Clinical Significance of Pleural Attachment and Indentation of Subsolid Nodule Lung Cancer
Hyung-Jun Kim, Jun Yeun Cho, Yeon Joo Lee, Jong Sun Park, Young-Jae Cho, Ho Il Yoon, Jin-Haeng Chung, Sukki Cho, Kwhanmien Kim, Kyung Won Lee, Jae Ho Lee, Choon-Taek Lee
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1540-1548.   Published online 2019 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.057
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A CT-based deep learning model: visceral pleural invasion and survival prediction in clinical stage IA lung adenocarcinoma
Xiaofeng Lin, Kunfeng Liu, Kunwei Li, Xiaojuan Chen, Biyun Chen, Sheng Li, Huai Chen, Li Li
iScience.2024; 27(1): 108712.     CrossRef
CT-Based Intratumoral and Peritumoral Radiomics Nomograms for the Preoperative Prediction of Spread Through Air Spaces in Clinical Stage IA Non-small Cell Lung Cancer
Yun Wang, Deng Lyu, Lei Hu, Junhong Wu, Shaofeng Duan, Taohu Zhou, Wenting Tu, Yi Xiao, Li Fan, Shiyuan Liu
Journal of Imaging Informatics in Medicine.2024; 37(2): 520.     CrossRef
Prognostic Analysis of Stage I Non-Small Cell Lung Cancer Abutting Adjacent Structures on Preoperative Computed Tomography
Soohwan Choi, Sun Kyun Ro, Seok Whan Moon
Journal of Chest Surgery.2024; 57(2): 136.     CrossRef
Nomogram using intratumoral and peritumoral radiomics for the preoperative prediction of visceral pleural invasion in clinical stage IA lung adenocarcinoma
Yun Wang, Deng Lyu, Su Hu, Yanqing Ma, Shaofeng Duan, Yayuan Geng, Taohu Zhou, Wenting Tu, Yi Xiao, Li Fan, Shiyuan Liu
Journal of Cardiothoracic Surgery.2024;[Epub]     CrossRef
Nomogram for predicting invasive lung adenocarcinoma in small solitary pulmonary nodules
Mengchao Xue, Rongyang Li, Junjie Liu, Ming Lu, Zhenyi Li, Huiying Zhang, Hui Tian
Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Tumour–pleura relationship on CT is a risk factor for occult lymph node metastasis in peripheral clinical stage IA solid adenocarcinoma
Chengzhou Zhang, Liping Wang, Xiaoting Cai, Mengfei Li, Dandan Sun, Ping Wang
European Radiology.2023; 33(5): 3083.     CrossRef
Analysis of the relevance between computed tomography characterization and pathology of pulmonary ground-glass nodules with different pathology types
Zhang Youguo, Wang Chengye, Cheng Xiaofei, Zhang Xuefei, Liu Changhong
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.2023; 31(1): 95.     CrossRef
Risk factors for loss of pulmonary function after wedge resection for peripheral ground-glass opacity dominant lung cancer
Tomohiro Miyoshi, Hiroyuki Ito, Masashi Wakabayashi, Tadayoshi Hashimoto, Yuta Sekino, Kenji Suzuki, Masahiro Tsuboi, Yasumitsu Moriya, Ichiro Yoshino, Tetsuya Isaka, Aritoshi Hattori, Takahiro Mimae, Mitsuhiro Isaka, Tomohiro Maniwa, Makoto Endo, Hiroshi
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Volumetric analysis of intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging in preoperative assessment of non-small cell lung cancer
Jianqin Jiang, Yigang Fu, Lili Zhang, Jia Liu, Xiaowen Gu, Weiwei Shao, Lei Cui, Gaofeng Xu
Japanese Journal of Radiology.2022; 40(9): 903.     CrossRef
A Nomogram Combined Radiomics and Clinical Features as Imaging Biomarkers for Prediction of Visceral Pleural Invasion in Lung Adenocarcinoma
Xinyi Zha, Yuanqing Liu, Xiaoxia Ping, Jiayi Bao, Qian Wu, Su Hu, Chunhong Hu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Radiologists with and without deep learning–based computer-aided diagnosis: comparison of performance and interobserver agreement for characterizing and diagnosing pulmonary nodules/masses
