Proposal of a Pretreatment Nomogram for Predicting Local Recurrence after Intensity-Modulated Radiation Therapy in T4 Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Review of 415 Chinese Patients
Lu-Lu Zhang, Yi-Yang Li, Jiang Hu, Guan-Qun Zhou, Lei Chen, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Zhen-Yu Qi, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1084-1095.   Published online 2017 Nov 15     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.359
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Establishment and validation of a nomogram with intratumoral heterogeneity derived from 18F-FDG PET/CT for predicting individual conditional risk of 5-year recurrence before initial treatment of nasopharyngeal carcinoma
Bingxin Gu, Jianping Zhang, Guang Ma, Shaoli Song, Liqun Shi, Yingjian Zhang, Zhongyi Yang
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef

Prognostic Nomogram for Patients with Radical Surgery for Non-Metastatic Colorectal Cancer Incorporating Hematological Biomarkers and Clinical Characteristics

Peiyun Long, Youya Zang, Huan Wang, Xiumei Liang, Xuekun Xie, Zhiwei Han, Dongyi Lin, Zongyu Wang, Shan Huang, Chuang Chen
OncoTargets and Therapy.2020; Volume 13: 2093.     CrossRef
Impact of Paranasal Sinus Invasion on Oncologic and Dosimetric Outcomes in Nasopharyngeal Carcinoma Following Intensity-Modulated Radiation Therapy—Implications for Risk Stratification and Planning Optimization
Xin Zhou, Xiayun He, Fen Xue, Xiaomin Ou, Chaosu Hu
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Role of IMRT/VMAT-Based Dose and Volume Parameters in Predicting 5-Year Local Control and Survival in Nasopharyngeal Cancer Patients
Nicola Alessandro Iacovelli, Alessandro Cicchetti, Anna Cavallo, Salvatore Alfieri, Laura Locati, Eliana Ivaldi, Rossana Ingargiola, Domenico A. Romanello, Paolo Bossi, Stefano Cavalieri, Chiara Tenconi, Silvia Meroni, Giuseppina Calareso, Marco Guzzo, Ce
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Development of a Nomogram Model for Treatment of Nonmetastatic Nasopharyngeal Carcinoma
Lu-Lu Zhang, Fei Xu, Di Song, Meng-Yao Huang, Yong-Shi Huang, Qi-Ling Deng, Yi-Yang Li, Jian-Yong Shao
JAMA Network Open.2020; 3(12): e2029882.     CrossRef
Radiomics on multi-modalities MR sequences can subtype patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC) into distinct survival subgroups
En-Hong Zhuo, Wei-Jing Zhang, Hao-Jiang Li, Guo-Yi Zhang, Bing-Zhong Jing, Jian Zhou, Chun-Yan Cui, Ming-Yuan Chen, Ying Sun, Li-Zhi Liu, Hong-Min Cai
European Radiology.2019; 29(10): 5590.     CrossRef
Impact of paranasal sinus invasion on advanced nasopharyngeal carcinoma treated with intensity-modulated radiation therapy: the validity of advanced T stage of AJCC/UICC eighth edition staging system
Ying Wang, Jie Zhao, Yajie Zhao, Zhen Yang, Mingjun Lei, Zhanzhan Li, Rui Wei, Dengming Chen, Yuxiang He, Liangfang Shen
Cancer Medicine.2018; 7(7): 2826.     CrossRef