A Phase II Trial of Osimertinib in the Second-Line Treatment of Non-small Cell Lung Cancer with the EGFR T790M Mutation, Detected from Circulating Tumor DNA: LiquidLung-O-Cohort 2
Cheol-Kyu Park, Hyun-Ju Cho, Yoo-Duk Choi, In-Jae Oh, Young-Chul Kim
Cancer Res Treat. 2019;51(2):777-787.   Published online 2018 Sep 7     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.387
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CDC6 may serve as an indicator of lung adenocarcinoma prognosis and progression based on TCGA and GEO data mining and experimental analyses
Hao Lou, Zelai Wu, Guangyou Wei
Oncology Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Liquid biopsy for the management of NSCLC patients under osimertinib treatment
Aliki Ntzifa, Theodoros Marras, Vasilis Georgoulias, Evi Lianidou
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.2024; : 1.     CrossRef
The impact of EGFR T790M mutation status following the development of Osimertinib resistance on the efficacy of Osimertinib in non‐small cell lung cancer: A meta‐analysis
Liuxian Guo, Guojin Zhou, Min Huang, Kejing Tang, Jing Xu, Jie Chen
The Clinical Respiratory Journal.2024;[Epub]     CrossRef
A novel prognostic signature based on smoking-associated genes for predicting prognosis and immune microenvironment in NSCLC smokers
Qixuan Li, Tianyi Wang, Yijie Tang, Xian Zou, Zhongqi Shen, Zixin Tang, Youlang Zhou, Jiahai Shi
Cancer Cell International.2024;[Epub]     CrossRef
Can Liquid Biopsy Based on ctDNA/cfDNA Replace Tissue Biopsy for the Precision Treatment of EGFR-Mutated NSCLC?
Yi-Ze Li, Sheng-Nan Kong, Yun-Peng Liu, Yue Yang, Hong-Mei Zhang
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(4): 1438.     CrossRef
Cuproptosis-related signature predicts prognosis, immunotherapy efficacy, and chemotherapy sensitivity in lung adenocarcinoma
Gujie Wu, Qin Hu, Hongyu Chen, Min He, Huiyun Ma, Lin Zhou, Kun Xu, Hefei Ren, Juntao Qi
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
The Utility of ctDNA in Lung Cancer Clinical Research and Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Studies
Xuezheng Sun, Page Abrahamson, Nicholas Ballew, Linda Kalilani, Kelesitse Phiri, Kelly F. Bell, Alexander Slowley, Magdalena Zajac, Erin Hofstatter, Alexander Stojadinovic, Angela Silvestro, Zebin Wang, Amine Aziez, Solange Peters
Cancer Investigation.2023; 41(6): 571.     CrossRef
Clinical application of liquid biopsy based on circulating tumor DNA in non-small cell lung cancer
Liu Xin, Yang Yue, Ren Zihan, Cui Youbin, Lu Tianyu, Wang Rui
Frontiers in Physiology.2023;[Epub]     CrossRef
Usefulness of bronchial washing fluid for detection of EGFR mutations in non-small cell lung cancer
Woo Kyung Ryu, Seung Hyun Yong, Sang Hoon Lee, Hye Ran Gwon, Hye Ryun Kim, Min Hee Hong, Go Eun Oh, Sehee Jung, Chi Young Kim, Yoon Soo Chang, Eun Young Kim
Lung Cancer.2023; 186: 107390.     CrossRef
Current treatment of non-small cells lung cancer with EGFR mutation: first-line and management upon progression
Sergio Sandiego Contreras, Lucía Morales López, Reyes Claramunt Alonso, Javier Lavernia Giner, Ignacio Gil Bazo
Revisiones en Cáncer.2023;[Epub]     CrossRef
A novel neutrophil extracellular traps-related lncRNA signature predicts prognosis in patients with early-stage lung adenocarcinoma
Huan Wang, Yueli Shi, Xia Xu, Shumin Xu, Yuting Shi, Weiyu Chen, Kai Wang
Annals of Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Integrative Analysis of m6A RNA Methylation Regulators and the Tumor Immune Microenvironment in Non-Small-Cell Lung Cancer
