Association between Metformin Use and Survival in Nonmetastatic Rectal Cancer Treated with a Curative Resection: A Nationwide Population Study
Young-Jun Ki, Hyo Jeong Kim, Mi-Sook Kim, Chan Mi Park, Min Jung Ko, Young Seok Seo, Sun Mi Moon, Jin A Choi
Cancer Res Treat. 2017;49(1):29-36.   Published online 2016 Jul 4     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.128
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Suppressive effects of metformin on colorectal adenoma incidence and malignant progression
Min Deng, Siqin Lei, Dongdong Huang, Hui Wang, Shuli Xia, Enping Xu, Yihua Wu, Honghe Zhang
Pathology - Research and Practice.2020; 216(2): 152775.     CrossRef
Effect of metformin on the mortality of colorectal cancer patients with T2DM: meta-analysis of sex differences
Yunzi Wang, Jingping Xiao, Yuanyu Zhao, Shijuan Du, Jiang Du
International Journal of Colorectal Disease.2020; 35(5): 827.     CrossRef
Postdiagnostic metformin use and survival of patients with colorectal cancer: A Nationwide cohort study
Wen‐Kuan Huang, Shu‐Hao Chang, Hung‐Chih Hsu, Wen‐Chi Chou, Tsai‐Sheng Yang, Jen‐Shi Chen, John Wen‐Cheng Chang, Yung‐Chang Lin, Chang‐Fu Kuo, Lai‐Chu See
International Journal of Cancer.2020; 147(7): 1904.     CrossRef
Metformin and colorectal cancer: a systematic review, meta-analysis and meta-regression
Cheng-Ann Winston Ng, Amy Aimei Jiang, Emma Min Shuen Toh, Cheng Han Ng, Zhi Hao Ong, Siyu Peng, Hui Yu Tham, Raghav Sundar, Choon Seng Chong, Chin Meng Khoo
International Journal of Colorectal Disease.2020; 35(8): 1501.     CrossRef
Metformin changes the immune microenvironment of colorectal cancer in patients with type 2 diabetes mellitus
Akira Saito, Joji Kitayama, Hisanaga Horie, Koji Koinuma, Hideyuki Ohzawa, Hironori Yamaguchi, Hiroshi Kawahira, Toshiki Mimura, Alan Kawarai Lefor, Naohiro Sata
Cancer Science.2020; 111(11): 4012.     CrossRef
Patterns of Rectal Cancer Radiotherapy Adopting Evidence-Based Medicine: An Analysis of the National Database from 2005 to 2016
Hae Jin Park, Sanghyun Cho, Yoon Kim
Cancer Research and Treatment.2018; 50(3): 975.     CrossRef
UEG Week 2018 Poster Presentations
United European Gastroenterology Journal.2018;[Epub]     CrossRef