Long Noncoding RNA HEIH Promotes Colorectal Cancer Tumorigenesis via Counteracting miR-939‒Mediated Transcriptional Repression of Bcl-xL
Chunhui Cui, Duanyang Zhai, Lianxu Cai, Qiaobin Duan, Lang Xie, Jinlong Yu
Cancer Res Treat. 2018;50(3):992-1008.   Published online 2017 Oct 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.226
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Downregulation of lncRNA pgm5-as1 Inhibits the Proliferation and Metastasis Via Increasing miR-484 Expression in Colorectal Cancer
Yang Shen, Liping Qi, Yu Li, Youxian Zhang, Xiaohui Gao, Yixiang Zhu, Kuanyu Wang
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.2021; 36(2): 220.     CrossRef
Mechanisms of long non‐coding RNA function in colorectal cancer tumorigenesis
Arash Poursheikhani, Mohammad Reza Abbaszadegan, Mohammad Amin Kerachian
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology.2021; 17(1): 7.     CrossRef
LncRNA H19 Inhibits the Progression of Sepsis-Induced Myocardial Injury via Regulation of the miR-93-5p/SORBS2 Axis
Bin Shan, Jia-Yan Li, Ya-Jiang Liu, Xiao-Bin Tang, Zheng Zhou, Liang-Xian Luo
Inflammation.2021; 44(1): 344.     CrossRef
LncRNA HEIH/miR‐939‐5p interplay modulates triple‐negative breast cancer progression through NOS2‐induced nitric oxide production
Heba Nafea, Rana A. Youness, Khaled Abou‐Aisha, Mohamed Z. Gad
Journal of Cellular Physiology.2021; 236(7): 5362.     CrossRef
LncRNA HEIH promotes cell proliferation, migration and invasion by suppressing miR-214-3p in gastric carcinoma
Lei Jiang, Luyao Zhang, Qian Chen, Shigang Qiao, Feng Zhou, Min Han
The Journal of Biochemistry.2021; 169(5): 535.     CrossRef
Long non-coding RNA linc00665 inhibits CDKN1C expression by binding to EZH2 and affects cisplatin sensitivity of NSCLC cells
Daolu Yang, Wenyan Feng, Yu Zhuang, Junxia Liu, Zhenqing Feng, Tianwei Xu, Wei Wang, Yefei Zhu, Zhaoxia Wang
Molecular Therapy - Nucleic Acids.2021; 23: 1053.     CrossRef
LncRNA OTUD6B-AS1 inhibits many cellular processes in colorectal cancer by sponging miR-21-5p and regulating PNRC2
Y Cai, Y Li, C Shi, Z Zhang, J Xu, B Sun
Human & Experimental Toxicology.2021; : 096032712199797.     CrossRef
Developing a lncRNA Signature to Predict the Radiotherapy Response of Lower-Grade Gliomas Using Co-expression and ceRNA Network Analysis
Zhongyang Li, Shang Cai, Huijun Li, Jincheng Gu, Ye Tian, Jianping Cao, Dong Yu, Zaixiang Tang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
LncRNA-HEIH is a Novel Diagnostic and Predictive Biomarker in Gastric Cancer
Xin Chen, Xue Sun, Xi Li, Lu Xu, Wenyan Yu
Genetic Testing and Molecular Biomarkers.2021; 25(4): 284.     CrossRef
LncRNA SLCO4A1-AS1 modulates colon cancer stem cell properties by binding to miR-150-3p and positively regulating SLCO4A1
Kun Wu, Ting Xu, Xudong Song, Jie Shen, Shutao Zheng, Li Zhang, Guoquan Tao, Baofei Jiang
Laboratory Investigation.2021; 101(7): 908.     CrossRef
Aberrant Bcl-x splicing in cancer: from molecular mechanism to therapeutic modulation
Zhihui Dou, Dapeng Zhao, Xiaohua Chen, Caipeng Xu, Xiaodong Jin, Xuetian Zhang, Yupei Wang, Xiaodong Xie, Qiang Li, Cuixia Di, Hong Zhang
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2021;[Epub]     CrossRef
Immune-Related Gene Expression Analysis Revealed Three lncRNAs as Prognostic Factors for Colon Cancer
Xiao-Liang Xing, Ti Zhang, Zhi-Yong Yao, Chaoqun Xing, Chunxiao Wang, Yuan-Wu Liu, Minjiang Huang
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Long Noncoding RNA DLX6-AS1 Promotes the Progression in Cervical Cancer by Targeting miR-16-5p/ARPP19 Axis
Fangfang Xie, Guifang Xie, Qian Sun
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.2020; 35(2): 129.     CrossRef
LINC00467 promotes cell proliferation and metastasis by binding with IGF2BP3 to enhance the mRNA stability of TRAF5 in hepatocellular carcinoma
Wenjin Jiang, Xueling Cheng, Tao Wang, Xuepeng Song, Yanbo Zheng, Ligang Wang
The Journal of Gene Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
LncRNA HEIH promotes cell proliferation, migration and invasion in cholangiocarcinoma by modulating miR-98-5p/HECTD4
Tao Wan, Hongguang Wang, Miaomiao Gou, Haiyan Si, Zhikuan Wang, Huan Yan, Tiee Liu, Shiyun Chen, Runjia Fan, Niansong Qian, Guanghai Dai
Biomedicine & Pharmacotherapy.2020; 125: 109916.     CrossRef
Long noncoding RNA LINC01278 favors the progression of osteosarcoma via modulating miR‐133a‐3p/PTHR1 signaling
Zhigang Qu, Shenglong Li
Journal of Cellular Physiology.2020;[Epub]     CrossRef
SMAD6, positively regulated by the DNM3OS-miR-134-5p axis, confers promoting effects to cell proliferation, migration and EMT process in retinoblastoma
Hui Wang, Xiang Ji
Cancer Cell International.2020;[Epub]     CrossRef
LncRNA HEIH Enhances Paclitaxel-Tolerance of Endometrial Cancer Cells via Activation of MAPK Signaling Pathway
Jun-Liang Guo, Tian Tang, Jin-Hong Li, Yi-Hong Yang, Long Zhang, Yi Quan
Pathology & Oncology Research.2020; 26(3): 1757.     CrossRef
Long noncoding RNA LINC00630 promotes radio‐resistance by regulating BEX1 gene methylation in colorectal cancer cells
Feng Liu, Weifeng Huang, Jinsheng Hong, Chuanshu Cai, Weijian Zhang, Jianrong Zhang, Zhenming Kang
IUBMB Life.2020; 72(7): 1404.     CrossRef
LINC02535 co‐functions with PCBP2 to regulate DNA damage repair in cervical cancer by stabilizing RRM1 mRNA
Danxia Wen, Zhong Huang, Zhouyu Li, Xi Tang, Xiaomin Wen, Jinquan Liu, Mingyi Li
Journal of Cellular Physiology.2020; 235(10): 7592.     CrossRef

