The Prognostic Value of Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio before Radical Radiotherapy in Patients with Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Score Matching Analysis
Jae Sik Kim, Bhumsuk Keam, Dae Seog Heo, Doo Hee Han, Chae-Seo Rhee, Ji-hoon Kim, Kyeong Cheon Jung, Hong-Gyun Wu
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1313-1323.   Published online 2019 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.503
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Albumin-to-alkaline phosphatase ratio as a promising indicator of prognosis in human cancers: is it possible?
Lin An, Wei-tian Yin, Da-wei Sun
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Prognostic Utility of Prechemoradiotherapy Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Unresectable Locally Advanced Pancreatic Carcinoma Patients
Veysel Haksoyler, Erkan Topkan, Roberto Caronna
Gastroenterology Research and Practice.2021; 2021: 1.     CrossRef
Association Between the Pretreatment Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio and Clinical Outcomes in Patients With Bladder Cancer Treated With Radical Cystectomy: A Retrospective Cohort Study
Shijie Li, Shiyang Lu, Xuefeng Liu, Xiaonan Chen
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Prognostic Value of Clinical Biochemistry-Based Indexes in Nasopharyngeal Carcinoma
Xiaojiao Zeng, Guohong Liu, Yunbao Pan, Yirong Li
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef

Prognostic Value of Pretreatment Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Extensive-Disease Small-Cell Lung Cancer: A Retrospective Cohort Study

Shaozhang Zhou, Huiling Wang, Wei Jiang, Qitao Yu, Aiping Zeng
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 2015.     CrossRef
Predictive value of pretreatment albumin‐to‐alkaline phosphatase ratio for overall survival for patients with advanced non‐small cell lung cancer
Shaozhang Zhou, Wei Jiang, Huilin Wang, Ni Wei, Qitao Yu
Cancer Medicine.2020; 9(17): 6268.     CrossRef
Prognostic effect of pretreatment albumin-to-alkaline phosphatase ratio in human cancers: A meta-analysis
Xiaoli Guo, Qijiu Zou, Jiaxin Yan, Xingxing Zhen, Hongmei Gu, Jason Chia-Hsun Hsieh
PLOS ONE.2020; 15(8): e0237793.     CrossRef
Prognostic Value of Pretreatment Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Cancer: A Meta-Analysis
Hailun Xie, Lishuang Wei, Shuangyi Tang, Jialiang Gan, Musthafa M. Essa
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Prognostic Value of Preoperative Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio in Patients with Muscle-Invasive Bladder Cancer After Radical Cystectomy
Ming Zhao, Mingxin Zhang, Yonghua Wang, Xuecheng Yang, Xue Teng, Guangdi Chu, Xinsheng Wang, Haitao Niu
OncoTargets and Therapy.2020; Volume 13: 13265.     CrossRef
Albumin-to-alkaline phosphatase ratio as a novel prognostic indicator for patients undergoing minimally invasive lung cancer surgery: Propensity score matching analysis using a prospective database
Shuang-Jiang Li, Wen-Yu Lv, Heng Du, Yong-Jiang Li, Wen-Biao Zhang, Guo-Wei Che, Lun-Xu Liu
International Journal of Surgery.2019; 69: 32.     CrossRef
New prognostic indicators in surgery
Burcin Ekser, Massimiliano Veroux
International Journal of Surgery.2019;[Epub]     CrossRef