Phase II Study of Irinotecan and Cisplatin Combination Chemotherapy in Metastatic, Unresectable Esophageal Cancer
Miso Kim, Bhumsuk Keam, Tae-Min Kim, Hoon-Gu Kim, Jin-Soo Kim, Sung Sook Lee, Seong Hoon Shin, Min Kyoung Kim, Keon Uk Park, Dong-Wan Kim, Hwan Jung Yun, Jong Seok Lee, Dae Seog Heo
Cancer Res Treat. 2017;49(2):416-422.   Published online 2016 Jul 28     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.121
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Potent molecular-targeted therapies for advanced esophageal squamous cell carcinoma
Akira Ooki, Hiroki Osumi, Keisho Chin, Masayuki Watanabe, Kensei Yamaguchi
Therapeutic Advances in Medical Oncology.2023; 15: 175883592211383.     CrossRef
Efficacy and safety of irinotecan combined with raltitrexed or irinotecan monotherapy for salvage chemotherapy of esophageal squamous cell cancer: A prospective, open label, randomized phase II study
Xichao Dai, Leilei Tao, Jinqiu Wang, Wenjuan Wu, Weigang Bian, Xichun Dai, Surong Chen
Cancer Medicine.2023; 12(15): 16108.     CrossRef
Cisplatin-based combination therapy for cancer
Minerva, Amrita Bhat, Sonali Verma, Gresh Chander, Rajeshwer Singh Jamwal, Bhawani Sharma, Audesh Bhat, Taruna Katyal, Rakesh Kumar, Ruchi Shah
Journal of Cancer Research and Therapeutics.2023; 19(3): 530.     CrossRef
The development and progress of nanomedicine for esophageal cancer diagnosis and treatment
Xiaokun Li, Lingmin Chen, Siyuan Luan, Jianfeng Zhou, Xin Xiao, Yushang Yang, Chengyi Mao, Pinhao Fang, Longqi Chen, Xiaoxi Zeng, Huile Gao, Yong Yuan
Seminars in Cancer Biology.2022; 86: 873.     CrossRef
Rh-Endostatin Plus Irinotecan/Cisplatin as Second-Line Therapy for Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma: An Open-Label, Phase II Study
Zhihuang Hu, Si Sun, Xinmin Zhao, Hui Yu, Xianghua Wu, Jialei Wang, Jianhua Chang, Huijie Wang
The Oncologist.2022; 27(4): 253.     CrossRef
Study of PD-1 Inhibitors in Combination with Chemoradiotherapy/Chemotherapy in Patients with Esophageal Squamous Carcinoma
Tianhui Wei, Wenqi Ti, Qingxu Song, Yufeng Cheng
Current Oncology.2022; 29(5): 2920.     CrossRef
Combined treatment with niclosamide and camptothecin enhances anticancer effect in U87 MG human glioblastoma cells
Laura Valdez, Benxu Cheng, Daniela Gonzalez, Reanna Rodriguez, Paola Campano, Andrew Tsin, Xiaoqian Fang
Oncotarget.2022; 13(1): 642.     CrossRef
Nivolumab for esophageal squamous cell carcinoma and the predictive role of PD-L1 or CD8 expression in its therapeutic effect
Jiyun Lee, Binnari Kim, Hyun Ae Jung, Yoon La Choi, Jong-Mu Sun
Cancer Immunology, Immunotherapy.2021; 70(5): 1203.     CrossRef
Advances in Our Understanding of the Molecular Mechanisms of Action of Cisplatin in Cancer Therapy
Paul B Tchounwou, Shaloam Dasari, Felicite K Noubissi, Paresh Ray, Sanjay Kumar
Journal of Experimental Pharmacology.2021; Volume 13: 303.     CrossRef
SHR‐1316, an anti‐PD‐L1 antibody, plus chemotherapy as the first‐line treatment for advanced esophageal squamous cell carcinoma: A multicentre, phase 2 study
Lan Mu, Yan Song, Kuaile Zhao, Ying Liu, Qingxia Fan, Xi Wang, Qun Li, Xiaopeng Wang, Jing Huang
Thoracic Cancer.2021; 12(9): 1373.     CrossRef
Self-targeted polymersomal co-formulation of doxorubicin, camptothecin and FOXM1 aptamer for efficient treatment of non-small cell lung cancer
Mahsa Shahriari, Seyed Mohammad Taghdisi, Khalil Abnous, Mohammad Ramezani, Mona Alibolandi
