Identification of a Novel BRCA1 Pathogenic Mutation in Korean Patients Following Reclassification of BRCA1 and BRCA2 Variants According to the ACMG Standards and Guidelines Using Relevant Ethnic Controls
Ji Soo Park, Eun Ji Nam, Hyung Seok Park, Jung Woo Han, Jung-Yun Lee, Jieun Kim, Tae Il Kim, Seung-Tae Lee
Cancer Res Treat. 2017;49(4):1012-1021.   Published online 2017 Jan 17     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.433
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical phenotypes combined with saturation genome editing identifying the pathogenicity of BRCA1 variants of uncertain significance in breast cancer
Qiting Wan, Li Hu, Tao Ouyang, Jinfeng Li, Tianfeng Wang, Zhaoqing Fan, Tie Fan, Benyao Lin, Ye Xu, Yuntao Xie
Familial Cancer.2021; 20(2): 85.     CrossRef
Analysis of BRCA1/2 variants of unknown significance in the prospective Korean Hereditary Breast Cancer study
Joo Heung Kim, Sunggyun Park, Hyung Seok Park, Ji Soo Park, Seung-Tae Lee, Sung-Won Kim, Jong Won Lee, Min Hyuk Lee, Sue K. Park, Woo-Chul Noh, Doo Ho Choi, Wonshik Han, Sung Hoo Jung
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
A Population-Based Analysis of BRCA1/2 Genes and Associated Breast and Ovarian Cancer Risk in Korean Patients: A Multicenter Cohort Study
Kyung-Sun Park, Woochang Lee, Moon-Woo Seong, Sun-Young Kong, Kyung-A Lee, Jung-Sook Ha, Eun-Hae Cho, Sung-Hee Han, Inho Park, Jong-Won Kim
Cancers.2021; 13(9): 2192.     CrossRef
Patient perspectives on variant reclassification after cancer susceptibility testing
Colin M. E. Halverson, Laurie M. Connors, Bronson C. Wessinger, Ellen W. Clayton, Georgia L. Wiesner
Molecular Genetics & Genomic Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Retrospective reinterpretation and reclassification of BRCA1/2 variants from Chinese population
Dan Li, Yujian Shi, Ang Li, Dandan Cao, Huijun Su, Haiqi Yang, Qihuan Zhi, Yuchen Yang, Zhaoji Lan, Tianliangwen Zhou, Xiaobin You, Guifang Hu
Breast Cancer.2020; 27(6): 1158.     CrossRef
Clinicopathological Features of Patients with the BRCA1 c.5339T>C (p.Leu1780Pro) Variant
Hyung Seok Park, Jai Min Ryu, Ji Soo Park, Seock-Ah Im, So-Youn Jung, Eun-Kyu Kim, Woo-Chan Park, Jun Won Min, Jeeyeon Lee, Ji Young You, Jeong Eon Lee, Sung-Won Kim
Cancer Research and Treatment.2020; 52(3): 680.     CrossRef
Reclassification of BRCA1 and BRCA2 variants found in ovarian epithelial, fallopian tube, and primary peritoneal cancers
Hyeong In Ha, Jin-Sun Ryu, Hyoeun Shim, Sun-Young Kong, Myong Cheol Lim
Journal of Gynecologic Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Prevalence and oncologic outcomes of BRCA 1/2 mutations in unselected triple-negative breast cancer patients in Korea
Jai Min Ryu, Hee Jun Choi, Isaac Kim, Seok Jin Nam, Seok Won Kim, Jonghan Yu, Se Kyung Lee, Doo Ho Choi, Yeon Hee Park, Jong-Won Kim, Jeong-sun Seo, Jung-Hoon Park, Jeong Eon Lee, Sung-Won Kim
Breast Cancer Research and Treatment.2019; 173(2): 385.     CrossRef
Reinterpretation of BRCA1 and BRCA2 variants of uncertain significance in patients with hereditary breast/ovarian cancer using the ACMG/AMP 2015 guidelines
Min-Kyung So, Tae-Dong Jeong, Woosung Lim, Byung-In Moon, Nam Sun Paik, Seung Cheol Kim, Jungwon Huh
Breast Cancer.2019; 26(4): 510.     CrossRef
Challenges and Considerations in Sequence Variant Interpretation for Mendelian Disorders
Young-Eun Kim, Chang-Seok Ki, Mi-Ae Jang
Annals of Laboratory Medicine.2019; 39(5): 421.     CrossRef
Effect of BRCA mutational status on survival outcome in advanced-stage high-grade serous ovarian cancer
Se Ik Kim, Maria Lee, Hee Seung Kim, Hyun Hoon Chung, Jae-Weon Kim, Noh Hyun Park, Yong-Sang Song
Journal of Ovarian Research.2019;[Epub]     CrossRef
Clinical significance of variants of unknown significances in BRCA genes
Min Chul Choi
Journal of Gynecologic Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Establishment of chemosensitivity tests in triple-negative and BRCA-mutated breast cancer patient-derived xenograft models
Hyung Seok Park, Jeong Dong Lee, Jee Ye Kim, Seho Park, Joo Heung Kim, Hyun Ju Han, Yeon A. Choi, Ae Ran Choi, Joo Hyuk Sohn, Seung Il Kim, Harriet Wikman
PLOS ONE.2019; 14(12): e0225082.     CrossRef
Difference in Risk of Breast and Ovarian Cancer According to Putative Functional Domain Regions in Korean BRCA1/2 Mutation Carriers
Ji Soo Park, Seung-Tae Lee, Jung Woo Han, Tae Il Kim, Eun Ji Nam, Hyung Seok Park
Clinical Breast Cancer.2018; 18(5): 362.     CrossRef
Status of BRCA1/2 Genetic Testing Practices in Korea (2014)
Kyungju Lee, Ja-Hyun Jang, Seung-Tae Lee, Kyong-Ah Yoon, Eun Sook Lee, Jong-Won Kim, Sun-Young Kong
Laboratory Medicine Online.2018; 8(3): 107.     CrossRef
Detection of novel germline mutations in six breast cancer predisposition genes by targeted next-generation sequencing
Li Dong, Nan Wu, Shaojing Wang, Yanan Cheng, Lei Han, Jing Zhao, Xinxin Long, Kun Mu, Menghui Li, Lijuan Wei, Wanheng Wang, Weijia Zhang, Yandong Cao, Juntian Liu, Jinpu Yu, Xishan Hao
Human Mutation.2018; 39(10): 1442.     CrossRef
Reclassification of BRCA1 and BRCA2 variants of uncertain significance: a multifactorial analysis of multicentre prospective cohort
Jee-Soo Lee, Sohee Oh, Sue Kyung Park, Min-Hyuk Lee, Jong Won Lee, Sung-Won Kim, Byung Ho Son, Dong-Young Noh, Jeong Eon Lee, Hai-Lin Park, Man Jin Kim, Sung Im Cho, Young Kyung Lee, Sung Sup Park, Moon-Woo Seong
Journal of Medical Genetics.2018; 55(12): 794.     CrossRef
Suggestion of BRCA1 c.5339T>C (p.L1780P) variant confer from ‘unknown significance’ to ‘Likely pathogenic’ based on clinical evidence in Korea
Jai Min Ryu, Goeun Kang, Seok Jin Nam, Seok Won Kim, Jonghan Yu, Se Kyung Lee, Soo Youn Bae, Sungmin Park, Hyun-June Paik, Jong-Won Kim, Sung-Shin Park, Jeong Eon Lee, Sung-Won Kim
The Breast.2017; 33: 109.     CrossRef