Risk Assessment of Secondary Primary Malignancies in Nasopharyngeal Carcinoma: A Big-Data Intelligence Platform-Based Analysis of 6,377 Long-term Survivors from an Endemic Area Treated with Intensity-Modulated Radiation Therapy during 2003-2013
Lu-Lu Zhang, Guo-Hong Li, Yi-Yang Li, Zhen-Yu Qi, Ai-Hua Lin, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2019;51(3):982-991.   Published online 2018 Oct 11     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.298
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Detection and staging of recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma in the era of FDG PET/MR
Yongfeng Piao, Caineng Cao, Yuanfan Xu, Shuang Huang, Feng Jiang, Ting Jin, Qifeng Jin, Yonghong Hua, Qiaoying Hu, Xiaozhong Chen
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2021;[Epub]     CrossRef
Nasopharyngeal carcinoma: an evolving paradigm
Kenneth C. W. Wong, Edwin P. Hui, Kwok-Wai Lo, Wai Kei Jacky Lam, David Johnson, Lili Li, Qian Tao, Kwan Chee Allen Chan, Ka-Fai To, Ann D. King, Brigette B. Y. Ma, Anthony T. C. Chan
Nature Reviews Clinical Oncology.2021; 18(11): 679.     CrossRef
The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) clinical guidelines for the diagnosis and treatment of nasopharyngeal carcinoma
Ling‐Long Tang, Yu‐Pei Chen, Chuan‐Ben Chen, Ming‐Yuan Chen, Nian‐Yong Chen, Xiao‐Zhong Chen, Xiao‐Jing Du, Wen‐Feng Fang, Mei Feng, Jin Gao, Fei Han, Xia He, Chao‐Su Hu, De‐sheng Hu, Guang‐Yuan Hu, Hao Jiang, Wei Jiang, Feng Jin, Jin‐Yi Lang, Jin‐Gao Li,
Cancer Communications.2021; 41(11): 1195.     CrossRef
Radiation-induced second primary squamous cell carcinoma of the oral cavity after radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma
Chao Liu, Lieqiang Liao, Guoying Wu, Honghong Yan, Xiaoqi Chen, Chao Wang, Xiajing Zheng, Ziyi Zeng, Zheng Zhao, Di Wu, Xuekui Liu
Oral Oncology.2020; 109: 104863.     CrossRef
Second primary cancer after intensity-modulated radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: A territory-wide study by HKNPCSG
James C.H. Chow, Anthony H.P. Tam, Ka-Man Cheung, Victor H.F. Lee, Chi-Leung Chiang, Macy Tong, Edwin C.Y. Wong, Alice K.W. Cheung, Sunny P.C. Chan, Jessica W.Y. Lai, Roger K.C. Ngan, Wai-Tong Ng, Anne W.M. Lee, Kwok-Hung Au
Oral Oncology.2020; 111: 105012.     CrossRef