ZNF488 Enhances the Invasion and Tumorigenesis in Nasopharyngeal Carcinoma Via the Wnt Signaling Pathway Involving Epithelial Mesenchymal Transition
Dan Zong, Li Yin, Qian Zhong, Wen-jie Guo, Jian-hua Xu, Ning Jiang, Zhi-rui Lin, Man-zhi Li, Ping Han, Lin Xu, Xia He, Mu-sheng Zeng
Cancer Res Treat. 2016;48(1):334-344.   Published online 2015 Mar 12     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.311
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of novel biomarkers and small-molecule compounds for nasopharyngeal carcinoma with metastasis
Jing-Lin Mi, Meng Xu, Chang Liu, Ren-Sheng Wang
Medicine.2020; 99(32): e21505.     CrossRef
Nucleolar and spindle associated protein 1 promotes metastasis of cervical carcinoma cells by activating Wnt/β-catenin signaling
Han Li, Weijing Zhang, Ming Yan, Jiaqi Qiu, Jueming Chen, Xiaoying Sun, Xiangfu Chen, Libing Song, Yanna Zhang
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2019;[Epub]     CrossRef
Wnt/β-Catenin Signaling Pathway-Related Proteins (DKK-3, β-Catenin, and c-MYC) Are Involved in Prognosis of Nasopharyngeal Carcinoma
Qiran Pang, Wenting Hu, Xinglin Zhang, Mingjie Pang
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals.2019; 34(7): 436.     CrossRef
Long Noncoding RNAs and Messenger RNAs Expression Profiles Potentially Regulated by ZBTB7A in Nasopharyngeal Carcinoma
Fei Liu, Jiazhang Wei, Yanrong Hao, Fengzhu Tang, Wei Jiao, Shenhong Qu, Ning He, Yonglin Cai, Jiao Lan, Yong Yang, Yongli Wang, Min Li, Jingjin Weng, Bing Li, Jinlong Lu, Xing Han
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Stable knockdown of ZBTB7A promotes cell proliferation and progression in nasopharyngeal carcinoma
Fei Liu, Fengzhu Tang, Jiao Lan, Wei Jiao, Yongfeng Si, Wensheng Lu, Mingzheng Mo, Bing Li, Jinlong Lu, Jiazhang Wei, Ying Qin, Ruiping Xiao, Benjian Zhang, Yongli Wang, Weiming Xiong
Tumori Journal.2018; 104(1): 37.     CrossRef
Cancer astrocytes have a more conserved molecular status in long recurrence free survival (RFS) IDH1 wild-type glioblastoma patients: new emerging cancer players
Sara Franceschi, Francesca Lessi, Paolo Aretini, Valerio Ortenzi, Cristian Scatena, Michele Menicagli, Marco La Ferla, Prospero Civita, Katia Zavaglia, Claudia Scopelliti, Alessandro Apollo, Francesco Giovanni Carbone, Riccardo Vannozzi, Generoso Bevilacq
Oncotarget.2018; 9(35): 24014.     CrossRef
Deficiency of pigment epithelium-derived factor in nasopharyngeal carcinoma cells triggers the epithelial–mesenchymal transition and metastasis
Ting Zhang, Ping Yin, Zichen Zhang, Banglao Xu, Di Che, Zhiyu Dai, Chang Dong, Ping Jiang, Honghai Hong, Zhonghan Yang, Ti Zhou, Jianyong Shao, Zumin Xu, Xia Yang, Guoquan Gao
Cell Death & Disease.2017; 8(6): e2838.     CrossRef
TIMELESS confers cisplatin resistance in nasopharyngeal carcinoma by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway and promoting the epithelial mesenchymal transition
Sai-Lan Liu, Huan-Xin Lin, Chu-Yong Lin, Xiao-Qing Sun, Li-Ping Ye, Fang Qiu, Wen Wen, Xin Hua, Xian-Qiu Wu, Jun Li, Li-Bing Song, Ling Guo
Cancer Letters.2017; 402: 117.     CrossRef
Zinc-finger protein 545 is inactivated due to promoter methylation and functions as a tumor suppressor through the Wnt/β-catenin, PI3K/AKT and MAPK/ERK signaling pathways in colorectal cancer
Shili Xiang, Tingxiu Xiang, Qian Xiao, Yunhai Li, Bianfei Shao, Tao Luo
International Journal of Oncology.2017; 51(3): 801.     CrossRef
Differences in Zbtb7a expression cause heterogeneous changes in human nasopharyngeal carcinoma CNE3 sublines
Fei Liu, Jiao Lan, Wei Jiao, Xianglan Mo, Yongta Huang, Huilan Ye, Ruiping Xiao, Yongli Wang, Mingzheng Mo, Liwei Shi
Oncology Letters.2017; 14(3): 2669.     CrossRef
Mifepristone increases mRNA translation rate, triggers the unfolded protein response, increases autophagic flux, and kills ovarian cancer cells in combination with proteasome or lysosome inhibitors
Lei Zhang, Maria B. Hapon, Alicia A. Goyeneche, Rekha Srinivasan, Carlos D. Gamarra-Luques, Eduardo A. Callegari, Donis D. Drappeau, Erin J. Terpstra, Bo Pan, Jennifer R. Knapp, Jeremy Chien, Xuejun Wang, Kathleen M. Eyster, Carlos M. Telleria
Molecular Oncology.2016; 10(7): 1099.     CrossRef
ZNF143 enhances metastasis of gastric cancer by promoting the process of EMT through PI3K/AKT signaling pathway
Song Wei, Linjun Wang, Lei Zhang, Bowen Li, Zheng Li, Qun Zhang, Jiwei Wang, Liang Chen, Guangli Sun, Qing Li, Hao Xu, Diancai Zhang, Zekuan Xu
Tumor Biology.2016; 37(9): 12813.     CrossRef
Genetic polymorphisms of Wnt/β-catenin pathway genes are associated with the efficacy and toxicities of radiotherapy in patients with nasopharyngeal carcinoma
Jingjing Yu, Yuling Huang, Lijuan Liu, Jing Wang, Jiye Yin, Lihua Huang, Shaojun Chen, Jingao Li, Hong Yuan, Guoping Yang, Wenyu Liu, Hai Wang, Qi Pei, Chengxian Guo
Oncotarget.2016; 7(50): 82528.     CrossRef
CFTR is a potential marker for nasopharyngeal carcinoma prognosis and metastasis
Ziwei Tu, Qu Chen, Jie Ting Zhang, Xiaohua Jiang, Yunfei Xia, Hsiao Chang Chan
Oncotarget.2016; 7(47): 76955.     CrossRef