology.2022; 101(9): 2021.     CrossRef