Nomogram Development and External Validation for Predicting the Risk of Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer
Jung Ryul Oh, Boram Park, Seongdae Lee, Kyung Su Han, Eui-Gon Youk, Doo-Han Lee, Do-Sun Kim, Doo-Seok Lee, Chang Won Hong, Byung Chang Kim, Bun Kim, Min Jung Kim, Sung Chan Park, Dae Kyung Sohn, Hee Jin Chang, Jae Hwan Oh
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1275-1284.   Published online 2019 Jan 17     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.569
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Preoperative Predictors of Lymph Node Metastasis in Colon Cancer
Yansong Xu, Yi Chen, Chenyan Long, Huage Zhong, Fangfang Liang, Ling-xu Huang, Chuanyi Wei, Shaolong Lu, Weizhong Tang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Risk factors and predictors of lymph nodes metastasis and distant metastasis in newly diagnosed T1 colorectal cancer
Kaibo Guo, Yuqian Feng, Li Yuan, Harpreet S. Wasan, Leitao Sun, Minhe Shen, Shanming Ruan
Cancer Medicine.2020; 9(14): 5095.     CrossRef
Development and external validation of a predictive scoring system associated with metastasis of T1‐2 colorectal tumors to lymph nodes
Shaobo Mo, Zheng Zhou, Weixing Dai, Wenqiang Xiang, Lingyu Han, Long Zhang, Renjie Wang, Sanjun Cai, Qingguo Li, Guoxiang Cai
Clinical and Translational Medicine.2020; 10(1): 275.     CrossRef
Inverse Association of Age with Risk of Lymph Node Metastasis in Superficial Colorectal Cancer: A Large Population‐Based Study
Qing‐Wei Zhang, Long‐Ci Sun, Chao‐Tao Tang, Qian Liang, Yang‐Yang Zhou, Hui‐Min Chen, Yun‐Jie Gao, Zhi‐Zheng Ge
The Oncologist.2020;[Epub]     CrossRef
T1 colorectal cancers: The impact of screening programs on a curable disease
Adriana Vaz Safatle-Ribeiro
Digestive and Liver Disease.2020; 52(8): 918.     CrossRef
Risk factors and risk prediction models for colorectal cancer metastasis and recurrence: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies
Wei Xu, Yazhou He, Yuming Wang, Xue Li, Jane Young, John P. A. Ioannidis, Malcolm G. Dunlop, Evropi Theodoratou
BMC Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Risk and Time Pattern of Recurrences After Local Endoscopic Resection of T1 Colorectal Cancer: A Meta-analysis
Hao Dang, Nik Dekkers, Saskia le Cessie, Jeanin E. van Hooft, Monique E. van Leerdam, Philip P. Oldenburg, Louis Flothuis, Jan W. Schoones, Alexandra M.J. Langers, James C.H. Hardwick, Jolein van der Kraan, Jurjen J. Boonstra
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2020;[Epub]     CrossRef