EGFR Mutation Status in Lung Adenocarcinoma-Associated Malignant Pleural Effusion and Efficacy of EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors
Jiyoul Yang, Ok-Jun Lee, Seung-Myoung Son, Chang Gok Woo, Yusook Jeong, Yaewon Yang, Jihyun Kwon, Ki Hyeong Lee, Hye Sook Han
Cancer Res Treat. 2018;50(3):908-916.   Published online 2017 Sep 19     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.378
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of chemotherapy, immunotherapy, and targeted therapies on removal of indwelling pleural catheters in non-small cell lung cancer patients with malignant pleural effusions
Melissa Wang, Kaitlin Sparrow, Chrystal Chan, Ashley Gillson, Daniel Stollery, Pen Li
Respiratory Medicine.2023; 206: 107093.     CrossRef
Malignant pleural effusion diagnosis and therapy
Liangliang Yang, Yue Wang
Open Life Sciences.2023;[Epub]     CrossRef
Failure pattern and radiotherapy exploration in malignant pleural effusion non-small cell lung cancer treated with targeted therapy
Qingsong Li, Cheng Hu, Shengfa Su, Zhu Ma, Yichao Geng, Yinxiang Hu, Huiqin Li, Bing Lu
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Impact of thoracic tumor radiotherapy on survival in non‐small‐cell lung cancer with malignant pleural effusion treated with targeted therapy: Propensity score matching study
Qingsong Li, Cheng Hu, Shengfa Su, Zhu Ma, Yichao Geng, Yinxiang Hu, Haijie Jin, Huiqin Li, Bing Lu
Cancer Medicine.2023; 12(14): 14949.     CrossRef
EGFR Mutation is a Prognostic Factor in Lung Cancer Patients with Pleural Dissemination Detected During or After Surgery
Toshiya Fujiwara, Kazuhiko Shien, Motoki Matsuura, Junichi Soh, Hiromasa Yamamoto, Soshi Takao, Yuho Maki, Tsuyoshi Ueno, Ryujiro Sugimoto, Ken Suzawa, Mikio Okazaki, Hiroyuki Tao, Makio Hayama, Masafumi Kataoka, Yoshifumi Sano, Hidetoshi Inokawa, Motohir
Annals of Surgical Oncology.2023; 30(11): 6697.     CrossRef
Efficacy of hyperthermic intrathoracic chemotherapy for initially diagnosed lung cancer with symptomatic malignant pleural effusion
Zihui Li, Jie Deng, Fei Yan, Li Liu, Yanling Ma, Jianhai Sun
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Establishment of prognostic nomograms for predicting the progression free survival of EGFR‐sensitizing mutation, advanced lung cancer patients treated with EGFR‐TKIs
Xinyang Du, Hua Bai, Zhijie Wang, Jianchun Daun, Zheng Liu, Jiachen Xu, Geyun Chang, Yixiang Zhu, Jie Wang
Thoracic Cancer.2022; 13(9): 1289.     CrossRef
Clinical features and prognosis according to genomic mutations in primary and metastatic lesions of non‐small‐cell lung cancer
Wei Zhang, Wenjuan Han, Bo Yu, Xin Zhao, Gaojun Lu, Wendy Wu, Yi Zhang
Thoracic Cancer.2022; 13(11): 1642.     CrossRef
Management of Malignant Pleural Effusion: Where Are We Now?
Julien Guinde, Hervé Dutau, Philippe Astoul
Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine.2022; 43(04): 559.     CrossRef
Non-Small Cell Lung Cancer with Malignant Pleural Effusion May Require Primary Tumor Radiotherapy in Addition to Drug Treatment
Qingsong Li, Cheng Hu, Shengfa Su, Zhu Ma, Yichao Geng, Yinxiang Hu, Huiqin Li, Bing Lu
Cancer Management and Research.2022; Volume 14: 3347.     CrossRef
The impact of smoking status on the progression‐free survival of non‐small cell lung cancer patients receiving molecularly target therapy or immunotherapy versus chemotherapy: A meta‐analysis
Xinyi Li, Cong Huang, Xiaohui Xie, Ziyang Wu, Xia Tian, Yibo Wu, Xin Du, Luwen Shi
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.2021; 46(2): 256.     CrossRef
Risk Factors for and Time to Recurrence of Symptomatic Malignant Pleural Effusion in Patients With Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer with EGFR or ALK Mutations
Audra J. Schwalk, David E. Ost, Sahara N. Saltijeral, Henriette De La Garza, Roberto F. Casal, Carlos A. Jimenez, Georgie A. Eapen, Jeff Lewis, Waree Rinsurongkawong, Vadeerat Rinsurongkawong, Jack Lee, Yasir Elamin, Jianjun Zhang, Jack A. Roth, Stephen S
Chest.2021; 159(3): 1256.     CrossRef
Advances in pleural infection and malignancy
Eihab O. Bedawi, Julien Guinde, Najiib M. Rahman, Philippe Astoul
European Respiratory Review.2021; 30(159): 200002.     CrossRef
Diving into the Pleural Fluid: Liquid Biopsy for Metastatic Malignant Pleural Effusions
Maria Alba Sorolla, Anabel Sorolla, Eva Parisi, Antonieta Salud, José M. Porcel
Cancers.2021; 13(11): 2798.     CrossRef
Clinical Characteristics and Therapeutic Outcomes of Metastatic Peritoneal Carcinomatosis in Non-Small-Cell Lung Cancer
Tetsuo Tani, Ichiro Nakachi, Shinnosuke Ikemura, Shigenari Nukaga, Keiko Ohgino, Aoi Kuroda, Hideki Terai, Keita Masuzawa, Taro Shinozaki, Kota Ishioka, Yohei Funatsu, Hidefumi Koh, Koichi Fukunaga, Kenzo Soejima
Cancer Management and Research.2021; Volume 13: 7497.     CrossRef
LENT Score: Predicting the Survival of Malignant Pleural Effusion – A Prospective Study of Three Years
Sara Raimundo, Ana Isabel Loureiro, Fortunato Vieira, Ana Fernandes
Archivos de Bronconeumología.2020; 56(7): 465.     CrossRef
Current applications of molecular testing on body cavity fluids
Daniel Pinto, Fernando Schmitt
Diagnostic Cytopathology.2020; 48(9): 840.     CrossRef
Gene Alterations in Paired Supernatants and Precipitates from Malignant Pleural Effusions of Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer
Jianqiang Li, Xingliang Li, Wenxian Wang, Yang Shao, Yiping Zhang, Zhengbo Song
Translational Oncology.2020; 13(8): 100784.     CrossRef
Progression of malignant pleural effusion during the early stage of gefitinib treatment in advanced EGFR-mutant lung adenocarcinoma involving complex driver gene mutations
Ning Liu, Min Yu, Tao Yin, Yong Jiang, Xuelian Liao, Jie Tang, Yanying Li, Diyuan Qin, Dan Li, Yongsheng Wang
Signal Transduction and Targeted Therapy.2020;[Epub]     CrossRef
LENT Score: Predicting the Survival of Malignant Pleural Effusion – A Prospective Study of Three Years
Sara Raimundo, Ana Isabel Loureiro, Fortunato Vieira, Ana Fernandes
Archivos de Bronconeumología (English Edition).2020; 56(7): 465.     CrossRef
Recent Developments in the Management of Malignant Pleural Effusions: a Narrative Review
Clifford E. Coile, Jessie G. Harvey, Michal Senitko
Current Pulmonology Reports.2020; 9(4): 164.     CrossRef
Detecting EGFR mutations and ALK/ROS1 rearrangements in non‐small cell lung cancer using malignant pleural effusion samples
Yi Yao, Min Peng, Qinglin Shen, Qinyong Hu, Hongyun Gong, Qingqing Li, Zhongliang Zheng, Bin Xu, Yingge Li, Yi Dong
Thoracic Cancer.2019; 10(2): 193.     CrossRef
Making cold malignant pleural effusions hot: driving novel immunotherapies
Pranav Murthy, Chigozirim N. Ekeke, Kira L. Russell, Samuel C. Butler, Yue Wang, James D. Luketich, Adam C. Soloff, Rajeev Dhupar, Michael T. Lotze
OncoImmunology.2019; 8(4): e1554969.     CrossRef
Novel insights into the systemic treatment of lung cancer malignant pleural effusion
Claire Tissot, Pierre Gay, Clément Brun, Marios E. Froudarakis
The Clinical Respiratory Journal.2019; 13(3): 131.     CrossRef
Proceedings of the American Society of Cytopathology companion session at the 2019 United States and Canadian Academy of Pathology Annual meeting, part 2: effusion cytology with focus on theranostics and diagnosis of malignant mesothelioma
Momin T. Siddiqui, Fernando Schmitt, Andrew Churg
Journal of the American Society of Cytopathology.2019; 8(6): 352.     CrossRef