The Characteristics and Survival Outcomes in Patients Aged 70 Years and Older with Nasopharyngeal Carcinoma in the Intensity-Modulated Radiotherapy Era
Ya-Nan Jin, Wang-Jian Zhang, Xiu-Yu Cai, Mei-Su Li, Wayne R. Lawrence, Si-Yang Wang, Dong-Mei Mai, Yu-Yun Du, Dong-Hua Luo, Hao-Yuan Mo
Cancer Res Treat. 2019;51(1):34-42.   Published online 2018 Feb 6     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.551
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-Wide Association Study of Susceptibility Loci for Radiation-Induced Brain Injury
Tong-Min Wang, Guo-Ping Shen, Ming-Yuan Chen, Jiang-Bo Zhang, Ying Sun, Jing He, Wen-Qiong Xue, Xi-Zhao Li, Shao-Yi Huang, Xiao-Hui Zheng, Shao-Dan Zhang, Ye-Zhu Hu, Hai-De Qin, Jin-Xin Bei, Jun Ma, Jianbing Mu, Yin Yao Shugart, Wei-Hua Jia
JNCI: Journal of the National Cancer Institute.2018;[Epub]     CrossRef