The Clinical Value of PELP1 for Breast Cancer: A Comparison with Multiple Cancers and Analysis in Breast Cancer Subtypes
Xingen Wang, Julia Y. S. Tsang, Michelle A Lee, Yun-Bi Ni, Joanna H Tong, Siu-Ki Chan, Sai-Yin Cheung, Ka Fai To, Gary M Tse
Cancer Res Treat. 2019;51(2):706-717.   Published online 2018 Aug 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.316
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Overexpression of PELP1 in Lung Adenocarcinoma Promoted E2 Induced Proliferation, Migration and Invasion of the Tumor Cells and Predicted a Worse Outcome of the Patients
Dongmei Zhang, Jiali Dai, Yu Pan, Xiuli Wang, Juanjuan Qiao, Hironobu Sasano, Baoshan Zhao, Keely M. McNamara, Xue Guan, Lili Liu, Yanzhi Zhang, Monica S. M. Chan, Shuwen Cao, Ming Liu, Sihang Song, Lin Wang
Pathology and Oncology Research.2021;[Epub]     CrossRef
PELP1 Suppression Inhibits Gastric Cancer Through Downregulation of c-Src-PI3K-ERK Pathway
Hongzhu Yan, Yanling Sun, Qian Wu, Zhe Wu, Meichun Hu, Yuanpeng Sun, Yusi Liu, Zi Ma, Shangqin Liu, Wuhan Xiao, Fuxing Liu, Zhifeng Ning
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef