Comparison of Native Escherichia coli L-Asparaginase versus Pegylated Asparaginase, in Combination with Ifosfamide, Methotrexate, Etoposide, and Prednisolone, in Extranodal NK/T-Cell Lymphoma, Nasal Type
Hyun Jee Kim, Chan-Young Ock, Tae Min Kim, Sung Hee Lee, Ju-Yeun Lee, Sun hoi Jung, Yoon Sook Cho, Miso Kim, Bhumsuk Keam, Dong-Wan Kim, Il Han Kim, Dae Seog Heo
Cancer Res Treat. 2018;50(3):670-680.   Published online 2017 Jul 3     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.051
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Treatment of extranodal NK/T-cell lymphoma: From past to future
Zheng Yan, Shuna Yao, Zhizhong Wang, Wenping Zhou, Zhihua Yao, Yanyan Liu
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Efficacy of a short sandwich protocol, methotrexate, gemcitabine, L‐asparaginase and dexamethasone chemotherapy combined with radiotherapy, in localised newly diagnosed NK/T‐cell lymphoma: A French retrospective study
Sammara Chaubard, Amira Marouf, David Lavergne, François Lemonnier, Julien Rossignol, Aline Clavert, Rémy Gressin, Guillaume Cartron, Agathe Waultier‐Rascalou, Jacques Vargaftig, Gilles Salles, Emmanuel Bachy, Hervé Ghesquières, Olivier Tournilhac, Adrien
British Journal of Haematology.2023; 201(4): 673.     CrossRef
Is PEGylation of Drugs Associated with Hypersensitivity Reactions? An Analysis of the Italian National Spontaneous Adverse Drug Reaction Reporting System
Salvatore Crisafulli, Paola Maria Cutroneo, Nicoletta Luxi, Andrea Fontana, Carmen Ferrajolo, Pasquale Marchione, Laura Sottosanti, Giovanna Zanoni, Ugo Moretti, Silvia Franzè, Paola Minghetti, Gianluca Trifirò
Drug Safety.2023; 46(4): 343.     CrossRef
Incidence and Related Factors of L-asparaginase-induced Hypersensitivity Reactions Requiring Treatment Changes in Pediatric Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia
Eun Eui Noh, Yujin Lee, Sukmin Hong, Sung Hwan Kim, Sung Yun Suh, Yoon Sook Cho, Hyun Jin Park, Bo Kyung Kim, Kyung Taek Hong, Jung Yoon Choi, Hyoung Jin Kang, Ju-Yeun Lee
Journal of Korean Society of Health-System Pharmacists.2023; 40(2): 171.     CrossRef
DDGP followed by radiotherapy vs VIPD followed by radiotherapy in newly diagnosed early NK/T-cell lymphoma
Lei Zhang, Chenxing Shangguan, Xin Li, Ling Li, Xinhua Wang, Xiaorui Fu, Zhenchang Sun, Yonggang Shi, Jingjing Wu, Xudong Zhang, Hui Yu, Feifei Nan, Jiaqin Yan, Yu Chang, Zhiyuan Zhou, Xiaolong Wu, Xiaoyan Feng, Xiyang Liu, Hongwei Xue, Liqun Zou, Yi Lu,
Leukemia Research.2022; 118: 106881.     CrossRef
DDGP vs. SMILE in Relapsed/Refractory Extranodal Natural Killer/T‐cell Lymphoma, Nasal Type: A Retrospective Study of 54 Patients
Xin Wang, Junxia Hu, Meng Dong, Mengjie Ding, Linan Zhu, Jingjing Wu, Zhenchang Sun, Xin Li, Lei Zhang, Ling Li, Xinhua Wang, Xiaorui Fu, Guannan Wang, Qingjiang Chen, Mingzhi Zhang, Xudong Zhang
Clinical and Translational Science.2021; 14(1): 405.     CrossRef
Antibodies Predict Pegaspargase Allergic Reactions and Failure of Rechallenge
Yiwei Liu, Colton A. Smith, John C. Panetta, Wenjian Yang, Lauren E. Thompson, Jacob P. Counts, Alejandro R. Molinelli, Deqing Pei, Nancy M. Kornegay, Kristine R. Crews, Hope Swanson, Cheng Cheng, Seth E. Karol, William E. Evans, Hiroto Inaba, Ching-Hon P
Journal of Clinical Oncology.2019; 37(23): 2051.     CrossRef
Multiple drugs
Reactions Weekly.2018; 1717(1): 197.     CrossRef
PEG-L-CHOP treatment is safe and effective in adult extranodal NK/T-cell lymphoma with a low rate of clinical hypersensitivity
Wen Zheng, Yuhuan Gao, Xiaoyan Ke, Weijing Zhang, Liping Su, Hanyun Ren, Ningjing Lin, Yan Xie, Meifeng Tu, Weiping Liu, Lingyan Ping, Zhitao Ying, Chen Zhang, Lijuan Deng, Xiaopei Wang, Yuqin Song, Jun Zhu
BMC Cancer.2018;[Epub]     CrossRef