Axillary Lymph Node Dissection Does Not Improve Post-mastectomy Overall or Disease-Free Survival among Breast Cancer Patients with 1-3 Positive Nodes
Ji Hyeon Joo, Su Ssan Kim, Byung Ho Son, Seung Do Ahn, Jin Hong Jung, Eun Kyung Choi, Sei Hyun Ahn, Jong Won Lee, Hee Jeong Kim, Beom Seok Ko
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1011-1021.   Published online 2018 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.438
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Impact of Sentinel Lymph Node Biopsy on Female Patients With T3-4c Breast Cancer and 1-2 Positive Lymph Nodes: A Population-Based Cohort Study
Hanzhao Yang, Yadong Sun, Peili Wang, Jianghua Qiao, Chengzheng Wang, Zhenzhen Liu
Clinical Breast Cancer.2024; 24(3): e126.     CrossRef
Axillary management in patients with clinical node-negative early breast cancer and positive sentinel lymph node: a systematic review and meta-analysis
Changzai Li, Pan Zhang, Jie Lv, Wei Dong, Baoshan Hu, Jinji Zhang, Hongcheng Zhu
Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Reevaluating Axillary Lymph Node Dissection in Total Mastectomy for Low Axillary Burden Breast Cancer: Insights from a Meta-Analysis including the SINODAR-ONE Trial
Munaser Alamoodi, Neill Patani, Kinan Mokbel, Umar Wazir, Kefah Mokbel
Cancers.2024; 16(4): 742.     CrossRef
Can Axillary Lymph Node Dissection be Omitted in Breast Cancer Patients with Metastatic Sentinel Lymph Nodes Undergoing Mastectomy? A Systematic Review and Meta‐Analysis of Real‐World Evidence
Fulong Chen, Xiaowen Li, Xianjun Lin, Lijia Chen, Zhaoling Lin, Hao Wu, Jishang Chen
World Journal of Surgery.2023; 47(10): 2446.     CrossRef
De-implementation of Axillary Dissection in Women Undergoing Mastectomy for Breast Cancer
Laura D. Leonard, Thiago B. de Araujo, Christopher Quinn, Madeline B. Thomas, Laurel Beaty, Nicole M. Mott, Kathryn Colborn, Alicia A. Heelan, Sarah E. A. Tevis, Nicole Christian, Gretchen Arhendt, Ana L. Gleisner
Annals of Surgical Oncology.2023; 30(9): 5692.     CrossRef
A multi-dimensional nomogram to predict non-sentinel lymph node metastases in T1–2HR+ breast cancer
Ke Xiang, Jialin Chen, Yu Min, Hang Chen, Jiaxin Yang, Daixing Hu, Yuling Han, Guobing Yin, Yang Feng
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Sentinel lymph node biopsy versus axillary lymph node dissection in breast cancer patients undergoing mastectomy with one to two metastatic sentinel lymph nodes: sub-analysis of the SINODAR-ONE multicentre randomized clinical trial and reopening of enrolm
Corrado Tinterri, Giuseppe Canavese, Wolfgang Gatzemeier, Erika Barbieri, Alberto Bottini, Andrea Sagona, Giulia Caraceni, Alberto Testori, Simone Di Maria Grimaldi, Carla Dani, Luca Boni, Paolo Bruzzi, Bethania Fernandes, Marta Scorsetti, Alberto Zambell
British Journal of Surgery.2023; 110(9): 1143.     CrossRef
Efficacy and safety comparison between axillary lymph node dissection with no axillary surgery in patients with sentinel node-positive breast cancer: a systematic review and meta-analysis
Yu-Jia Fan, Jin-Cheng Li, De-Miao Zhu, Hai-Long Zhu, Yi Zhao, Xin-Bing Zhu, Gang Wu, Ting-ting Bai
BMC Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Factores predictivos de metástasis en ganglios no centinela en el cáncer de mama con ganglio centinela positivo
Mariana Peyroteo, Rita Canotilho, Ana Margarida Correia, Catarina Baía, Cátia Ribeiro, Paulo Reis, Abreu de Sousa
Cirugía Española.2022; 100(2): 81.     CrossRef
Optimizing Axillary Management in Clinical T1-2N0 Mastectomy Patients with Positive Sentinel Lymph Nodes
Olga Kantor, Jessica Means, Samantha Grossmith, Tanujit Dey, Jennifer R. Bellon, Elizabeth A. Mittendorf, Tari A. King
Annals of Surgical Oncology.2022; 29(2): 972.     CrossRef
Predictive factors of non-sentinel lymph node disease in breast cancer patients with positive sentinel lymph node
Mariana Peyroteo, Rita Canotilho, Ana Margarida Correia, Catarina Baía, Cátia Ribeiro, Paulo Reis, Abreu de Sousa
Cirugía Española (English Edition).2022; 100(2): 81.     CrossRef
Axilla lymph node dissection can be safely omitted in patients with 1–2 positive sentinel nodes receiving mastectomy: a large multi-institutional study and a systemic meta-analysis
Weiqi Gao, Shuangshuang Lu, Yufei Zeng, Xiaosong Chen, Kunwei Shen
Breast Cancer Research and Treatment.2022; 196(1): 129.     CrossRef
Comparison of survival outcomes between axillary conservation and axillary lymph node dissections in N1 early breast cancer: a propensity-matched SEER analysis
Nisha Wu, Xiaohan Su, Qiao Tan, Jing Luo, Yewei Yuan, Lingmi Hou, Junyan Li
Clinical and Translational Oncology.2022; 25(4): 1091.     CrossRef
Surgeon Bias in the Management of Positive Sentinel Lymph Nodes
Brittany J. Mathias, James Sun, Weihong Sun, Jun-Min Zhou, William J. Fulp, Christine Laronga, M. Catherine Lee, John V. Kiluk
Clinical Breast Cancer.2021; 21(1): 74.     CrossRef
Impact of Axillary Dissection Among Patients With Sentinel Node–Positive Breast Cancer Undergoing Mastectomy
James Sun, Brittany J. Mathias, Christine Laronga, Weihong Sun, Jun-Min Zhou, William J. Fulp, John V. Kiluk, M. Catherine Lee
Journal of the National Comprehensive Cancer Network.2021; 19(1): 40.     CrossRef
Evolution of the Use of Completion Axillary Lymph Node Dissection in Patients with T1/2N0M0 Breast Cancer and Tumour-Involved Sentinel Lymph Nodes Undergoing Mastectomy: A Cohort Study
André Hennigs, Fabian Riedel, Manuel Feißt, Melitta Köpke, Mahdi Rezai, Ulrike Nitz, Mareike Moderow, Michael Golatta, Christof Sohn, Jörg Heil
Annals of Surgical Oncology.2019; 26(8): 2435.     CrossRef