Long Noncoding RNA LINC00173 Contributes to the Growth, Invasiveness and Chemo-Resistance of Colorectal Cancer Through Regulating miR-765/PLP2 Axis

Yanhui Yu, Xiuyun Lu, Chuandong Yang, Fengxiang Yin
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 3363.     CrossRef
Cluster correlation based method for lncRNA-disease association prediction
Qianqian Yuan, Xingli Guo, Yang Ren, Xiao Wen, Lin Gao
BMC Bioinformatics.2020;[Epub]     CrossRef
Downregulation of lncRNA‐HEIH curbs esophageal squamous cell carcinoma progression by modulating miR ‐4458/ PBX3
Dawei Wang, Dong You, Yinghua Pan, Peiji Liu
Thoracic Cancer.2020; 11(7): 1963.     CrossRef

Long Non-Coding RNA CRNDE Promotes Colorectal Carcinoma Cell Progression and Paclitaxel Resistance by Regulating miR-126-5p/ATAD2 Axis

Chang Liu, Jianfeng Hou, Fengxiao Shan, Lijuan Wang, Hanjie Lu, Tiejun Ren
OncoTargets and Therapy.2020; Volume 13: 4931.     CrossRef
Noncoding RNAs: the shot callers in tumor immune escape
Lei Liu, Qin Wang, Zhilin Qiu, Yujuan Kang, Jiena Liu, Shipeng Ning, Yanling Yin, Da Pang, Shouping Xu
Signal Transduction and Targeted Therapy.2020;[Epub]     CrossRef

LncRNA HEIH Confers Cell Sorafenib Resistance in Hepatocellular Carcinoma by Regulating miR-98-5p/PI3K/AKT Pathway

Qian Shen, Shenhua Jiang, Mingyun Wu, Lei Zhang, Xue Su, Ding Zhao
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 6585.     CrossRef
Bcl‐xL expression following articular cartilage injury and its effects on the biological function of chondrocytes
Zhengjun Pan, Hao Yin, Shuangli Wang, Gaoxin Xiong, Zongsheng Yin
Engineering in Life Sciences.2020; 20(12): 571.     CrossRef
Exosome-Delivered LncHEIH Promotes Gastric Cancer Progression by Upregulating EZH2 and Stimulating Methylation of the GSDME Promoter
Yan Lu, Kaiqing Hou, Mengsen Li, Xiaobin Wu, Shaochun Yuan
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2020;[Epub]     CrossRef
Characterization and validation of long noncoding RNAs as new candidates in prostate cancer
Shengyang Ge, Yuanyuan Mi, Xiaojun Zhao, Qingfeng Hu, Yijun Guo, Fan Zhong, Yang Zhang, Guowei Xia, Chuanyu Sun
Cancer Cell International.2020;[Epub]     CrossRef
Exosomal lncRNA HEIH promotes cisplatin resistance in tongue squamous cell carcinoma via targeting miR-3619-5p/HDGF axis
Xiaowei Wang, Huiming Yu, Zhifen Yu, Dazhao Wang
Acta Histochemica.2020; 122(8): 151647.     CrossRef

Long Noncoding RNA HEIH Promotes Proliferation, Migration and Invasion of Retinoblastoma Cells Through miR-194-5p/WEE1 Axis

Sheng Gao, Qingxia Chu, Xia Liu, Xia Zhao, Libao Qin, Guoliang Li, Qinghuai Liu
OncoTargets and Therapy.2020; Volume 13: 12033.     CrossRef
Long noncoding RNA HEIH depletion depresses esophageal carcinoma cell progression by upregulating microRNA-185 and downregulating KLK5
Bing Wang, Xuezhi Hao, Xingkai Li, Yicheng Liang, Fang Li, Kun Yang, Hengqi Chen, Fang Lv, Yushun Gao
Cell Death & Disease.2020;[Epub]     CrossRef
FENDRR Sponges miR-424-5p to Inhibit Cell Proliferation, Migration and Invasion in Colorectal Cancer
Chuan Cheng, Huixia Li, Jiujian Zheng, Jie Xu, Peng Gao, Jianping Wang
Technology in Cancer Research & Treatment.2020; 19: 153303382098010.     CrossRef
Long noncoding RNA HEIH promotes the proliferation and metastasis of non–small cell lung cancer
Kegang Jia, Fan Chen, Lian Xu
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(3): 3529.     CrossRef
Interactions among lncRNAs, miRNAs and mRNA in colorectal cancer
Xiao Juan Tang, Wei Wang, Swei Sunny Hann
Biochimie.2019; 163: 58.     CrossRef
LncRNA H19 promotes epithelial mesenchymal transition and metastasis of esophageal cancer via STAT3/EZH2 axis
Ming-Jiu Chen, Jie Deng, Chen Chen, Wen Hu, Yun-Chang Yuan, Zhen-Kun Xia
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology.2019; 113: 27.     CrossRef
Retracted : Silence of lncRNA HEIH suppressed liver cancer cell growth and metastasis through miR‐199a‐3p/mTOR axis
Yongbiao Ma, De Cao, Gaoxue Li, Jingxia Hu, Xin Liu, Jianling Liu
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(10): 17757.     CrossRef
LncRNA HEIH regulates cell proliferation and apoptosis through miR-4458/SOCS1 axis in triple-negative breast cancer
Peng Li, Bo Zhou, Yuetao Lv, Qian Qian
Human Cell.2019; 32(4): 522.     CrossRef
Deciphering the Far-Reaching Functions of Non-coding RNA in Colorectal Cancer
Joseph R. Iacona, Daniel E. Marks, Nicholas J. Monteleone, Carol S. Lutz
Current Colorectal Cancer Reports.2018; 14(4): 115.     CrossRef
Prognostic Value of Long Noncoding RNAs in Patients with Gastrointestinal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis
Weibiao Kang, Qiang Zheng, Jun Lei, Changyu Chen, Changjun Yu
Disease Markers.2018; 2018: 1.     CrossRef