Journal of Controlled Release.2021; 335: 369.     CrossRef
Clinical efficacy of irinotecan plus raltitrexed chemotherapy in refractory esophageal squamous cell cancer
Min Liu, Qingqing Jia, Xiaolin Wang, Changjiang Sun, Jianqi Yang, Yanliang Chen, Ying Li, Lingfeng Min, Xizhi Zhang, Caiyun Zhu, Johannes Artiaga Gubat, Yong Chen
Anti-Cancer Drugs.2020; 31(4): 403.     CrossRef
Jiawei Xianglian Decoction (JWXLD), a Traditional Chinese Medicine (TCM), Alleviates CPT-11-Induced Diarrhea in Mice
Jinhua Lu, Zechen Lin, Siyu Huang, Yiwei Shen, Jing Jiang, Shengyou Lin
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020; 2020: 1.     CrossRef
Treatment of esophageal cancer with multiple liver metastases: a case experience of sustained complete response
Jiangfang Wang, Chaoyang Xu
Journal of International Medical Research.2020; 48(6): 030006052093521.     CrossRef
Development of chemotherapeutics for unresectable advanced esophageal cancer
Hiroshi Imazeki, Ken Kato
Expert Review of Anticancer Therapy.2020; 20(12): 1083.     CrossRef
Phase II clinical trial using camrelizumab combined with apatinib and chemotherapy as the first‐line treatment of advanced esophageal squamous cell carcinoma
Bo Zhang, Ling Qi, Xi Wang, Jianping Xu, Yun Liu, Lan Mu, Xingyuan Wang, Lidan Bai, Jing Huang
Cancer Communications.2020; 40(12): 711.     CrossRef
Systemic treatment of advanced esophageal squamous cell carcinoma: chemotherapy, molecular-targeting therapy and immunotherapy
Hidekazu Hirano, Ken Kato
Japanese Journal of Clinical Oncology.2019; 49(5): 412.     CrossRef
Carboxylesterase and UDP‐glucuronosyltransferases mediated metabolism of irinotecan: In vitro and in vivo insights from quantitative ultra‐performance liquid chromatography–mass spectrometry analysis
Yifeng Qin, An Kang, Guisheng Zhou, Huan Wang, Wei Wei, Yujie Cao, Yanyan Chen, Jing Wang, Yajun Shi, Yuping Tang, Jianqin Jiang
Biomedical Chromatography.2018;[Epub]     CrossRef
A combination of irinotecan/cisplatinum and irinotecan/temozolomide or tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R arrest doxorubicin- and temozolomide-resistant myxofibrosarcoma in a PDOX mouse model
Tasuku Kiyuna, Yasunori Tome, Takashi Murakami, Kentaro Miyake, Kentaro Igarashi, Kei Kawaguchi, Hiromichi Oshiro, Takashi Higuchi, Masuyo Miyake, Norihiko Sugisawa, Zhiying Zhang, Sahar Razmjooei, Sintawat Wangsiricharoen, Bartosz Chmielowski, Scott D. N
Biochemical and Biophysical Research Communications.2018; 505(3): 733.     CrossRef
Human non‑small cell lung cancer cells can be sensitized to camptothecin by modulating autophagy
Yi-Han Chiu, Shih-Hsien Hsu, Hsiao-Wei Hsu, Kuo-Chin Huang, Wangta Liu, Chang-Yi Wu, Wei-Pang Huang, Jeff Chen, Bing-Hung Chen, Chien-Chih Chiu
International Journal of Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
ECRG2 enhances the anti-cancer effects of cisplatin in cisplatin-resistant esophageal cancer cells via upregulation of p53 and downregulation of PNCA
Xin-Fang Hou, Lin-Ping Xu, Hai-Yan Song, Shuai Li, Chen Wu, Ju-Feng Wang
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(10): 1796.     CrossRef
Combination of histoculture drug response assay and qPCR as an effective method to screen biomarkers for personalized chemotherapy in esophageal cancer
Bin Wei, Jiru Wang, Xiaohui Zhang, Zhaoye Qian, Jingjing Wu, Yuan Sun, Qin Han, Li Wan, Jing Zhu, Yong Gao, Xiaofei Chen
Oncology Letters.2017;[Epub]     CrossRef