The Prognostic Value of Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio before Radical Radiotherapy in Patients with Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Score Matching Analysis
Jae Sik Kim, Bhumsuk Keam, Dae Seog Heo, Doo Hee Han, Chae-Seo Rhee, Ji-hoon Kim, Kyeong Cheon Jung, Hong-Gyun Wu
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1313-1323.   Published online 2019 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.503
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Influence of the Preoperative Albumin to Alkaline Phosphatase Ratio on Overall Survival in Post-Radical Surgery for Colorectal Cancer and the Construction of a Nomogram Prediction Model
Wenliang Jiang, Feng Xun, Zhenchi Li, Yong Xia, Haoran Hu, Yujun Liu, Zhibin Zhao, Honggang Wang
The American Surgeon™.2024; 90(3): 411.     CrossRef
Construction and validation of a prognostic nutritional index-based nomogram for predicting pathological complete response in breast cancer: a two-center study of 1,170 patients
Fanli Qu, Yaxi Luo, Yang Peng, Haochen Yu, Lu Sun, Shengchun Liu, Xiaohua Zeng
Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
The effect of albumin to alkaline phosphatase ratio on survival in patients with metastatic bone sarcomas
Emel MUTLU, Oktay BOZKURT, Mevlüde İNANÇ, Metin OZKAN, Sedat Tarık FIRAT, Ramazan COŞAR, İrfan BUĞDAY, Muhammet CENGİZ, Ahmet Kürşad DİŞLİ, Murat ESER
Hitit Medical Journal.2024; 6(1): 71.     CrossRef
Low albumin-to-alkaline phosphatase ratio is associated with inferior prognosis in patients with head and neck cancer underwent concurrent chemoradiation: A propensity score-matched analysis
Donghyun Kim, Yongkan Ki, Wontaek Kim, Dahl Park, Jihyeon Joo, Hosang Jeon, Jiho Nam
Journal of Cancer Research and Therapeutics.2023; 19(5): 1340.     CrossRef
Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio as a Novel Prognostic Factor in Patients Undergoing Nephrectomy for Non-Metastatic Renal Cell Carcinoma: Propensity Score Matching Analysis
Il Won, Sung Ryul Shim, Sun Il Kim, Se Joong Kim, Dae Sung Cho
Clinical Genitourinary Cancer.2022; 20(3): e253.     CrossRef
Pretreatment serum albumin-to-alkaline phosphatase ratio is an independent prognosticator of survival in patients with metastatic gastric cancer
Yu-Ting Li, Xiao-Shu Zhou, Xiao-Ming Han, Jing Tian, You Qin, Tao Zhang, Jun-Li Liu
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2022; 14(5): 1002.     CrossRef
The Prognostic Value of Preoperative Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio on Survival Outcome for Patients With Locally Advanced Oral Squamous Cell Carcinoma
Ming-Hsien Tsai, Hui-Ching Chuang, Yu-Tsai Lin, Kun-Lin Yang, Hui Lu, Tai-Lin Huang, Wen-Ling Tsai, Yan-Ye Su, Fu-Min Fang
Technology in Cancer Research & Treatment.2022; 21: 153303382211412.     CrossRef
Feasibility and safety of neck level IB-sparing radiotherapy in nasopharyngeal cancer: a long-term single institution analysis
Dowook Kim, Bhumsuk Keam, Soon-Hyun Ahn, Chang Heon Choi, Hong-Gyun Wu
Radiation Oncology Journal.2022; 40(4): 260.     CrossRef
Albumin-to-alkaline phosphatase ratio as a promising indicator of prognosis in human cancers: is it possible?
Lin An, Wei-tian Yin, Da-wei Sun
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Prognostic Utility of Prechemoradiotherapy Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Unresectable Locally Advanced Pancreatic Carcinoma Patients
Veysel Haksoyler, Erkan Topkan, Roberto Caronna
Gastroenterology Research and Practice.2021; 2021: 1.     CrossRef
Association Between the Pretreatment Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio and Clinical Outcomes in Patients With Bladder Cancer Treated With Radical Cystectomy: A Retrospective Cohort Study
Shijie Li, Shiyang Lu, Xuefeng Liu, Xiaonan Chen
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Construction and Validation of a Serum Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio-Based Nomogram for Predicting Pathological Complete Response in Breast Cancer
Fanli Qu, Zongyan Li, Shengqing Lai, XiaoFang Zhong, Xiaoyan Fu, Xiaojia Huang, Qian Li, Shengchun Liu, Haiyan Li
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Albumin-To-Alkaline Phosphatase Ratio as a Novel and Promising Prognostic Biomarker in Patients Undergoing Esophagectomy for Carcinoma: A Propensity Score Matching Study
Xianying Zhu, Dongni Chen, Shuangjiang Li, Wenbiao Zhang, Yongjiang Li, Xiaoyu Wang, Jian Zhou, Zhesheng Wen
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Prognostic markers compared to CD3+TIL in locally advanced nasopharyngeal carcinoma
Nasser Al-Rajhi, Shamayel F. Mohammed, Hatim A. Khoja, Mohammad Al-Dehaim, Hazem Ghebeh
Medicine.2021; 100(46): e27956.     CrossRef
Pretreatment Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio Is a Prognostic Marker in Lung Cancer Patients: A Registry-Based Study of 7077 Lung Cancer Patients
Birgitte Sandfeld-Paulsen, Ninna Aggerholm-Pedersen, Anne Winther-Larsen
Cancers.2021; 13(23): 6133.     CrossRef
Prognostic Value of Clinical Biochemistry-Based Indexes in Nasopharyngeal Carcinoma
Xiaojiao Zeng, Guohong Liu, Yunbao Pan, Yirong Li
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef

Prognostic Value of Pretreatment Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Extensive-Disease Small-Cell Lung Cancer: A Retrospective Cohort Study

Shaozhang Zhou, Huiling Wang, Wei Jiang, Qitao Yu, Aiping Zeng
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 2015.     CrossRef
Predictive value of pretreatment albumin‐to‐alkaline phosphatase ratio for overall survival for patients with advanced non‐small cell lung cancer
Shaozhang Zhou, Wei Jiang, Huilin Wang, Ni Wei, Qitao Yu
Cancer Medicine.2020; 9(17): 6268.     CrossRef
Prognostic effect of pretreatment albumin-to-alkaline phosphatase ratio in human cancers: A meta-analysis
Xiaoli Guo, Qijiu Zou, Jiaxin Yan, Xingxing Zhen, Hongmei Gu, Jason Chia-Hsun Hsieh
PLOS ONE.2020; 15(8): e0237793.     CrossRef
Prognostic Value of Pretreatment Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Cancer: A Meta-Analysis
Hailun Xie, Lishuang Wei, Shuangyi Tang, Jialiang Gan, Musthafa M. Essa
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Prognostic Value of Preoperative Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Patients with Muscle-Invasive Bladder Cancer After Radical Cystectomy
Ming Zhao, Mingxin Zhang, Yonghua Wang, Xuecheng Yang, Xue Teng, Guangdi Chu, Xinsheng Wang, Haitao Niu
OncoTargets and Therapy.2020; Volume 13: 13265.     CrossRef
Albumin-to-alkaline phosphatase ratio as a novel prognostic indicator for patients undergoing minimally invasive lung cancer surgery: Propensity score matching analysis using a prospective database
Shuang-Jiang Li, Wen-Yu Lv, Heng Du, Yong-Jiang Li, Wen-Biao Zhang, Guo-Wei Che, Lun-Xu Liu
International Journal of Surgery.2019; 69: 32.     CrossRef
New prognostic indicators in surgery
Burcin Ekser, Massimiliano Veroux
International Journal of Surgery.2019; 68: 176.     CrossRef