Induction Chemotherapy Plus Concurrent Chemoradiotherapy Versus Concurrent Chemoradiotherapy Alone in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma in Children and Adolescents: A Matched Cohort Analysis
Yang Li, Lin-Quan Tang, Li-Ting Liu, Shan-Shan Guo, Yu-Jing Liang, Xue-Song Sun, Qing-Nan Tang, Jin-Xin Bei, Jing Tan, Shuai Chen, Jun Ma, Chong Zhao, Qiu-Yan Chen, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1304-1315.   Published online 2018 Jan 8     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.463
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Nasopharyngeal Carcinoma in Children, Current Treatment Approach
Tal Ben-Ami
Journal of Pediatric Hematology/Oncology.2024; 46(3): 117.     CrossRef
Concurrent chemoradiotherapy with or without neoadjuvant chemotherapy in pediatric patients with stage III-IVa nasopharyngeal carcinoma: a real-world propensity score-matched cohort study
Ya-Nan Jin, Zhao-Hui Ruan, Wan-Wei Cao, Lin Yang, Wei Yao, Xiao-Feng Pei, Wang-Jian Zhang, Tia Marks, Ji-Jin Yao, Liang-Ping Xia
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2023; 149(13): 11929.     CrossRef
Epidemiology and treatment of head and neck malignancies in the AYA generation
Takahiro Asakage
International Journal of Clinical Oncology.2022; 27(3): 465.     CrossRef
Association of Treatment Advances With Survival Rates in Pediatric Patients With Nasopharyngeal Carcinoma in China, 1989-2020
Yu-Jing Liang, Li-Ting Liu, Yang Li, Pan Wang, Mei-Juan Luo, Dong-Xiang Wen, Qiu-Yan Chen, Hai-Qiang Mai
JAMA Network Open.2022; 5(3): e220173.     CrossRef
LHX2 facilitates the progression of nasopharyngeal carcinoma via activation of the FGF1/FGFR axis
Tao Xie, Kunpeng Du, Wei Liu, Chunshan Liu, Baiyao Wang, Yunhong Tian, Rong Li, Xiaoting Huang, Jie Lin, Haifeng Jian, Jian Zhang, Yawei Yuan
British Journal of Cancer.2022; 127(7): 1239.     CrossRef
Exploring the Optimal Chemotherapy Strategy for Locoregionally Advanced Children and Adolescent Nasopharyngeal Carcinoma Based on Pretreatment Epstein-Barr Virus DNA Level in the Era of Intensity Modulated Radiotherapy
Ziyi Zeng, Chen Chen, Lanlan Guo, Cheng Zhang, Lei Chen, Chuanping Yuan, Lixia Lu
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Optimal cumulative cisplatin dose during concurrent chemoradiotherapy among children and adolescents with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: A real-world data study
Ya-Nan Jin, Ji-Jin Yao, Ya-Fei You, Hui-Jiao Cao, Zi-Zi Li, Dan-Ling Dai, Wang-Jian Zhang, Tia Marks, Bei Zhang, Liang-Ping Xia
Radiotherapy and Oncology.2021; 161: 83.     CrossRef
Nasopharyngeal carcinoma in children: Multimodal treatment and long‐term outcome of 92 patients in a single center over a 28‐year period
Rejin Kebudi, Sema Bay Buyukkapu, Omer Gorgun, Kübra Ozkaya, Rasim Meral, Inci Ayan, Musa Altun
Pediatric Blood & Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Induction or adjuvant chemotherapy plus concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in paediatric nasopharyngeal carcinoma in the IMRT era: A recursive partitioning risk stratification analysis based on EBV DNA
Yu-Jing Liang, Dong-Xiang Wen, Mei-Juan Luo, Lin-Quan Tang, Shan-Shan Guo, Pan Wang, Qiu-Yan Chen, Li-Ting Liu, Hai-Qiang Mai
European Journal of Cancer.2021; 159: 133.     CrossRef
Time-to-Event Supervised Genetic Algorithm Enables Induction Chemotherapy Decision Making for Nasopharyngeal Carcinoma
Demin Liu, Haojiang Li, Liyang Wu, Shuchao Chen, Tianqiao Zhang, Wenjie Huang, Guangying Ruan, Sai Li, Lizhi Liu, Hongbo Chen
IEEE Access.2021; 9: 98701.     CrossRef
LHX2 Facilitates the Progression of Nasopharyngeal Carcinoma via Activation of the FGF1/FGFR Axis
Tao Xie, Kunpeng Du, Wei Liu, Chunshan Liu, Baiyao Wang, Yunhong Tian, Rong Li, Xiaoting Huang, Jie Lin, Haifeng Jian, Jian Zhang, Yawei Yuan
SSRN Electronic Journal .2021;[Epub]     CrossRef
Prognostic impact of immunohistopathologic features in definitive radiation therapy for nasopharyngeal cancer patients
Naoya Murakami, Taisuke Mori, Yuko Kubo, Seiichi Yoshimoto, Kimiteru Ito, Yoshitaka Honma, Takao Ueno, Kenya Kobayashi, Hiroyuki Okamoto, Narikazu Boku, Kana Takahashi, Koji Inaba, Kae Okuma, Hiroshi Igaki, Yuko Nakayama, Jun Itami
Journal of Radiation Research.2020; 61(1): 161.     CrossRef
The efficacy and safety of induction chemotherapy combined with concurrent chemoradiotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in nasopharyngeal carcinoma patients: a systematic review and meta-analysis
Bi-Cheng Wang, Bo-Ya Xiao, Guo-He Lin, Chang Wang, Quentin Liu
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
Update in pediatric nasopharyngeal undifferentiated carcinoma
Line Claude, Emmanuel Jouglar, Loig Duverge, Daniel Orbach
The British Journal of Radiology.2019;[Epub]     CrossRef