Novel Methods of Lymph Node Evaluation for Predicting the Prognosis of Colorectal Cancer Patients with Inadequate Lymph Node Harvest
Taek Soo Kwon, Sung Bong Choi, Yoon Suk Lee, Jun-Gi Kim, Seong Taek Oh, In Kyu Lee
Cancer Res Treat. 2016;48(1):216-224.   Published online 2015 Apr 15     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.312
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Rectal Cancer: Are 12 Lymph Nodes the Limit?
Paweł Mroczkowski, Łukasz Dziki, Tereza Vosikova, Ronny Otto, Anna Merecz-Sadowska, Radosław Zajdel, Karolina Zajdel, Hans Lippert, Olof Jannasch
Cancers.2023; 15(13): 3447.     CrossRef
Minimally invasive surgery versus laparotomy of nonmetastatic pT4a colorectal cancer: a propensity score analysis
Hui-Long Guo, Jing-Yao Chen, You-Zhen Tang, Qian-Lin Zeng, Qing-Long Jian, Ming-Zhe Li, Yu-Long He, Wen-Hui Wu
International Journal of Surgery.2023; 109(11): 3294.     CrossRef
Construction of a Prognostic Nomogram for Colorectal Cancer Patients with Fewer than Twelve Lymph Nodes Examined: a Population-Based Study in the SEER Database and China
Hao Zhang, Hanqing Hu, Zilong Guan, Rui Chen, Chao Xu, Rui Huang, Guiyu Wang
Journal of Gastrointestinal Surgery.2022; 26(1): 214.     CrossRef
A Preoperative Scoring System to Predict the Risk of Inadequate Lymph Node Count in Rectal Cancer
Hao Zhang, Chunlin Wang, Yunxiao Liu, Hanqing Hu, Guiyu Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
A Modified Tumor‐Node‐Metastasis Staging System for Colon Cancer Patients with Fewer than Twelve Lymph Nodes Examined
Hao Zhang, Yunxiao Liu, Chunlin Wang, Zilong Guan, Hang Yu, Chao Xu, Mingyu Zheng, Yuliuming Wang, Hanqing Hu, Rui Huang, Guiyu Wang
World Journal of Surgery.2021; 45(8): 2601.     CrossRef
A clinical-radiomics nomogram for the preoperative prediction of lymph node metastasis in colorectal cancer
Menglei Li, Jing Zhang, Yibo Dan, Yefeng Yao, Weixing Dai, Guoxiang Cai, Guang Yang, Tong Tong
Journal of Translational Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Predictive Value of the Number of Harvested Lymph Nodes and Cut-Off for Lymph Node Ratio in the Prognosis of Stage II and III Colorectal Cancer Patients
Giovanni Li Destri, Martina Barchitta, Antonio Pesce, Saverio Latteri, Dorotea Bosco, Antonio Di Cataldo, Antonella Agodi, Stefano Puleo
Journal of Investigative Surgery.2019; 32(1): 1.     CrossRef
Application of highly efficient and lowly toxic bufadienolides screened from toad skin in lymphatic chemotherapy for colorectal cancer through a lymphatic metastatic model
Changzheng He, Zhenyu Zou, Shaoyou Xia, Xiaowei Xing, Shidong Hu, Zilong Hu, Yuxuan Li, Songyan Li, Hongliang Zhang, Yu Yang, Yichen Liu, Xiaolei Xu, Boyan Liu, Yufeng Wang, Yingxin Xu, Xiaohui Du
International Immunopharmacology.2019; 70: 241.     CrossRef
Diffusion kurtosis imaging in identifying the malignancy of lymph nodes during the primary staging of rectal cancer
J. Yu, X. Dai, H.‐H. Zou, J.‐C. Song, Y. Li, H.‐B. Shi, Q. Xu, H. Shen
Colorectal Disease.2018; 20(2): 116.     CrossRef
Metastatic lymph node ratio demonstrates better prognostic stratification than pN staging in patients with esophageal squamous cell carcinoma after esophagectomy
Hongdian Zhang, Huagang Liang, Yongyin Gao, Xiaobin Shang, Lei Gong, Zhao Ma, Ke Sun, Peng Tang, Zhentao Yu
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef