Prognostic Value and Staging Classification of Lymph Nodal Necrosis in Nasopharyngeal Carcinoma after Intensity-Modulated Radiotherapy
Yanru Feng, Caineng Cao, Qiaoying Hu, Xiaozhong Chen
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1222-1230.   Published online 2018 Dec 27     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.595
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Matted Lymph Nodes on MRI in Nasopharyngeal Carcinoma: Prognostic Factor and Potential Indication for Induction Chemotherapy Benefits
Annan Dong, Siyu Zhu, Huali Ma, Xiaoyu Wei, Wenjie Huang, Guangying Ruan, Lizhi Liu, Yunxian Mo, Fei Ai
Journal of Magnetic Resonance Imaging.2024; 59(6): 1976.     CrossRef
Statistical and machine learning methods for cancer research and clinical practice: A systematic review
Laura Lopez-Perez, Eleni Georga, Carlo Conti, Victor Vicente, Rebeca García, Leandro Pecchia, Dimitris Fotiadis, Lisa Licitra, Maria Fernanda Cabrera, Maria Teresa Arredondo, Giuseppe Fico
Biomedical Signal Processing and Control.2024; 92: 106067.     CrossRef
The Prognostic Value of Serum Sialic Acid in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Score Matching Study
Zetan Chen, Gang Wu, Xiangying Lin, Xiaopeng Huang, Shuai Zhang, Kaihua Chen, Zhongguo Liang, Xiaodong Zhu
Cancer Management and Research.2024; Volume 16: 215.     CrossRef
A prognostic nomogram incorporating tumor size and lymph node size for patients with nasopharyngeal carcinoma
Qi Yi, Jiazuo Cai, Yunen Lin, Zimei Hu, Jie Lin, Zhong Huang, Wei Liu, Ronghui Zheng, YaWei Yuan, Chengcong Chen
American Journal of Otolaryngology.2023; 44(2): 103717.     CrossRef
Intra- and peritumoral MRI radiomics assisted in predicting radiochemotherapy response in metastatic cervical lymph nodes of nasopharyngeal cancer
Hao Xu, Ai Wang, Chi Zhang, Jing Ren, Peng Zhou, Jieke Liu
BMC Medical Imaging.2023;[Epub]     CrossRef
Construction of Prognostic Nomogram in Patients with N3-Stage Nasopharyngeal Carcinoma
Wenmiao Cao, Xiaoxin Li, Jianqi Yang, Enming Xing, Wenjuan Wu, Yizhi Ge, Buhai Wang
ORL.2023; 85(4): 195.     CrossRef
Detection and staging of recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma in the era of FDG PET/MR
Yongfeng Piao, Caineng Cao, Yuanfan Xu, Shuang Huang, Feng Jiang, Ting Jin, Qifeng Jin, Yonghong Hua, Qiaoying Hu, Xiaozhong Chen
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2022; 279(1): 353.     CrossRef
A nonendemic analysis of the patterns and prognosis of de novo metastatic nasopharyngeal carcinomas in older patients aged ≥ 65 years
Baoqiu Liu, Mingxing Zhang, Yanqing Cao, Zhe Wang, Xicheng Wang
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Prognostic value of cervical nodal necrosis on staging imaging of nasopharyngeal carcinoma in era of intensity-modulated radiotherapy: a systematic review and meta-analysis
Qi-Yong H. Ai, Kuo Feng Hung, Tiffany Y. So, Frankie K. F. Mo, Wing Tsung Anthony Chin, Edwin P. Hui, Brigette B. Y. Ma, Michael Ying, Ann D. King
Cancer Imaging.2022;[Epub]     CrossRef
Efficacy of concurrent chemoradiotherapy plus Endostar compared with concurrent chemoradiotherapy in the treatment of locally advanced nasopharyngeal carcinoma: a retrospective study
Yuanxiu Yin, Ziyan Zhou, Zhiru Li, Mingjun Shen, Yating Qin, Chaolin Yang, Rensheng Wang, Min Kang
Radiation Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
FMISO-Based Adaptive Radiotherapy in Head and Neck Cancer
Martin Dolezel, Marek Slavik, Tomas Blazek, Tomas Kazda, Pavel Koranda, Lucia Veverkova, Petr Burkon, Jakub Cvek
Journal of Personalized Medicine.2022; 12(8): 1245.     CrossRef
Prognostic value of the cervical lymph node necrosis ratio in nasopharyngeal carcinoma
Ying Bin, Zhen Meng, Lu-Lu Huang, Xue-Ying Hu, Jun-Mei Song, Yi-Ting Xie, Min Kang, Ren-Sheng Wang
