The Characteristics and Survival Outcomes in Patients Aged 70 Years and Older with Nasopharyngeal Carcinoma in the Intensity-Modulated Radiotherapy Era
Ya-Nan Jin, Wang-Jian Zhang, Xiu-Yu Cai, Mei-Su Li, Wayne R. Lawrence, Si-Yang Wang, Dong-Mei Mai, Yu-Yun Du, Dong-Hua Luo, Hao-Yuan Mo
Cancer Res Treat. 2019;51(1):34-42.   Published online 2018 Feb 6     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.551
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Neoadjuvant chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in elderly patients with stage III‐IVa nasopharyngeal carcinoma: A real‐world study based on medical comorbidities
Ya‐Nan Jin, Zhi‐Wen Xiao, Wei Yao, Jing Yu, Wang‐Jian Zhang, Tia Marks, Hong‐Yu Zhang, Ji‐Jin Yao, Liang‐Ping Xia
Head & Neck.2024;[Epub]     CrossRef
Therapeutic Approaches to Increase the Survival Rate of Cancer Patients in the Younger and Older Population
Tharrun Paul, Kanagaraj Palaniyandi, Dhanavathy Gnanasampanthapandian
Current Aging Science.2024; 17(1): 16.     CrossRef
Elderly nasopharyngeal carcinoma patients (aged ≥70 years): Survival and treatment strategies
Gang Yang, Jingjing Huang, Ji Sun, Li Wang
Cancer Medicine.2023; 12(19): 19523.     CrossRef
Management of Nasopharyngeal Carcinoma in Elderly Patients
Wing Lok Chan, James Chung Hang Chow, Zhi-yuan Xu, Jishi Li, Wing Tung Gobby Kwong, Wai Tong Ng, Anne W. M. Lee
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Institutionally Validated Nomogram Predicting Prognosis for Older Patients with Nonmetastatic Nasopharyngeal Carcinoma
Chao Yan, Ziwei Tu, Zixian Zhang, Xi Ouyang, Dou Li, Shiyi Peng, Jun Zhong
Future Oncology.2022; 18(15): 1829.     CrossRef
The Interplay between Age and Viral Status in EBV-Related Nasopharyngeal and HPV-Related Oropharyngeal Carcinoma Patients
Stefano Cavalieri, Paolo Bossi, Gabriele Infante, Rosalba Miceli, Nicola Alessandro Iacovelli, Eliana Ivaldi, Laura Deborah Locati, Cristiana Bergamini, Carlo Resteghini, Imperia Nuzzolese, Salvatore Alfieri, Elena Colombo, Rossana Ingargiola, Marzia Fran
Cancers.2022; 14(24): 6170.     CrossRef
Clinical characteristics and prognosis of elderly nasopharyngeal carcinoma patients receiving intensity-modulated radiotherapy
Yingchen Lyu, Mengshan Ni, Ruiping Zhai, Fangfang Kong, Chengrun Du, Chaosu Hu, Hongmei Ying
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2021; 278(7): 2549.     CrossRef
Development of a Comorbidity-Based Nomogram to Predict Survival After Salvage Reirradiation of Locally Recurrent Nasopharyngeal Carcinoma in the Intensity-Modulated Radiotherapy Era
Run-Da Huang, Zhuang Sun, Xiao-Hui Wang, Yun-Ming Tian, Ying-Lin Peng, Jing-Yun Wang, Wei-Wei Xiao, Chun-Yan Chen, Xiao-Wu Deng, Fei Han
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Development and Validation of Web-Based Nomograms to Precisely Predict Survival Outcomes of Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma in an Endemic Area
Ji-Jin Yao, Li Lin, Tian-Sheng Gao, Wang-Jian Zhang, Wayne R. Lawrence, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Research and Treatment.2021; 53(3): 657.     CrossRef
MicroRNA-424-5p inhibits the proliferation, migration, and invasion of nasopharyngeal carcinoma cells by decreasing AKT3 expression
Chong Zhao, Feng Zhao, Huiying Chen, Yuehua Liu, Jiping Su
Brazilian Journal of Medical and Biological Research.2020;[Epub]     CrossRef

Acute Toxicities and Prognosis of Elderly Patients with Nasopharyngeal Carcinoma After Intensity-Modulated Radiotherapy: Prediction with Nomogram

Yu Liang, Kai-hua Chen, Jie Yang, Jing Zhang, Ru-rong Peng, Song Qu, Ling Li, Xiao-dong Zhu
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 8821.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Susceptibility Loci for Radiation-Induced Brain Injury
Tong-Min Wang, Guo-Ping Shen, Ming-Yuan Chen, Jiang-Bo Zhang, Ying Sun, Jing He, Wen-Qiong Xue, Xi-Zhao Li, Shao-Yi Huang, Xiao-Hui Zheng, Shao-Dan Zhang, Ye-Zhu Hu, Hai-De Qin, Jin-Xin Bei, Jun Ma, Jianbing Mu, Yin Yao Shugart, Wei-Hua Jia
JNCI: Journal of the National Cancer Institute.2018;[Epub]     CrossRef