Outcome and Prognostic Factors for ETV6/RUNX1 Positive Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Treated at a Single Institution in Korea
Jae Wook Lee, Seong-koo Kim, Pil-Sang Jang, Nack-Gyun Chung, Dae-Chul Jeong, Myungshin Kim, Bin Cho, Hack-Ki Kim
Cancer Res Treat. 2017;49(2):446-453.   Published online 2016 Aug 10     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.211
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Differing Outcomes of Patients with High Hyperdiploidy and ETV6-RUNX1 Rearrangement in Korean Pediatric Precursor B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia
Jae Wook Lee, Seongkoo Kim, Pil-Sang Jang, Nack-Gyun Chung, Bin Cho
Cancer Research and Treatment.2021; 53(2): 567.     CrossRef
Prognostic Value and Outcome for ETV6/RUNX1-Positive Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: A Report From the South China Children’s Leukemia Group
Kun-yin Qiu, Hong-gui Xu, Xue-qun Luo, Hui-rong Mai, Ning Liao, Li-hua Yang, Min-cui Zheng, Wu-qing Wan, Xue-dong Wu, Ri-yang Liu, Qi-wen Chen, Hui-qin Chen, Xiao-fei Sun, Hua Jiang, Xing-jiang Long, Guo-hua Chen, Xin-yu Li, Chang-gang Li, Li-bin Huang, Y
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
ETV6/RUNX1-positive childhood acute lymphoblastic leukemia in China: excellent prognosis with improved BFM protocol
Yu Wang, Hui-min Zeng, Le-ping Zhang
Italian Journal of Pediatrics.2018;[Epub]     CrossRef
Prognostic factors and treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia
Jae Wook Lee, Bin Cho
Korean Journal of Pediatrics.2017; 60(5): 129.     CrossRef
ETV6 and ETV7: Siblings in hematopoiesis and its disruption in disease
Parisa Rasighaemi, Alister C. Ward
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2017; 116: 106.     CrossRef
Pathogenesis of ETV6/RUNX1-positive childhood acute lymphoblastic leukemia and mechanisms underlying its relapse
Congcong Sun, Lixian Chang, Xiaofan Zhu
Oncotarget.2017; 8(21): 35445.     CrossRef