Tomohiro Wataya, Masahiro Yanagawa, Mitsuko Tsubamoto, Tomoharu Sato, Daiki Nishigaki, Kosuke Kita, Kazuki Yamagata, Yuki Suzuki, Akinori Hata, Shoji Kido, Noriyuki Tomiyama
European Radiology.2022; 33(1): 348.     CrossRef
The value of CT radiomics features to predict visceral pleural invasion in ≤3 cm peripheral type early non-small cell lung cancer
Shu-Hua Wei, Jin-Mei Zhang, Bin Shi, Fei Gao, Zhao-Xuan Zhang, Li-Ting Qian
Journal of X-Ray Science and Technology.2022; 30(6): 1115.     CrossRef
Pathological components and CT imaging analysis of the area adjacent pleura within the pure ground-glass nodules with pleural deformation in invasive lung adenocarcinoma
Yining Jiang, Ziqi Xiong, Wenjing Zhao, Di Tian, Qiuping Zhang, Zhiyong Li
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
Development and validation of a deep learning signature for predicting lymph node metastasis in lung adenocarcinoma: comparison with radiomics signature and clinical-semantic model
Xiaoling Ma, Liming Xia, Jun Chen, Weijia Wan, Wen Zhou
European Radiology.2022; 33(3): 1949.     CrossRef
Lung-RADS Version 1.1: Challenges and a Look Ahead, From the AJR Special Series on Radiology Reporting and Data Systems
Lydia Chelala, Rydhwana Hossain, Ella A. Kazerooni, Jared D. Christensen, Debra S. Dyer, Charles S. White
American Journal of Roentgenology.2021; 216(6): 1411.     CrossRef
Predicting pathological lymph node status in clinical stage IA peripheral lung adenocarcinoma
Keiju Aokage, Kenji Suzuki, Masashi Wakabayashi, Tomonori Mizutani, Aritoshi Hattori, Haruhiko Fukuda, Shun-Ichi Watanabe
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.2021; 60(1): 64.     CrossRef
Discriminating Small-Sized (2 cm or Less), Noncalcified, Solitary Pulmonary Tuberculoma and Solid Lung Adenocarcinoma in Tuberculosis-Endemic Areas
Jingping Zhang, Tingting Han, Jialiang Ren, Chenwang Jin, Ming Zhang, Youmin Guo
Diagnostics.2021; 11(6): 930.     CrossRef
Association of postoperative recurrence with radiological and clinicopathological features in patients with stage IA–IIA lung adenocarcinoma
Yanyan Zhang, Fengnian Zhao, Minghao Wu, Yunqing Zhao, Ying Liu, Qian Li, Guiming Zhou, Zhaoxiang Ye
European Journal of Radiology.2021; 141: 109802.     CrossRef
Characterization of Newly Detected Costal Pleura–attached Noncalcified Nodules at Annual Low-Dose CT Screenings
Yeqing Zhu, Rowena Yip, Nan You, Qiang Cai, Claudia I. Henschke, David F. Yankelevitz, Claudia I. Henschke, David F. Yankelevitz, Rowena Yip, Dongming Xu, Mary Salvatore, Raja Flores, Andrea Wolf, David S. Mendelson, Dorothy I. McCauley, Mildred Chen, Dan
Radiology.2021; 301(3): 724.     CrossRef
Clinicopathological and computed tomographic features associated with occult lymph node metastasis in patients with peripheral solid non-small cell lung cancer
Xiao-Qun He, Tian-You Luo, Xian Li, Ji-Wen Huo, Jun-Wei Gong, Qi Li
European Journal of Radiology.2021; 144: 109981.     CrossRef
Surgical Extent for Ground Glass Nodules
Suk Ki Cho
Journal of Chest Surgery.2021; 54(5): 338.     CrossRef
CT-guided microcoil localization for pulmonary nodules before VATS: a retrospective evaluation of risk factors for pleural marking failure
Yanyan Xu, Lingchuan Ma, Hongliang Sun, Zhenguo Huang, Zhenrong Zhang, Fei Xiao, Qianli Ma, Chuandong Li, Xiaomeng Zhang, Sheng Xie
European Radiology.2020; 30(10): 5674.     CrossRef
Management of Nodules Attached to the Costal Pleura at Low-Dose CT Screening for Lung Cancer
Yeqing Zhu, Rowena Yip, Nan You, Claudia I. Henschke, David F. Yankelevitz
Radiology.2020; 297(3): 710.     CrossRef