Subdivision of Nasopharyngeal Carcinoma Patients with Bone-Only Metastasis at Diagnosis for Prediction of Survival and Treatment Guidance
Xue-Song Sun, Yu-Jing Liang, Sai-Lan Liu, Qiu-Yan Chen, Shan-Shan Guo, Yue-Feng Wen, Li-Ting Liu, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Lin-Quan Tang, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1259-1268.   Published online 2019 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.652
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of metastatic lesion radiotherapy in patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma: A multicenter retrospective study
Yang Liu, Jie Ma, Xiao-Yi Zeng, Zhi-Chao Zuo, Rui-Zhong Chen, Xiao-Yu Li, Zhong-Guo Liang, Kai-Hua Chen, Xin-Bin Pan, Su Pei, Bin-Bin Yu, Ling Li, Song Qu, Yun-Li Yang, Xiao-Dong Zhu
Radiotherapy and Oncology.2024; 196: 110311.     CrossRef
Clinical characteristics and prognostic factors affecting survival after radical radiotherapy for early and late post-treatment metastatic nasopharyngeal carcinoma
Guo-Dong Jia, Xue-Song Sun, Xiao-Yun Li, Sai-Lan Liu, Jin-Hao Yang, Qiu-Yan Chen, Li Yuan, Hai-Qiang Mai
BMC Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Assessment of bone lesions with 18F-FDG PET/MRI in patients with nasopharyngeal carcinoma
Yuting Fang, Shoucong Chen, Yuanfan Xu, Mengyun Qiang, Changjuan Tao, Shuang Huang, Lei Wang, Xiaozhong Chen, Caineng Cao
Nuclear Medicine Communications.2023; 44(6): 457.     CrossRef
The map of bone metastasis in nasopharyngeal carcinoma: A real‐world study
Dong‐Hua Luo, Jia‐Xin Li, Wan‐Ping Guo, Chen‐Guang Guo, Xiao‐Han Meng, Pei‐Jun Xie, Jie‐Yi Lin, Hao‐Yuan Mo, Qun Zhang, Yong Chen, Guo‐Ping Shen
Cancer Medicine.2023; 12(17): 17660.     CrossRef
Optimal management of oligometastatic nasopharyngeal carcinoma
Honggen Liu, Peiying Yang, Yingjie Jia
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2022; 279(2): 567.     CrossRef
Optimizing the treatment mode for de novo metastatic nasopharyngeal carcinoma with bone-only metastasis
Cheng Lin, Sheng Lin, Lili Zhu, Shaojun Lin, Jianji Pan, Yun Xu
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
A nonendemic analysis of the patterns and prognosis of de novo metastatic nasopharyngeal carcinomas in older patients aged ≥ 65 years
Baoqiu Liu, Mingxing Zhang, Yanqing Cao, Zhe Wang, Xicheng Wang
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Promising response to immunotherapy in metastatic nasopharyngeal carcinoma associated with hepatitis C virus – a case report
Cristina Orlov Slavu, Andreea Paroşanu, Ana-Maria Popa, Mihaela Olaru, Loredana Mitran, Cornelia Niţipir
ORL.ro.2021; 2(51): 30.     CrossRef
Diagnostic and prognostic nomograms for bone metastasis in small cell lung cancer
Chenan Liu, Jiahong Yi, Junmei Jia
Journal of International Medical Research.2021; 49(10): 030006052110507.     CrossRef
Prognostic potential of liquid biopsy tracking in the posttreatment surveillance of patients with nonmetastatic nasopharyngeal carcinoma
Fo‐Ping Chen, Xiao‐Dan Huang, Jia‐Wei Lv, Dan‐Wan Wen, Guan‐Qun Zhou, Li Lin, Jia Kou, Chen‐Fei Wu, Yue Chen, Zi‐Qi Zheng, Zhi‐Xuan Li, Xiao‐Jun He, Ying Sun
Cancer.2020; 126(10): 2163.     CrossRef

Oral Maintenance Chemotherapy Using S-1/Capecitabine in Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma Patients After Systemic Chemotherapy: A Single-Institution Experience

Qiaojuan Guo, Mengwei Chen, Hanchuan Xu, Tianzhu Lu, Han Zhou, Yanyan Chen, Jingfeng Zong, Yun Xu, Bijuan Chen, Bingyi Wang, Lili Zhu, Jianji Pan, Shaojun Lin
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 1387.     CrossRef
Metastatic disease in head & neck oncology
Paolo Pisani, Mario Airoldi, Anastasia Allais, Paolo Aluffi Valletti, Mariapina Battista, Marco Benazzo, Roberto Briatore, Salvatore Cacciola, Salvatore Cocuzza, Andrea Colombo, Bice Conti, Alberto Costanzo, Laura della Vecchia, Nerina Denaro, Cesare Fant
Acta Otorhinolaryngologica Italica.2020; 40(SUPPL. 1): S1.     CrossRef
Pattern and prognosis of distant metastases in nasopharyngeal carcinoma: A large‐population retrospective analysis
Weiling Qu, Sihan Li, Miao Zhang, Qiao Qiao
Cancer Medicine.2020; 9(17): 6147.     CrossRef
Bone Metastases Pattern in Newly Diagnosed Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: A Real-World Analysis in the SEER Database
Xiaojing Yang, Hanru Ren, Weiwei Yu, Hongling Li, Xinmiao Yang, Jie Fu
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef

Synchronous Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: Characteristics and Survival of Patients Adding Definitive Nasopharyngeal-Neck Radiotherapy to Systematic Chemotherapy

Wenjun Liao, Jinlan He, Qiheng Gou, Baofeng Duan, Lei Liu, Ping Ai, Yanchu Li, Kexing Ren, Nianyong Chen
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 10211.     CrossRef