Underexpression of HOXA11 Is Associated with Treatment Resistance and Poor Prognosis in Glioblastoma
Young-Bem Se, Seung Hyun Kim, Ji Young Kim, Ja Eun Kim, Yun-Sik Dho, Jin Wook Kim, Yong Hwy Kim, Hyun Goo Woo, Se-Hyuk Kim, Shin-Hyuk Kang, Hak Jae Kim, Tae Min Kim, Soon-Tae Lee, Seung Hong Choi, Sung-Hye Park, Il Han Kim, Dong Gyu Kim, Chul-Kee Park
Cancer Res Treat. 2017;49(2):387-398.   Published online 2016 Jul 19     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.106
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Significance and Effect of lncRNA HOXA11-AS in NSCLC: A Study Based on Bioinformatics, In Vitro and in Vivo Verification
Yu Zhang, Wen-jie Chen, Ting-qing Gan, Xiu-ling Zhang, Zu-cheng Xie, Zhi-hua Ye, Yun Deng, Ze-feng Wang, Kai-teng Cai, Shi-kang Li, Dian-zhong Luo, Gang Chen
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Microarray-based analysis and clinical validation identify ubiquitin-conjugating enzyme E2E1 (UBE2E1) as a prognostic factor in acute myeloid leukemia
Hongmei Luo, Yu Qin, Frederic Reu, Sujuan Ye, Yang Dai, Jingcao Huang, Fangfang Wang, Dan Zhang, Ling Pan, Huanling Zhu, Yu Wu, Ting Niu, Zhijian Xiao, Yuhuan Zheng, Ting Liu
Journal of Hematology & Oncology.2016;[Epub]     CrossRef