Jiaqi Zhu, Yun Jiang, Tianyi Wang, Anqi Wu, Tingting Zhou, Anping Zhang, Yijie Tang, Zihao Shen, Jinjie Wang, Hao Zhou, Jiahai Shi, Jianle Chen, Ihtisham Bukhari
Disease Markers.2022; 2022: 1.     CrossRef
The potential of liquid biopsy in the management of cancer patients
A. Markou, E. Tzanikou, E. Lianidou
Seminars in Cancer Biology.2022; 84: 69.     CrossRef
Integrating circulating-free DNA (cfDNA) analysis into clinical practice: opportunities and challenges
Miguel García-Pardo, Maisam Makarem, Janice J. N. Li, Deirdre Kelly, Natasha B. Leighl
British Journal of Cancer.2022; 127(4): 592.     CrossRef
Targeting Glioblastoma Stem Cells to Overcome Chemoresistance: An Overview of Current Therapeutic Strategies
Hyunkoo Kang, Haksoo Lee, Dahye Kim, Byeongsoo Kim, JiHoon Kang, Hae Yu Kim, HyeSook Youn, BuHyun Youn
Biomedicines.2022; 10(6): 1308.     CrossRef
Identification of molecular subtypes, risk signature, and immune landscape mediated by necroptosis-related genes in non-small cell lung cancer
Jiaqi Zhu, Jinjie Wang, Tianyi Wang, Hao Zhou, Mingming Xu, Jiliang Zha, Chen Feng, Zihao Shen, Yun Jiang, Jianle Chen
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Sotorasib and other drugs comparison in treating non-small cell lung cancer
Yueting Ren
Highlights in Science, Engineering and Technology.2022; 8: 675.     CrossRef
Assessment of Anti-tumor Efficacy of Osimertinib in Non-Small Cell Lung Cancer Patients by Liquid Biopsy Using Bronchoalveolar Lavage Fluid, Plasma, or Pleural Effusion
Yeon Joo Kim, Won Jun Ji, Jae-Cheol Lee, Sung-Min Chun, Chang-Min Choi
Cancer Research and Treatment.2022; 54(4): 985.     CrossRef
Circulating tumor DNA detection in MRD assessment and diagnosis and treatment of non-small cell lung cancer
Xiaoxu Fang, Shaokun Yu, Yingying Jiang, Yan Xiang, Kaihua Lu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Phase II open‐label multicenter study to assess the antitumor activity of afatinib in lung cancer patients with activating epidermal growth factor receptor mutation from circulating tumor DNA: Liquid‐Lung‐A
Cheol‐Kyu Park, Sung‐Yong Lee, Jae Cheol Lee, Chang‐Min Choi, Shin Yup Lee, Tae‐Won Jang, In‐Jae Oh, Young‐Chul Kim
Thoracic Cancer.2021; 12(4): 444.     CrossRef
A Phase II Trial of Osimertinib as the First-Line Treatment of Non–Small Cell Lung Cancer Harboring Activating EGFR Mutations in Circulating Tumor DNA: LiquidLung-O-Cohort 1
Cheol-Kyu Park, Hyun-Ju Cho, Yoo-Duk Choi, In-Jae Oh, Young-Chul Kim
Cancer Research and Treatment.2021; 53(1): 93.     CrossRef
Gene signatures of 6-methyladenine regulators in women with lung adenocarcinoma and development of a risk scoring system: a retrospective study using the cancer genome atlas database
Chundi Gao, Jing Zhuang, Huayao Li, Cun Liu, Chao Zhou, Lijuan Liu, Fubin Feng, Changgang Sun
Aging.2021; 13(3): 3957.     CrossRef
Identifying and Validating Potential Biomarkers of Early Stage Lung Adenocarcinoma Diagnosis and Prognosis
Yingji Chen, Longyu Jin, Zhibin Jiang, Suo Liu, Wei Feng
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
PIWI‐interacting RNAs are aberrantly expressed and may serve as novel biomarkers for diagnosis of lung adenocarcinoma
Juan Li, Nan Wang, Fang Zhang, Shan Jin, Yaqi Dong, Xiangjun Dong, Yuqing Chen, Xue Kong, Yao Tong, Qi Mi, Yinghui Zhao, Yi Zhang
Thoracic Cancer.2021; 12(18): 2468.     CrossRef
Characteristic of molecular subtypes in lung adenocarcinoma based on m6A RNA methylation modification and immune microenvironment
Hao Zhou, Miaosen Zheng, Muqi Shi, Jinjie Wang, Zhanghao Huang, Haijian Zhang, Youlang Zhou, Jiahai Shi
