Paranasal Sinus Invasion in Nasopharyngeal Carcinoma after Intensity-Modulated Radiotherapy
Caineng Cao, Feng Jiang, Qifeng Jin, Ting Jin, Shuang Huang, Qiaoying Hu, Yuanyuan Chen, Yongfeng Piao, Yonghong Hua, Xinglai Feng, Xiaozhong Chen
Cancer Res Treat. 2019;51(1):73-79.   Published online 2018 Feb 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.607
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Extent of paranasal sinus involvement and its prognostic value in nasopharyngeal carcinoma: Proposed modification in the current UICC/AJCC staging system
Xiao-Yi Wang, Si-Yu Zhu, Wei-Jie WU, Hao-Jiang Li, Jiao Li, Xiao-Feng Lin, Li Li, Li-Zhi Liu
Radiotherapy and Oncology.2021; 160: 221.     CrossRef
Impact of Paranasal Sinus Invasion on Oncologic and Dosimetric Outcomes in Nasopharyngeal Carcinoma Following Intensity-Modulated Radiation Therapy—Implications for Risk Stratification and Planning Optimization
Xin Zhou, Xiayun He, Fen Xue, Xiaomin Ou, Chaosu Hu
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Prognostic Value and Staging Classification of Lymph Nodal Necrosis in Nasopharyngeal Carcinoma after Intensity-Modulated Radiotherapy
Yanru Feng, Caineng Cao, Qiaoying Hu, Xiaozhong Chen
Cancer Research and Treatment.2019; 51(3): 1222.     CrossRef
Paranasal sinus invasion suggested T4 classification of patients of nasopharyngeal carcinoma: A two‐center retrospective investigation
Liqing Wu, Shuiqing Zhuo, Weike Zeng, Shaobo Liang, Shunxin Wang, Chunyan Cui, Jian Zhou, Guangyin Ruan, Shuoyu Xu, Lifei Wang, Ling Huang, Lizhi Liu, Haojiang Li
Head & Neck.2019; 41(12): 4088.     CrossRef