Randomized Phase II Study of Pemetrexed Versus Gefitinib in Previously Treated Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer
Young Saing Kim, Eun Kyung Cho, Hyun Sun Woo, Junshik Hong, Hee Kyung Ahn, Inkeun Park, Sun Jin Sym, Sun Young Kyung, Shin Myung Kang, Jeong-Woong Park, Sung Hwan Jeong, Jinny Park, Jae Hoon Lee, Dong Bok Shin
Cancer Res Treat. 2016;48(1):80-87.   Published online 2015 Mar 2     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2014.307
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A network meta-analysis of immunotherapy-based treatments for advanced nonsquamous non-small cell lung cancer
Himani Aggarwal, Kerigo Ndirangu, Katherine B Winfree, Catherine Elizabeth Muehlenbein, Emily Zhu, Vanita Tongbram, Howard Thom
Journal of Comparative Effectiveness Research.2023;[Epub]     CrossRef
Toxicity profile of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors for patients with lung cancer: A systematic review and network meta-analysis
Yi Zhao, Bo Cheng, Zisheng Chen, Jianfu Li, Hengrui Liang, Ying Chen, Feng Zhu, Caichen Li, Ke Xu, Shan Xiong, Weixiang Lu, Zhuxing Chen, Ran Zhong, Shen Zhao, Zhanhong Xie, Jun Liu, Wenhua Liang, Jianxing He
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2021; 160: 103305.     CrossRef
Efficacy and Safety of Pemetrexed and Gefitinib in the Treatment of Non-Small-Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis
Zhihao Zhang, Xiyong Wang, Huaiqing Xiao, Dongqiang Wu, Dongliang Zhang, Qun Yu, Linna Yuan, Tao Huang
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
A meta-analysis of the safety and effectiveness of pemetrexed compared with gefitinib for pre-treated advanced or metastatic NSCLC
Xiaoxin Lu, Shengshu Li, Weizong Chen, Dongyang Zheng, Yuzhu Li, Fang Li
Medicine.2020; 99(29): e21170.     CrossRef
Pemetrexed versus Gefitinib as Second-line Treatment for Advanced Non-small Cell Lung Cancer: A Meta-analysis Based on Randomized Controlled Trials
Huiyu Wang, Zunjing Zhang, Feng Liu, Miaoying Zhou, Handi Lv
Pteridines.2019; 30(1): 171.     CrossRef
Gefitinib for advanced non-small cell lung cancer
Esther HA Sim, Ian A Yang, Richard Wood-Baker, Rayleen V Bowman, Kwun M Fong
Cochrane Database of Systematic Reviews.2018;[Epub]     CrossRef
Pneumonitis in advanced non-small-cell lung cancer patients treated with EGFR tyrosine kinase inhibitor: Meta-analysis of 153 cohorts with 15,713 patients
Chong Hyun Suh, Hye Sun Park, Kyung Won Kim, Junhee Pyo, Hiroto Hatabu, Mizuki Nishino
Lung Cancer.2018; 123: 60.     CrossRef
Second-Line Treatment of NSCLC—The Pan-ErbB Inhibitor Afatinib in Times of Shifting Paradigms
Jens Köhler
Frontiers in Medicine.2017;[Epub]     CrossRef