Optimal Adjuvant Treatment for Curatively Resected Thoracic Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Radiotherapy Perspective
Kyung Hwan Kim, Jee Suk Chang, Ji Hye Cha, Ik Jae Lee, Dae Joon Kim, Byoung Chul Cho, Kyung Ran Park, Chang Geol Lee
Cancer Res Treat. 2017;49(1):168-177.   Published online 2016 Jun 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.142
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Esophageal cancer: Treatment challenges and controversies
Piyush Kumar, Ankita Mehta
Journal of Current Oncology.2021; 4(1): 41.     CrossRef
Radical esophagectomy for stage II and III thoracic esophageal squamous cell carcinoma followed by adjuvant radiotherapy with or without chemotherapy: Which is more beneficial?
Bingwen Zou, Yan Tu, Duwen Liao, Yong Xu, Jin Wang, Meijuan Huang, Li Ren, Jiang Zhu, Youling Gong, Yongmei Liu, Lin Zhou, Xiaojuan Zhou, Feng Peng, You Lu
Thoracic Cancer.2020; 11(3): 631.     CrossRef
A meta-analysis on surgery with or without postoperative radiotherapy to treat squamous cell esophageal carcinoma
Hao-Nan Lin, Long-Qi Chen, Qi-Xin Shang, Yong Yuan, Yu-Shang Yang
International Journal of Surgery.2020; 80: 184.     CrossRef
Homeobox D10, a tumor suppressor, inhibits the proliferation and migration of esophageal squamous cell carcinoma
Jin Zhang, Shiyuan Liu, Danjie Zhang, Zhenchuan Ma, Liangzhang Sun
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(8): 13717.     CrossRef
Adjuvant radiotherapy for stage pN1M0 esophageal squamous cell carcinoma: Results from a Chinese two‐center study
Wenjie Ni, Junqiang Chen, Zefen Xiao, Shufei Yu, Wencheng Zhang, Zongmei Zhou, Dongfu Chen, Qinfu Feng, Xiaohui Chen, Yu Lin, Kunshou Zhu, Shugeng Gao, Qi Xue, Yousheng Mao, Guiyu Cheng, Kelin Sun, Xiangyang Liu, Dekang Fang
Thoracic Cancer.2019; 10(6): 1431.     CrossRef
Comparison of the effect of postoperative radiotherapy with surgery alone for esophagus squamous cell carcinoma patients
Xiao-han Zhao, Duo Wang, Fang Wang, Shu-chai Zhu
Medicine.2018; 97(47): e13168.     CrossRef
The impact of adjuvant therapies on patient survival and the recurrence patterns for resected stage IIa–IVa lower thoracic oesophageal squamous cell carcinoma
Yichun Wang, Liyang Zhu, Wanli Xia, Liming Wu, Fan Wang
World Journal of Surgical Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
A retrospective study of pattern of recurrence after radical surgery for thoracic esophageal carcinoma with or without postoperative radiotherapy
Yichun Wang, Li Zhang, Dongmei Ye, Wanli Xia, Jun Jiang, Xiumei Wang, Mingxia Zhang, Fan Wang
Oncology Letters.2018;[Epub]     CrossRef
Pattern of lymph node metastasis in thoracic esophageal squamous cell carcinoma with poor differentiation
Jinling Zhang, Yuanyuan Liu, Fengyuan Che, Yi Luo, Wei Huang, Xueyuan Heng, Baosheng Li
Molecular and Clinical Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
Negative lymph node at station 108 is a strong predictor of overall survival in esophageal cancer
Jinling Zhang, Xueyuan Heng, Yi Luo, Luning Li, Haiyan Zhang, Fengyuan Che, Baosheng Li
Oncology Letters.2018;[Epub]     CrossRef