Genetic Alterations and Their Clinical Implications in High-Recurrence Risk Papillary Thyroid Cancer
Min-Young Lee, Bo Mi Ku, Hae Su Kim, Ji Yun Lee, Sung Hee Lim, Jong-Mu Sun, Se-Hoon Lee, Keunchil Park, Young Lyun Oh, Mineui Hong, Han-Sin Jeong, Young-Ik Son, Chung-Hwan Baek, Myung-Ju Ahn
Cancer Res Treat. 2017;49(4):906-914.   Published online 2016 Dec 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.424
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Niclosamide induces apoptosis through mitochondrial intrinsic pathway and inhibits migration and invasion in human thyroid cancer in vitro
Kai Yu, Tingting Wang, Yujue Li, Chun Wang, Xia Wang, Mei Zhang, Yongmei Xie, Shuangqing Li, Zhenmei An, Tinghong Ye
Biomedicine & Pharmacotherapy.2017; 92: 403.     CrossRef