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Molecular subtypes based on ferroptosis-related genes and tumor microenvironment infiltration characterization in lung adenocarcinoma
Weiju Zhang, Sumei Yao, Hua Huang, Hao Zhou, Haomiao Zhou, Qishuang Wei, Tingting Bian, Hui Sun, Xiaoli Li, Jianguo Zhang, Yifei Liu
OncoImmunology.2021;[Epub]     CrossRef
Dynamic recurrence risk and adjuvant chemotherapy benefit prediction by ctDNA in resected NSCLC
Bin Qiu, Wei Guo, Fan Zhang, Fang Lv, Ying Ji, Yue Peng, Xiaoxi Chen, Hua Bao, Yang Xu, Yang Shao, Fengwei Tan, Qi Xue, Shugeng Gao, Jie He
Nature Communications.2021;[Epub]     CrossRef
Circulating tumour DNA: A new biomarker to monitor resistance in NSCLC patients treated with EGFR-TKIs
Zhenli Diao, Yanxi Han, Rui Zhang, Jinming Li
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer.2020; 1873(2): 188363.     CrossRef
Rescue of Non-Informative Circulating Tumor DNA to Monitor the Mutational Landscape in NSCLC
Stefanie Mayer, Gerlinde Schmidtke-Schrezenmeier, Christian Buske, Frank G. Rücker, Thomas F.E. Barth, Peter Möller, Ralf Marienfeld
Cancers.2020; 12(7): 1917.     CrossRef
Diverse fragment lengths dismiss size selection for serum cell-free DNA: a comparative study of serum and plasma samples
Yanqin Huang, Jiayi Mu, Lina Qi, Weiting Ge, Xuefeng Fang, Yongmao Song, Ying Yuan, Shu Zheng
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM).2020; 58(9): 1451.     CrossRef
The efficacy and safety of osimertinib in treating nonsmall cell lung cancer
Jing Liu, Xuemei Li, Yinghong Shao, Xiyun Guo, Jinggui He
Medicine.2020; 99(34): e21826.     CrossRef
Clinical and analytical validation of FoundationOne Liquid CDx, a novel 324-Gene cfDNA-based comprehensive genomic profiling assay for cancers of solid tumor origin
Ryan Woodhouse, Meijuan Li, Jason Hughes, David Delfosse, Joel Skoletsky, Pei Ma, Wei Meng, Ninad Dewal, Coren Milbury, Travis Clark, Amy Donahue, Dan Stover, Mark Kennedy, Jennifer Dacpano-Komansky, Christine Burns, Christine Vietz, Brian Alexander, Prit
PLOS ONE.2020; 15(9): e0237802.     CrossRef
Circulating tumor DNA in lung cancer: real-time monitoring of disease evolution and treatment response
Rui-Yu Li, Zhi-Yong Liang
Chinese Medical Journal.2020; 133(20): 2476.     CrossRef
Identification of Key Genes in Lung Adenocarcinoma and Establishment of Prognostic Mode
Zhou Jiawei, Mu Min, Xing Yingru, Zhang Xin, Li Danting, Liu Yafeng, Xie Jun, Hu Wangfa, Zhang Lijun, Wu Jing, Hu Dong
Frontiers in Molecular Biosciences.2020;[Epub]     CrossRef
Current Perspectives on Circulating Tumor DNA, Precision Medicine, and Personalized Clinical Management of Cancer
Kelly C.S. Oliveira, Iago Barroso Ramos, Jessica M.C. Silva, Williams Fernandes Barra, Gregory J. Riggins, Vikrant Palande, Catarina Torres Pinho, Milana Frenkel-Morgenstern, Sidney E.B. Santos, Paulo P. Assumpcao, Rommel R. Burbano, Danielle Queiroz Calc
Molecular Cancer Research.2020; 18(4): 517.     CrossRef
Monitoring circulating tumor DNA by analyzing personalized cancer-specific rearrangements to detect recurrence in gastric cancer
Young-Woo Kim, Young-Ho Kim, Yura Song, Han-Seong Kim, Hye Won Sim, Shiv Poojan, Bang Wool Eom, Myeong-Cherl Kook, Jungnam Joo, Kyeong-Man Hong
Experimental & Molecular Medicine.2019; 51(8): 1.     CrossRef
Osimertinib or EGFR-TKIs/chemotherapy in patients with EGFR-mutated advanced nonsmall cell lung cancer
Lei Huang, Hao Huang, Xiao-Ping Zhou, Jin-Feng Liu, Chun-Rong Li, Min Fang, Jun-Rong Wu
Medicine.2019; 98(43): e17705.     CrossRef