Radiotherapy and Oncology.2022; 177: 185.     CrossRef
Influence of tumor necrosis on treatment sensitivity and long-term survival in nasopharyngeal carcinoma
Shao-Bo Liang, Lu-Si Chen, Xing-Li Yang, Dan-Ming Chen, Dong-Hui Wang, Chun-Yan Cui, Chuan-Bo Xie, Li-Zhi Liu, Xiang-Ying Xu
Radiotherapy and Oncology.2021; 155: 219.     CrossRef
Establishment and validation of a novel nomogram to predict overall survival in nasopharyngeal carcinoma with lymph node metastasis
Wanpeng Li, Hanyu Lu, Huan Wang, Li Hu, Xicai Sun, Hongmeng Yu, Dehui Wang
Head & Neck.2021; 43(8): 2353.     CrossRef
Contemporary management of the neck in nasopharyngeal carcinoma
Wai Tong Ng, Raymond K. Y. Tsang, Jonathan J. Beitler, Remco de Bree, Andrés Coca‐Pelaz, Avraham Eisbruch, Orlando Guntinas‐Lichius, Anne W. M. Lee, Antti A. Mäkitie, William M. Mendenhall, Sandra Nuyts, Alessandra Rinaldo, K. Thomas Robbins, Juan P. Rodr
Head & Neck.2021; 43(6): 1949.     CrossRef
MRI-based radiomics as response predictor to radiochemotherapy for metastatic cervical lymph node in nasopharyngeal carcinoma
Hao Xu, Jieke Liu, Ying Huang, Peng Zhou, Jing Ren
The British Journal of Radiology.2021;[Epub]     CrossRef
Long-term survival outcomes and adverse effects of nasopharyngeal carcinoma patients treated with IMRT in a non-endemic region: a population-based retrospective study
Man Xu, Jian Zang, Shanquan Luo, Jianhua Wang, Xuqi Li
BMJ Open.2021; 11(8): e045417.     CrossRef
Prognostic Factors for Overall Survival in Nasopharyngeal Cancer and Implication for TNM Staging by UICC: A Systematic Review of the Literature
Chi Leung Chiang, Qiaojuan Guo, Wai Tong Ng, Shaojun Lin, Tiffany Sze Wai Ma, Zhiyuan Xu, Youping Xiao, Jishi Li, Tianzhu Lu, Horace Cheuk Wai Choi, Wenqi Chen, Eric Sze Chun Chau, Peter Ho Yin Luk, Shao Hui Huang, Brian O’Sullivan, Jianji Pan, Anne Wing
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Long-term outcomes of induction chemotherapy followed by intensity-modulated radiotherapy and adjuvant chemotherapy in nasopharyngeal carcinoma patients with N3 disease
Xiaoshuang Niu, Fen Xue, Peiyao Liu, Chaosu Hu, Xiayun He
Translational Oncology.2021; 14(12): 101216.     CrossRef
Prognostic value and the potential role of treatment options for cervical lymph node necrosis in nasopharyngeal carcinoma
Kuiyuan Liu, Siting Lin, Liangru Ke, Weixiong Xia, Chun Zhang, Jianpeng Li, Mingyong Gao, Mengyun Qiang, Xi Chen, Jia Liu, Chuanmiao Xie, Xiang Guo, Xing Lv
Oral Oncology.2020; 109: 104864.     CrossRef
The evolution of the nasopharyngeal carcinoma staging system over a 10-year period: implications for future revisions
Si-Qi Tang, Yan-Ping Mao, Cheng Xu, Rui Guo, Wen-Fei Li, Ling-Long Tang, Ying Sun, Jun Ma
Chinese Medical Journal.2020; 133(17): 2044.     CrossRef
Prognostic and Treatment Guiding Significance of MRI-Based Tumor Burden Features and Nodal Necrosis in Nasopharyngeal Carcinoma
Xi Chen, Xun Cao, Bingzhong Jing, Weixiong Xia, Liangru Ke, Yanqun Xiang, Kuiyuan Liu, Mengyun Qiang, Chixiong Liang, Jianpeng Li, Mingyong Gao, Wangzhong Li, Jingjing Miao, Guoying Liu, Zhuochen Cai, Shuhui Lv, Xiang Guo, Chaofeng Li, Xing Lv
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Patterns and Prognostic Value of Lymph Node Metastasis on Distant Metastasis and Survival in Nasopharyngeal Carcinoma: A Surveillance, Epidemiology, and End Results Study, 2006–2015
Yali Xu, Taoyuan Huang, Liqin Fan, Wei Jin, Xiaoming Chen, Jinhai Chen
Journal of Oncology.2019; 2019: 1.     CrossRef
Screening of key miRNAs and evaluation of their diagnostic and prognostic values in nasopharyngeal carcinoma
Xianlu Zhuo, Wei Zhou, Huiping Ye, Dairong Li, Aoshuang Chang, Yongzhong Wu, Qi Zhou
Oncology Letters.2019;[Epub]     CrossRef