Circular RNA-ZFR Inhibited Cell Proliferation and Promoted Apoptosis in Gastric Cancer by Sponging miR-130a/miR-107 and Modulating PTEN
Tonglei Liu, Shuang Liu, Yu Xu, Ruo Shu, Feng Wang, Cheng Chen, Yujian Zeng, Huayou Luo
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1396-1417.   Published online 2018 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.537
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CircPSMC3 suppresses the proliferation and metastasis of gastric cancer by acting as a competitive endogenous RNA through sponging miR-296-5p
Dawei Rong, Chen Lu, Betty Zhang, Kai Fu, Shuli Zhao, Weiwei Tang, Hongyong Cao
Molecular Cancer.2019;[Epub]     CrossRef
Circular RNAs in Cancer: emerging functions in hallmarks, stemness, resistance and roles as potential biomarkers
Min Su, Yuhang Xiao, Junliang Ma, Yanyan Tang, Bo Tian, Yuqin Zhang, Xu Li, Zhining Wu, Desong Yang, Yong Zhou, Hui Wang, Qianjin Liao, Wenxiang Wang
Molecular Cancer.2019;[Epub]     CrossRef
Expression of circular RNAs in gynecological tumors
Kangsheng Liu, Qin Zhang, Feng Pan, Xiang Dong Wang, Hu Wenjing, Hua Tong
Medicine.2019; 98(20): e15736.     CrossRef
circZFR promotes cell proliferation and migration by regulating miR-511/AKT1 axis in hepatocellular carcinoma
Xin Yang, Ling Liu, Heng Zou, Yan-Wen Zheng, Kun- Peng Wang
Digestive and Liver Disease.2019;[Epub]     CrossRef
Role of circular RNAs in gastric cancer: Recent advances and prospects
Ke-Wei Wang, Ming Dong
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2019; 11(6): 459.     CrossRef
MicroRNA-107 induces cell cycle arrests by directly targeting cyclin E1 in ovarian cancer
Zhenghui Tang, Yangxin Fang, Ran Du
Biochemical and Biophysical Research Communications.2019; 512(2): 331.     CrossRef
O- glycosylation can regulate the proliferation and migration of human retinal microvascular endothelial cells through ZFR in high glucose condition
Xindan Xing, Hanying Wang, Yuan Zhang, Tian Niu, Yan Jiang, Xin Shi, Chingyi Wang, Kun Liu
Biochemical and Biophysical Research Communications.2019; 512(3): 552.     CrossRef
The emerging roles and functions of circular RNAs and their generation
Chun-Ying Yu, Hung-Chih Kuo
Journal of Biomedical Science.2019;[Epub]     CrossRef
Circular RNA hsa_circ_0008344 regulates glioblastoma cell proliferation, migration, invasion, and apoptosis
Jinxu Zhou, Hongxiang Wang, Junsheng Chu, Qilin Huang, Guangxu Li, Yong Yan, Tao Xu, Juxiang Chen, Yuhai Wang
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2018; 32(7): e22454.     CrossRef
Micro RNA as a potential blood-based epigenetic biomarker for Alzheimer's disease
Peter D. Fransquet, Joanne Ryan
Clinical Biochemistry.2018; 58: 5.     CrossRef
The emerging role of circRNAs and their clinical significance in human cancers
Ling Qian, Shulin Yu, Zhen Chen, Zhiqiang Meng, Shenglin Huang, Peng Wang
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on C.2018;[Epub]     CrossRef
CircRNAs and cancer: Biomarkers and master regulators
Esther Arnaiz, Carla Sole, Lorea Manterola, Leire Iparraguirre, David Otaegui, Charles H. Lawrie
Seminars in Cancer Biology.2018;[Epub]     CrossRef